بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق - دانلود پایان نامه مدیریت - دانلود پایان نامه روانشناسی
لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه روانشناسی

پایان نامه برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

gl/l (1064)

تولید مثل

مقدمه

گذشته از هر نوع تولید مثلی که جانوران ممکن است داشته باشند تولید مثل گامتیک در همه آنها انجام می‌شود. جنسها عموما جدا از هم هستند اما هرمافرودیسم هم بخصوص میان جانوران ساکن و کم تحرک معمول است. دستگاه تولید مثل شامل بیضه یا تخمدان یا بطورکلی گناد است و مجراهایی که این اندامها را به خارج از بدن مربوط می‌سازند نیز معمولا وجود دارند. گامت سازی با تقسیم میوز همراه است، اسپرم و تخمک تنها نماینده مرحله هاپلوئید دور زندگی دیپلونتیک است. از تخمک لقاح یافته جنینی پدید می‌آید که یا مستقیما به فرد بالغ تبدیل می‌شود یا چنان که معمول‌تر است ابتدا به صورت لارو درمی‌آید و سپس به مرحله بلوغ می‌رسد.

غدد جنسی نر

غدد جنسی در جنس مذکر غدد Mixed مخلوط بوده و هم ترشحات درون ریز و هم ترشحات برون ریز دارند. ترشحات درون ریزشان هورمونهای جنسی و ترشحات برون ریز سلول جنسی یا اسپرم است. غده مسئول بیضه‌ها هستند که در داخل کیسه‌ای قرار گرفته‌اند. رویه خارجی بیضه‌ها را غشای سختی به نام تونیکا آلبوژینا Tonica Albogina احاطه کرده است و استحاطه‌هایی را درون بیضه‌ها فرستاده و آن را به محفظه‌هایی به نام لوبول که هر لوبول هر دو نوع ترشحات را دارد تقسیم می‌کند. تعداد لوبولها در حدود 250-300 لوبول می‌باشد.در فضاهای بین لوبولی سلولهای لایدیک ، عصب و رگ خونی وجود دارد که سلولهای لایدیک 20% غده را تشکیل می‌دهند و وظیفه ترشح هورمون جنسی نر را بر عهده دارد در هر بیضه 900 – 700 لوله سمنی‌فر وجود دارد که به تولید اسپرم اشتغال دارند.لوله‌های سمنی‌فر ، لوله‌های نسبتا درزی به شکل u می‌باشند یعنی ابتدا و انتهایشان به یک جا (نسبت بیضه) ختم می‌شود و سپس وارد شبکه تور مانندی می‌شود که Rtetetestis یا شبکه تورینه‌ای نامیده می‌شود شبکه تورینه‌ای هم به اپیدیدم منتهی می‌شود و آن هم به نوبه خود به کانال دفران ختم می‌شود انتهای کانال دفران ناحیه گشاد شده‌ای است که آمپول نامیده می‌شود. از آمپول کانال دفران مجرای باریکی جدا می‌شود که مجرای انزالی گفته می‌شود. مجرای انزالی به مجرای پیشابراهی منتهی می‌شود در این حوالی غدد ضمیمه دستگاه تناسلی مرد قرار دارد.کیسه‌های منی در طرفین آمپول کانال دفران قرار داشته و ترشحات خود را به داخل آن می‌ریزند و در اطراف مجرای انزالی غدد پروستات قرار گرفته است که ترشحات خود را به مجرای انزالی می‌ریزند. غدد کوپر غددی هستند که ترشحات خود را به مجرای پیشابراه وارد می‌کنند. اسپرم‌های ساخته شده در لوله‌های سمنی‌فر این مراحل را طی می‌کنند بافت زمینه‌ای یا همبند هم دارای نقش حمایتی بوده و هم توسط سلولهای لایدیک به ترشح هورمون جنسی‌نر اشتغال دارند.

برش عرضی غده جنسی

سلول جنسی نر

سلول جنسی در لوله‌های سمنی‌فر تولید می‌شود. در جدار لوله‌های سمنی‌فر دو سری سلول وجود دارد یک سری بزرگ و کشیده‌اند سرتولی هستند و نقش بسیار مهمی در اسپرم سازی دارند ولی خودشان اسپرم ساز نیستند و سلولهای کوچک دیگری به نام اسپرماتوگونی بکار اسپرم ساز مشغولند که سر و هسته این سلولها در خارجی‌ترین لایه اسپرماتوگونی A نامیده می‌شود.

مرحله اسپرماتوژنز یا میتوز

در سلولهای اسپرماتوگونی تقسیمات میتوزی انجام گرفته و اسپرماتیت تولید می‌شود و تولید سلولهای A4 , A3 A2 , A1 می‌کند و A4یک بار دیگر تقسیم میتوزی انجام می‌دهد و سلولهای حاصل را سلولهای بینابینی گویند سلولهای بینابینی نیز به طریق میتوز تقسیم و اسپرماتوگونی B را می‌سازند. اسپرماتوگونی B با تقسیم میتوزی خود اسپرماتوسیت اولیه را تولید می‌کند.

مرحله میوز

اسپرماتیت اولیه با تقسیم میتوزی به اسپرماتوسیت ثانویه تبدیل می‌شود و آن هم با تقسیم دوم میتوزی به اسپرماتید تبدیل می‌شود و به این ترتیب از هر اسپرماتوسیت اولیه 4 اسپرماتید تولید می‌شود.

تغییر شکل اسپرماتید به اسپرم

در این مرحله بدون اینکه تقسیمی انجام می‌شود اسپرماتیدها به اسپرم تغییر شکل که این مرحله را اسپرماتوژنز نیز می‌نامند.

خصوصیات اسپرم

ماده کروماتین درون اسپرماتید فشرده شده است روی آن نیز کلاهک آکروزومی وجود دارد که در داخل کلاهک آکروزمی دو تا آنزیم مهم به نامهای هیالورونید و اروزومال وجود دارد. در گردن اسپرم نیز میتوکندری فراوانی دیده می‌شود. دم اسپرم نیز در حقیقت یک آکسونیم یا یک تاژک است که از اپیدیدم بالغ شده و می‌توانند تحرک داشته و در ارتفاع و در لقاح شرکت کنند همچنین این اسپرم‌ها باید ظرفیت یا بن شوند عاملی که مانع ظرفی یا بن اسپرم می‌شود PH اسیدی است. PH حداقل باید 6.5 شود تا اسپرم ظرفیت یابی شوند.در چه شرایطی یک بارور نیست؟ 40% عدم باروری‌ها مربوط به مردان می‌باشد. در هر سی‌سی از مایع منی مرد باید 20 میلیون اسپرم وجود داشته باشد وی تا 180 میلیون اسپرم هم می‌تواند موجب باروری شود. در ضمن اسپرم‌ها باید شکل و حرکت درستی داشته باشند. حداقل 60% اسپرم‌ها باید شکل طبیعی داشته باشند و نیز 60% از این تعداد باید حرکت طبیعی داشته باشند.

غدد جنسی مونث

غدد تولید مثلی جنس مونث ، تخمدانها می‌باشند که مانند غدد جنسی مذکر Mixed یا مختلط هستند یعنی هم ترشحات درون ریز هستند که عبارت است از هرمونهای جنسی و هم دارای ترشحات برون ریز که عبارت است از سلولهای جنسی. تخمدانها غددی بادامی شکل هستند در گلن در مجاورت قسمت شیپوری لوله‌های فالوپ واقع شده‌اند تخمدانها مانند بیضه‌ها از غشای نسبتا سفتی پوشیده شده‌اند که تونیکا آلبوژینا نام دارد و در زیر این غشا دو بخش می‌توان تشخیص داد.قشر یا کورتکس و مغز یا مدولا. مدولا فاقد فولیکول بوده و فولیکولها در کورتکس واقع شده‌اند سلولهای جنسی مونث که ادوگونی خوانده می‌شوند مشابه اسپرماتوگونی در لوله‌های اسپرم ساز می‌بلشند.

تفاوت عملکرد اسپرماتوگونی و اووگونی

اسپرماتوگونی‌ها در زمان بلوغ فعال می‌شوند و تا آخر عمر به فعالیت خود ادامه می‌دهند ولی اووگونی‌ها از دوران جنینی شروع به تقسیم می‌کنند و روند تقسیم مانند نحوه تقسیم در جنین مذکر می‌باشد. بطوری که ابتدا تقسیم میتوز انجام می‌گیرد پس از تقسیمات میوز ، اووسیت اولیه حاصل می‌شود سپس اووسیت وارد مرحله میوزی می‌شود که این مرحله نیمه کاره متوقف می‌گردد. و در زمان بلوغ این تقسیمات ادامه می‌یابند.در این حین که سلولها تقسیمات را انجام می‌دهند یک سری سلولها از بافت همبند اولیه تخمدان جدا شده و اووسیت را احاطه می‌کنند که سلولهای گرانولوزا نامیده می‌شوند. و این سلولها وظفه تغذیه اووسیت را بر عهده دارند. برخلاف جنس مذکر که صدها میلیون سلول جنسی در لقاح شرکت می‌کنند در جنس مونث هر ماه فقط یک سلول جنینی به تکامل می‌رسد بنابراین در طی دوران باروری (از بلوغ تا یائسگی حدود 400 عدد از فولیکولها به تکامل می‌رسند و بالغ می‌شوند. بقیه فولیکولها در تولید هرمون شرکت می‌کنند.

تفاوت عملکرد هورمونها در جنس مذکر و مونث

در جنس مونث بر خلاف جنس مذکر ایجاد صفات جنسی اولیه در دوران جنینی وجود هورمونهای جنینی مونث لازم نیست ولی در نوزاد پسر برای بروز این صفات حضور هورمون تستوسترون ضروری است.

وقایع یک دوره جنسی زن

دوران یک سیکل جنسی بطور معمول 28 روز می‌باشد ولی بطور معمول می‌تواند از 21 تا 45 روز تفاوت کند ولی در یک فرد این دوره باید ثابت باشد. تخمک گذاری 14 روز قبل از اتمام دوره خواهد بود این وقایع تحت تنظیم هرمونهای مترشحه از هیپوفیز پیشین (LH , FSH) می‌باشد. هرمون LH موجب تکمیل تقسیم اووسیت شده و تقسیم او میوزی که در دوران جنینی نیمه کاره رها شده در اووسیت اولیه انجام شده و تولید اووسیت ثانویه و جسم قطبی اولیه می‌باشد. اووسیت ثانویه بلافاصله دومین تقسیم میوزی خود را شروع می‌کند اما در مرحله متافاز متوقف می‌گردد و در این حالت از تخمدان دفع می‌گردد اگر عمل لقاح با اسپرم انجام بگیرد دومین تقسیم میتوزی تکمیل می‌شود و تخمک بالغ و دومین گویچه تولید خواهد شد در غیر این صورت به همین حالت دژنره خواهد شد و دفع خواهد گردید.

تخمک گذاری

کپسول تخمدان غشای سفتی است بنابراین فولیکولهای رشد کرده به کپسول فشار وارد می‌کنند و موجب دژنره شدن این منطقه می‌گردند و به کمک کلاژناز این منطقه پاره شده و اووسیت از تخمدان خارج می‌شود و تخمک گذاری آغاز می‌شود تخمک از طریق قسمت شیپوری لوله‌ها رحم و ضربانات منظم آن وارد لوله‌های رحمی می‌گردد.

مراحل بعد از تخمک گذاری

بعد از تخمک گذاری غدد اندومتر رحم و غدد موجود در لوله‌های فالوپ ترشحاتی را آغاز می‌کنند که حاوی مواد غذایی از قبیل قند و کلسیم می‌باشد این ترشحات برای دو سری سلول لازم می‌باشد یکی اسپرم‌ها دیگری سلول تخم. پس از لقاح بین تخمک و اسپرم انجام شد سلول تخم تشکیل می‌گردد که شروع به تقسیم می‌کند تا به بلاستوسیت تبدیل شود زمان لازم برای رسیدن بلاستوسیت به رحم 4 – 3 روز است و زمان لازم برای لانه گزینی تخم نیز 4 – 3 روز است سپس 8 – 7 روز بعد از تشکیل تخم لانه گزینی آغاز می‌شود و در این مدت سلول تخم مدام تکثیر می‌شود و نیاز به تغذیه دارد که از این ترشحات تامین می‌شود.

وقایع یک دوره جنسی زن

مراحل بعد از تخمک گذاری

بعد از تخمک گذاری غدد اندومتر رحم و غدد موجود در لوله‌های فالوپ ترشحاتی را آغاز می‌کنند که حاوی مواد غذایی از قبیل قند و کلسیم می‌باشد این ترشحات برای دو سری سلول لازم می‌باشد یکی اسپرم‌ها دیگری سلول تخم. پس از لقاح بین تخمک و اسپرم انجام شد سلول تخم تشکیل می‌گردد که شروع به تقسیم می‌کند تا به بلاستوسیت تبدیل شود زمان لازم برای رسیدن بلاستوسیت به رحم 4 – 3 روز است و زمان لازم برای لانه گزینی تخم نیز 4 – 3 روز است سپس 8 – 7 روز بعد از تشکیل تخم لانه گزینی آغاز می‌شود و در این مدت سلول تخم مدام تکثیر می‌شود و نیاز به تغذیه دارد که از این ترشحات تامین می‌شود.

لقاح

لقاح به جریانی گفته می‌شود که طی آن اسپرم باید از غشای اووسیت عبور کرده و به داخل تخمک نفوذ کند. عبور اسپرم با خروج آنزیم‌های آکروزومی و حرکات دم اسپرم عمل می‌گردد. به نظر می‌رسد که غشای سیتوپلاسمی اسپرم و اووسیت به یکدیگر می‌چسبند و سپس در محل چسبندگی غشا از بین رفته و معبری برای ورود اسپرم فراهم می‌شود لذا غشا پلاسمای اسپرم در خارج از اووسیت باقی مانده و فقط سر و دم آن وارد تخمک می‌شود. امروزه به خوبی شناخته شده که طبقه شفاف اطراف اووسیت دارای رسپتورهایی برای اسپرم می‌باشد که این رسپتورها برای هر گونه اختصاصی می‌باشند و به همین دلیل ترکیب اسپرم و اوول دو گونه مختلف در شرایط طبیعی عملی نیست.

ساختمان سلول تخم

نتایج لقاح

سلولهای هاپلوئیدی که قادر به ادامه حیات نمی‌باشند (تخمک اسپرم) در اثر لقاح سلول دیپلوئیدی را بوجود می‌آورند که دارای قدرت تکثیر و ادمه حیات می‌باشد.

جنسیت جنین از نظر ژنتیکی در همین مرحله تعیین می‌گردد و بطوری که اگر اسپرم حاوی کروموزوم Y با اووسیت ترکیب شود تخم حاصله جنین مذکر بوجود خواهد آورد و اگر اسپرم حاوی کروموزوم X با اووسیت ترکیب شود جنین حاصله مونث خواهد بود

یکی از اساسی ترین هدفهای تمام موجودات زنده، تولید مثل است. تولید مثل به سلول کمک می‌کند جمعیت گونه خود را افزایش دهد و امکان رقابت بیشتری داشته باشد. به علاوه، تولید مثل جنسی به ایجاد تنوع ژنتیکی در یک گونه منجر می‌شود که می‌تواند در دراز مدت به سود آن تیره بینجامد.سلولها دو نوع تولید مثل دارند، میتوز و میوز. سلولی که از تقسیم میتوز به وجود می‌آید، کاملا شبیه سلول والد است. بیشتر سلولهای بدن تقسیم میتوز انجام می‌دهند. تقسیم میوز برای تولید سلولهای جنسی (گامت) صورت می‌گیرد. سلولهای نوزاد حاصل از میوز، اطلاعات ژنتیکی متفاوتی دارند. این تقسیم به جانداران کمک می‌کند تا با شرایط محیطی مختلف وفق پیدا کنند.
سلولها مثل خیلی چیزهای دیگر پیر می‌شوند و می‌میرند. پس برای حفظ یک گونه، تولید مثل ضروری است. به همین علت، تقسیم سلولی نقش مهمی در سلامت و رشد موجودات زنده دارد. تقسیم در موجودات پرسلولی با سرعت بسیار بالایی انجام می‌شود. برای مثال در بدن شما در هر ثانیه میلیونها سلول تقسیم می‌شوند تا جایگزین سلولهای مرده گردند.تقسیم میتوز دارای چهار مرحله است: پروفاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز. اما پیش از شروع میتوز، سلول کلیه مواد موجود در سیتوپلاسم خود را زیاد می‌کند و برای تقسیم آماده می‌شود. این مرحله مقدماتی که طی آن سلول خود را برای تقسیم مهیا می‌کند، اینترفاز نام دارد. پس از پایان میتوز، سلول در فرآیندی به نام سیتوکنسیس به دو سلول کاملاً جدا از هم تبدیل می‌شود و به این ترتیب تقسیم کامل می‌شود. اگر دوست دارید فیلمی از مراحل بالا را مشاهده کنید، اینجا کلیک کنید.

میوز در سلولهای دیپلوئید رخ می‌دهد، یعنی سلولهایی که از هر کروموزوم یک جفت دارند. تعداد کروموزوم های این سلولها را با 2n نشان می‌دهند، مثلاً انسان 46 کروموزوم دارد، که در 23 جفت هستند، پس n=23 . وقتی میوز انجام شد، چهار سلول به وجود می‌آید که هر کدام نصف سلول اولیه کروموزوم دارند که آنها را با 1n نشان می‌دهیم. به این سلولها هاپلوئید می‌گوییم. میوز شامل دو تقسیم متوالی است. در مرحله اول یک سلول دیپلوئید به دو سلول دیپلوئید تبدیل می‌شود. در مرحله دوم، این دو سلول به چهار هاپلوئید تبدیل می‌شوند. در میوز یک نسخه برداری از DNA انجام می‌شود، ولی دو تقسیم داریم. پس هر یک از چهار سلول نهایی به اندازه نیمی از کروموزوم های یک سلول طبیعی را همراه دارند. به همین دلیل است که گاهی میوز را "تقسیم کاهشی" نیز می‌نامند.هدف میوز افزایش تنوع ژنتیکی است. هر یک از چهار هاپلوئید حاصل، کروموزوم های متفاوتی دارند. ولی در میتوز، دو سلول با اطلاعات ژنتیکی یکسان و با تعداد کروموزوم های طبیعی به وجود می‌آید. میوز اساس تولید مثل جنسی است. میوز اسپرم ( سلول جنسی نر ) و اووم ( سلول جنسی ماده ) را به وجود می‌آورد.از ترکیب این دو سلول، اولین سلول موجود زنده جدید شکل می‌گیرد. این کار باعث تنوع ژنتیکی می‌شود و به جانداران فرصت تکامل و سازگاری با شرایط محیطی مختلف را می‌دهد.در زیر، مراحل مختلف میوز شرح داده شده است:

میوز 1: پروفاز اول در پروفاز اول کروموزوم‌ها آشکار می‌شوند. با این وجود بر خلاف پروفاز در میتوز، کروموزوم‌ها به هم می‌چسبند و دسته های چهارتایی که در هر کدام از آنها دو جفت کروموزوم قرار دارد، پدید می‌آید. در این زمان کروموزوم‌ها از نقاط خاصی به هم نزدیک می‌شوند. این کار امکان آن را ایجاد می‌کند که آنها ماده ژنتیکی را با هم تبادل کنند تا ترکیب متنوع تری از داده های ژنتیکی آفریده شود.همانند پروفاز میتوز، غشای هسته از بین می‌رود، دوک تقسیم به وسط سلول می‌آید و دسته های چهارتایی توسط کینتوکورها به رشته های دوک متصل می‌شوند.

یوز 2: متافاز اول در متافاز اول، دسته های چهارتایی مجدداً با حرکت کینتوکورها در وسط سلول و در عرض آن آرایش پیدا می‌کنند. اما بر خلاف میتوز، کروماتیدهای نظیر از یکدیگر جدا نمی شوند

یوز 3: آنافاز اول در این مرحله کروماتیدهایی که کروموزوم‌ها را در کنار یکدیگر نگه می‌دارند، شل می‌شوند. کروماتیدهای نظیر ( که قبلاً در دسته های چهارتایی قرار داشتند.) از هم جدا می‌شوند و به دو قطب می‌روند. چون کروموزوم های هر والد می‌توانند به هر یک از دو قطب بروند، این نیز امکان افزایش گونه گونی ژنتیکی را بیشتر می‌کند.

میوز4: تلوفاز اول در این مرحله، کروموزوم‌ها مانند میتوز به سمت دو قطب سلول حرکت می‌کنند؛ غشای هسته مجدداً تشکیل می‌شود و دوک تقسیم متلاشی می‌شود. توجه داشته باشید که در این مرحله دو کروموزوم وجود دارد، ولی در میتوز فقط یک کروموزوم وجود دارد

یوز 5: پروفاز دومدر میوز، سلول بدون اینکه از اینترفاز عبور کند، بلافاصله از مرحله تلوفاز اول به مرحله پروفاز دوم وارد می‌شود. در این مرحله، غشای هسته مجدداً از بین می‌رود و دوک تقسیم تشکیل میشود. پروفاز دوم شبیه پروفاز میتوز است، فقط تعداد کروموزوم‌ها در آن نصف است.

یوز 6: متافاز دوم کروموزوم‌ها دوباره به وسط سلول می‌آید و در کنار هم در یک ردیف قرار می‌گیرند. این بار بر خلاف متافاز اول به جای دو دسته چهارتایی، دو کروموزوم داریم. برای همین کروماتیدها کاملاً از یکدیگر جدا می‌شوند.

یوز 7: آنافاز دوم کینتوکورها به سمت قطب های سلول حرکت می‌کنند و کروماتیدهای نظیر را از هم جدا می‌کنند

یوز 8: تلوفاز دومکروماتیدها در دو قطب سلول رسوب می‌کنند. غشای هسته دوباره شکل می‌گیرد و دوک تقسیم از بین می‌رود. سلولها برای بار دوم تقسیم می‌شوند و چهار هاپلوئید تولید می‌شود که هر کدام نیمی از کروموزوم های قبلی را همراه دارند. برخلاف میتوز، سلولهای به وجود آمده نمی تواند مجدداً وارد اینترفاز و چرخه عادی سلولی شوند.

مادگی یا اندام گل از یک یا چند برچه بوجود می‌آید هر برچه ساختمانی همانند برگ دارد و می‌توان آن را یک برگ تغییر شکل یافته به شمار آورد.

مادگی اندام ماده گل به شمار می‌آید و ممکن است از یک یا چند برچه تشکیل شده باشد که در حالت اول آن را ساده و در حالت دوم آن را مرکب می‌نامند. در مادگی مرکب ممکن است برچه‌ها از هم جدا (آلاله و توت فرنگی) و یا باهم پیوسته باشند مثل زنبق، پامچال، اطلسی.

ساختمان مادگی

هر برچه از سه بخش تخمدان، خامه، کلاله تشیکل شده است. تخمدان بخش میان تهی است که یک یا چند خانه دارد و تعداد برچه‌های مادگی مرکب اغلب به تعداد کلاله‌ها و تعداد خانه‌های تخمدان بستگی دارد. در درون تخمدان ساختارهایی به نام تخمک پدید می‌آیند. تخمکها حامل گامتهای ماده‌اند. نحوه قرار گرفتن تخمک را در درون تخمدان تمکن می‌گویند. خامه بخش دراز و باریک برچه است که بین کلاله و تخمدان قرار دارد خامه‌ها ممکن آزاد یا به هم متصل باشند.

در این صورت در وسط ستونی که از اتحاد خامه‌ها ایجاد می‌شود یک یا چند مجرا بوجود می‌آید و این مجاری در حقیقت راه عبور لوله گرده برای رسیدن به تخمک است بخش انتهایی خامه را کلاله می‌گویند که معمولاً برجسته است و به شکلهای مختلف ظاهر می‌شود. سطح کلاله اکثرا دارای یاخته‌های کرک مانند و کوتاهی است که در جذب و نگاهداری گرده موثرند کلاله بعضی از گیاهان مایعی چسبنده و قندی بنام مایع کلاله ترشح می‌کند. در گیاهانی که گرده افشانی به‌وسیله باد انجام می‌گیرد مانند تیره گندم کلاله منشعب و کرکدار است.

ساختار تخمک

تخمک از سه بخش تشکیل شده است.

بافت خورش که تمام یاخته‌های آن مریستمی هستند.

اطراف خورش دو لایه بافت به شکل غلافی به‌طرف بالا رشد می‌کند و نوک خورش را دربرمی‌گیرد و فقط سوراخ کوچکی در انتها باز می‌ماند که آنرا سفت می‌نامند. دو لایه بافت پیرامون خورش را پوسته درونی و پوسته بیرونی می‌نامند.
جفت بندی تخمک و انواع آن

جفت بندی کناری در این جفت بندی تخمکها در سطح داخلی تخمدان قرار می‌گیرند در تخمدان لوبیا که از یک برچه تشکیل شده، تخمکها در محل اتصال دو لبه برچه قرار دارند و در بنفشه که از سه برچه تشیل شده کنار هر برچه به کنار برچه دیگر متصل می‌شود و به این ترتیب مادگی سه برچه‌ای تک‌خانه بوجود می‌آید و تخمکها در کناره تخمدان در محل اتصال برچه‌ها قرار می‌گیرند.

جفت بندی محوری در این جفت بندی کناره‌های برچه‌های تشکیل دهنده مادگی در وسط تخمدان به یکدیگر پیوسته و محور میانی تخمدان را تشکیل می‌دهند. بنابراین به تعداد برچه‌ها در داخل تخمدان حفره بوجود می‌آید. و تخمکها به صورت ردیفهایی در طول محور میانی قرار می‌گیرند، مانند گیاهان تیره سوسن.

جفت بندی مرکزی این جفت بندی در مادگیهای چند برچه و تک‌خانه پامچال وجود دارد. تخمکها بر روی ستون آزاد در مرکز تخمدان که از رشد قاعده محل اتصال برچه‌ها حاصل آمده قرار می‌گیرند، مثل فلفل سبز و انگور فرنگی.

کیسه جنینی

کیسه جنینی در داخل تخمک بوجود می‌آید قسمت اعظم تخمک جوان را بافت خورش تشکیل می‌دهد که یاخته‌های آن دیپلوئید هستند. نحوه تشکیل کیسه جنینی به این ترتیب است که ابتدا یکی از یاخته‌های بافت خورش که نزدیک سفت است بزرگ‌تر شده و به یاخته مادر مگاسپور که دیپلوئید است تبدیل می‌گردد. این یاخته با تقسیم میوزی چهار مگاسپور هاپلوئید (n کروموزومی) تولید می‌کند سه مگاسپور که به سفت نزدیکترند عموماً متلاشی می‌شوند، اما چهارمین مگاسپور که از سفت دورتر است بزرگ‌تر می‌شود و با انجام سه بار تقسیم میتوزی هشت هسته هاپلوئید تولید می‌کند.

هر هسته و مقداری از سیتوپلاسم پیرامون که یاخته را بوجود می‌آورد شش هسته با سیتوپلاسم پیرامون خود به 6 یاخته کامل و مجزا تبدیل می‌شوند. دو هسته قطبی نیز یک یاخته دوهسته‌ای (دیپلوئید) را تشکیل می‌دهند در نتیجه تعداد یاخته‌های کیسه جنینی به هفت عدد کاهش می‌یابد هفت یاخته نامهای خاص دارند. در کیسه جنینی مجاور سفت یک یاخته تخمزا همراه با دو یاخته قرینه قرار دارد هسته ثانویه تقریباً در مرکز کیسه جنینی است به یاخته‌های مادر آندوسپرم معروف است سه هسته باقیمانده که در کیسه جنینی دور از سفت قرار دارند یاخته‌های متقاطر نامیده می‌شوند. کیسه جنینی در این مرحله از رشد آماده لقاح است.

عملکرد مادگی

نقش مادگی که اندام زایای گیاه می‌باشد در تولید مثل می‌باشد و مادگی در ایجاد یاخته‌های جنسی گیاه یعنی یاخته‌های ماده نقش دارد و بطور کلی مراحل اصلی تولید مثل جنسی یعنی میوز و لقاح درون گل و به ترتیب زیر صورت می‌گیرد در اثر تقسیم، یاخته‌های نر و ماده تشکیل می‌شوند. سپس در اثر گرده افشانی لقاح صورت می‌گیرد و میوه و دانه بوجود می‌آیند. میوه و دانه رشد می‌کنند و سپس پراکنده می‌شوند با پیدایش دانه، فرآیند تولید مثل جنسی کامل می‌شود و با تشکیل جنین درون دانه نخستین مرحله از دوران زندگی گیاه جوان آغاز می‌شود.

منابع‌

سایت دانشنامه رشد :www.daneshnameh.roshd.ir

سایت اطلاع رسانی تبیان www.tebyan.net

سایت دایرة المعارف آزاد ویکی پدیاhttp://fa.wikipedia.org


قیمت: 100 تومان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۱۴:۴۹
آرتینا کارمندی

gl/l (1093)

کارآفرینی: مفاهیم، نظریات و ضرورت وجودی.

حسنعلی آقاجانی

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران

آموزش کارآفرینی

ضرورت، اهمیت و جایگاه آموزش کارآفرینی
تغییر و تحولات دنیای امروز، کارآفرینان را در خط مقدم عامل توسعه فن‌آوری و اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت‌آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی کشورهای در حال توسعه در مدیریت بر بحرانهای اقتصادی، به یمن توجه و التفات به توسعه کارآفرینی و کارهای نوآورانه بوده است و به همین علت برای کارآفرینی و کارآفرینان اهمیت خاصی قائل می‌گردند.
با عنایت به پدیده جهانی شدن اقتصاد، برخی عقیده دارند که بازارهای آینده از آن شرکتهایی است که به ریسک‌پذیری کارآفرینانه بهاء می‌دهند، و برای گسترش سرمایه‌های فکری خود در حد کلان سرمایه‌گذاری می‌کنند، در بالندگی فردی پرتلاش‌اند و در خط مشی‌گذاری، شرایط محیطی را مد نظر قرار می دهند (احمد پور، 1381). بر همین اساس، توسعه کارآفرینی از جنبه‌های گوناگون مدنظر قرار گرفته است که آموزش یکی از جنبه‌های مهم آن و در راستای گسترش آن است. با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته، تأیید شده است که ویژگیهای کارآفرینانه اغلب اکتسابی است و نه ارثی. از این رو، در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین فعالیت دانشگاهها تبدیل شده است.

با ورود جامعه‌شناسان و روانشناسان به عرصه مطالعات و تحقیقات پیرامون کارآفرینی و کارآفرینان و نتایجی که از این تحقیقات حاصل شده، ضرورت توجه به کارآفرینی و توسعه آن (بویژه آموزش کارآفرینی) بیش‌ازپیش آشکار شد و همین امر موجب افزایش تلاشها برای توسعه کارآفرینی و آموزش آن در دو دهه گذشته شده است. از جمله کسانی که در زمینه بررسی ویژگیهای کارآفرینان مطالعه و تحقیقاتی انجام داده‌اند می توان به مک‌کله‌لند، کارلند، استوارت میل، بروکهاوس، برچ، تیمونز،کالینز و مایر اشاره کرد. نتایج این تحقیقات بر اکتسابی بودن اغلب ویژگیهای کارآفرینی تأکید دارد. لذا باید در فراهم‌آوردن محیط مناسب و آموزشهایی که ویژگیها، تجربیات و مهارتهای لازم را در افراد تقویت می‌نماید سعی نمود.

با توجه به ضرورتهای آموزش کارآفرینی ، اولین دوره های آموزشی در این زمینه از اواخر سال 1960 در آمریکا شروع شد و در حال حاضر دانشکده ها و دانشگاه های بسیاری از کشورهای دنیا دوره های آموزش کارآفرینی را در برنامه های آموزشی خود گنجانده اند.

سابقه آموزش کارآفرینی
یکی از مهمترین فعالیتها و رشته‌های آموزشی بسیاری از دانشگاهها در دنیای امروز،آموزش کارآفرینی می‌باشد. طی دهه 1980، دانشگاهها بر حسب ویژگی گروه‌های تحت آموزش و نیازهای محلی، منطقه‌ای و ملی، برنامه‌های آموزشی متعددی را برای سازمانهای خصوصی و عمومی طراحی نموده‌اند. دولتهای اروپایی حمایتهای ویژه‌ای را از فعالیتهای مشوق کارآفرینی در میان جوانان بعمل می‌آورند. در آمریکا نیز آموزش کارآفرینی در درون دوره‌های دانشگاهی و توسط مؤسسات خاصی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کانادا و برخی کشورهای آسیایی همچون فیلیپین، هند و مالزی نیز گامهای اساسی جهت حمایت ازفعالیتهای کارآفرینانه برداشته اند. این حمایتها شامل راهنماییهای عملی، مشاوره، ارائه تسهیلات مالی و برگزاری دوره های آموزشی ویژه در خصوص کارآفرینانه در داخل یا خارج از دانشگاهها می‌باشد (Gibb, 1990).
در دنیای امروز، دوره‌های آموزشی کارآفرینی نه تنها جای خود را در بستر دروس دانشگاهی و در رشته‌های مختلف باز نموده، بلکه در دوره‌های مختلف تحصیلی (از ابتدایی تا دبیرستان) نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. تنوع این دوره‌ها، شرکتهای موجود را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و دوره‌های متعددی نیز جهت رشد، بقاء و کارآفرین نمودن سازمانهای بزرگ طراحی شده است.

مطالعات مرتبط با آموزش کارآفرینی
شروع انجام مطالعات مرتبط با آموزش کارآفرینی به روشی که مناسب رشته جدید تحقیقاتی کارآفرینی باشد، از سالهای 1980 بوده است. در این رشته نیز همانند دیگر رشته‌های دانشگاهی، عقاید و تفکراتی ارائه شد، موارد مطالعاتی زیادی مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌ها و ابتکارات آموزشی، پیش از بوجودآمدن یک چهارچوب نظری و عملی در خصوص کارآفرینی، مطرح شدند.آموزش کارآفرینی را نمی‌توان جدا از خود کارآفرینی دانست. با این حال مدت زیادی از مطرح شدن مدلها، پارادیم‌ها و نظریه‌های کارآفرینی نمی‌گذرد و لذا نباید انتظار موارد مطالعاتی زیادی را در این زمینه داشت. طی این مدت، بیشتر در زمینه تأثیر کارآفرینی در تشکیل شرکتهای نوپا و جدید، ارزش افزوده ناشی از ارائه برنامه آموزشی در دانشگاهها، مزایای استفاده از این روشها در ساختار فعلی و همچنین در واحد‌های آموزش کارآفرینی،‌ مطالعات و تحقیقاتی ‌صورت ‌گرفته ‌است.
انجام تحقیقات بمنظور بهبود دوره‌های آموزشی و همچنین برای ارتقاء سطح علمی اساتید یک رشته دانشگاهی مفید و مناسب بوده و موجب می‌شود که محققین بازتاب فعالیتهای کلاسی خود را با توجه به معیارهای مورد ارزیابی، مشاهده کنند و از آنها برای طراحی مجدد دیگر دوره‌های آموزشی استفاده کرده یا با تغییر در شیوه آموزشی خود، دوره جدیدی را برای دانشجویانی که اهداف یادگیری مشابهی دارند ارائه نمایند. مناسب بودن محتوای دوره‌های آموزشی، انتخاب شایسته، مفیدبودن مفاهیم درسی و نیز کارآمدبودن فنون مختلف جهت بهبود عملکرد آموزشی و کیفیت یادگیری دانشجویان در مراحل مختلف آموزشی(Leepson,1988)، کانون اصلی توجه در زمینه آموزش کارآفرینی، طی مراحل اولیه پیشرفت آن، بمانند دیگر رشته‌های دانشگاهی بوده است. با این حال مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع کارآفرینی در بیشتر موارد تجربی بوده و کمتر جنبه نظری داشته است. مطالعات نظری اگر با نظریات مربوط به چگونگی آموزش از طریق روشهای مختلف یادگیری، یا با نظر افراد درباره چگونگی یادگیری یک موضوع خاص مرتبط شوند اغلب به نتایج مفید و جامعی منجر می‌گردند که به ارتقاء سطح آگاهی افراد در این زمینه کمک شایان توجهی می‌کنند. دقت و توجه در انتخاب افراد تحت آموزش، روشهای تدریس و محتوای آموزشی دوره‌های کارآفرینی بطور همزمان می‌توانند موجب ایجاد خلاقیت در آموزش ‌شوند. و اگر افراد تحت آموزش، با اهداف، محتوا و روشهای تدریس، هر چه بیشتر هماهنگ باشند بهتر می‌توانند از نتایج دوره‌ها بهره‌مند گردند.

در مجموع می‌توان گفت که از سالهای اولیه دهه 1990 ، تحقیق در خصوص آموزش کارآفرینی همچون یک رشته جدید مورد توجه قرار گرفت و مواردی نظیر توسعه روشهای تحقیقی برای سنجش اثربخشی آموزش کارآفرینی، محتوا و روشهای آموزش کارآفرینی، قابلیت افرادی که در زمینه کارآفرینی آموزش می‌بینند، قبول آموزش کارآفرینی در مدارس و نه فعالیتهای اقتصادی، وجود و توسعه یک چارچوب علمی مشترک در زمینه کارآفرینی، اثربخشی شیوه‌های سنجش نیازهای آموزشی کارآفرینان تعلیم یافته در طول چرخه عمر شرکت را شامل می‌شده است (احمدپور، 1381، ص194). پر واضح است که برای اجرای دوره‌های مناسب آموزش کارآفرینی، اهداف خاص آموزشی و شیوه‌های یادگیری، کیفیت محتوای درسی برای هر فرد تحت آموزش و نوع روشهای مطالعاتی که اهداف آموزش کارآفرینی را بطور اثر بخشی برآورده ‌نماید، به تحقیقات وسیعی نیاز است. این تحقیقات باید معیارهای مربوط به علائق دانشجویان و واکنش سریع آنها و شاخصهای رفتاری بعدی را، در طول 10 سال یا بیشتر بررسی کنند. برای کسب اعتبار بیشتر، بایستی معیارهای ارزیابی و دیگر استانداردهای مناسب، به زبانی مشترک، در منابع اطلاعاتی گردآوری شود. که در این میان مراکز کارآفرینی می‌توانند ساز وکارهای سودمندی را برای حمایت از تحقیقات مورد نیاز در ابعاد مختلف بوجود آورند، ضمن اینکه این اطلاعات می‌تواند مبنای خوبی برای تحقیقات دیگران باشد.

اهداف آموزش کارآفرینی
برنامه‌های آموزش کارآفرینی معمولاً اهداف مختلف و متفاوتی را دنبال می‌کنند. از اهداف خاص و قابل سنجش دوره‌های آموزش کارآفرینی می‌توان به میزان یادگیری دانشجویان با توجه به آزمونهای عملکرد، و از اهداف عام آنها می‌توان به کسب مهارتها در استفاده از فنون مختلف مرتبط با کارآفرینی و تحلیلهایی که باعث بهبود قضاوت در مورد ارزیابی افراد بعنوان کارآفرین می‌شود اشاره کرد .(احمدپور، 1381، ص196) رشته‌های علمی و مهارتی مختلف، هر کدام به مجموعه خاصی از تخصصهای آموزشی نیاز دارند. اما جنبه‌هایی از آموزش نیز وجود دارند که می‌توان آنها را با توجه به مضمون و ماهیت انگیزشی‌آنها به مشاغل زیادی تعمیم داد. اینگونه یادگیری (شامل کسب دانش و درک مفاهیم مدیریت اقتصادی) می‌تواند مواردی نظیر زیر را شامل شود:

چگونگی یافتن فرصتها

چگونگی کسب منابع

کسب مهارت در استفاده از فنون تحلیلی و مدیریتی در مسائلی نظیر توانایی تحلیل یک موقعیت اقتصادی و طراحی یک طرح عملیاتی

تعیین و تقویت ظرفیت

استعداد و مهارتهای کارآفرینی
با توجه به اینکه بررسیهای محققین نشان از اکتسابی بسیاری از ویژگیهای کارآفرینان دارد لذا دوره‌های آموزشی مخصوصی برای کارآفرینی طراحی شده است. هدف این دوره‌ها در مجموع تربیت افرادی با اعتماد به نفس بالا، فرصت‌شناس و بطور کلی افرادی که تمایل قوی و بیشتری برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای مستقل دارند می‌باشد. در حقیقت هدف اصلی از توسعه کارآفرینی همانا تربیت نمودن افرادی دارای اعتماد به نفس و آگاه به فرصتها، و بطور کلی افرادی است که انگیزه‌ای قوی برای راه‌اندازی کسب وکارهای جدید داشته باشند (Cotton, 1990, p. 147). در واقع هدف از اجرای دوره‌های آموزشی مختلف این است که فراگیران طی دوران تحصیل خود افرادی مؤسس تربیت شوند. این افراد شامل پیشروان در فعالیتها، ماجراجویان، جسوران، مبتکران، فرصت‌طلبان، جاه طلبان و ترقی‌خواهان می‌باشند(Gibb, 1987). بعبارت دیگر این قبیل دوره‌ها به دنبال بهبود انگیزش و گرایشهای افراد نسبت به استقلال، فرصت‌جویی، ابتکار، تمایل به مخاطره‌پذیری، تعهد به کار، تمایل به حل مشکلات و لذت بردن از عدم قطعیت و ابهام می‌باشند.
اهداف دوره‌های آموزش کارآفرینی را می‌توان بگونه‌ای دیگر نیز در شش مورد بشرح زیر دسته‌بندی نمود:

کسب دانش مربوط به کارآفرینی

کسب مهارت در تحلیل فرصتهای اقتصادی و ترکیب برنامه‌های عملیاتی

تعیین وتقویت ظرفیت

استعداد و مهارت کارآفرینی

القای مخاطره‌‌پذیری (ریسک‌پذیری) در استفاده از فنون تحلیلی

توسعه هم‌فکری و حمایت متقابل در جنبه‌های انحصاری کارآفرینی

تقویت نگرش در جهت پذیرش تغییر
در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که بطورکلی هدفهای مورد نظر در آموزش کارآفرینی عبارتند از:
♦- تحریک انگیزه‌ها: یکی از اهداف آموزش و ترویج کارآفرینی تحریک انگیزه‌ها در افرادی است که دارای ویژگیهای کارآفرینانه می‌باشند. شناخت این افراد از تواناییهای خود و آگاهی‌دادن در این زمینه و برانگیختن آنها از اصلی‌ترین وظایف آموزش کارآفرینی است. تحریک انگیزه‌هایی از قبیل: میل به کسب ثروت، توفیق‌طلبی، استقلال‌طلبی، تمایل به ساختن چیزی نو، قبول نداشتن شیوه‌های موجود، قرار نگرفتن فرد در پایگاه اجتماعی که لیاقتش را ندارد و نظایرآن، موجب می‌شود که فرد در مسیر کارآفرین شدن قرار گیرد.

♦- پرورش ویژگیها: چنانکه ذکر شد ویژگیهایی که موجب می‌گردد تا فرد کارآفرین شود ارثی نیست بلکه اکتسابی است. بنابر این پرورش این ویژگیها در افراد مختلف لازم است. برخی افراد در محیطهایی پرورش می‌یابند که زمینه برای تحریک انگیزه‌ها و پروش ویژگیهای آنها فراهم است لذا در صورتی که این افراد کسب‌وکاری را شروع نمایند اغلب با موفقیت همراه خواهد بود. اما بیشتر مردم در چنین محیطهایی قرار ندارند لذا ایجاد انگیزش و پرورش ویژگیها از طریق برنامه‌های آموزشی برای آنان لازم است. این ویژگیها شامل مواردی همچون آموزش تفکر خلاق، بالا بردن ریسک‌پذیری، بالا بردن قدرت تحمل ابهام، دادن اعتماد به نفس، فرصت شناسی، و دادن اطلاعات آموزشی نسبت به خصوصیات شخص از طریق مرکز کنترل می‌باشد.

♦- آموزش مهارتها: این آموزشها به سه دوره تقسیم می‌گردند: قبل از تاسیس شرکت، زمان تاسیس شرکت، و بعد از تاسیس شرکت (اداره شرکت).

در دوره قبل از تاسیس، فرد کارآفرین، چگونگی راه‌اندازی یک کسب‌وکار و مراحل آن، چگونگی انجام کارهای گروهی و مهارتهای ارتباطی و نظایر آن را می‌آموزد. در زمان تاسیس، باید در زمینه مسایل مالی، شناخت بازار، اصول مدیریت، بیمه، اقتصاد، کانون کار، امور حقوقی و نظایر آن آگاهی و تبحر لازم را کسب نماید. توانایی مدیریت توسعه و رشد شرکت، یافتن شیوه‌های جدید، رقابت و حفظ موقعیت در بازار، و یافتن بازارهای جدید نیز از جمله مهارتهای مورد نیاز کارآفرین بعد از تاسیس شرکت هستند.

کلیه هدفها و مراحل فوق بمنظور ایجاد انگیزش در بین افراد و پرورش کارآفرینان جدید، آگاهی دادن، هدایت و تشویق کارآفرینان به ‌سوی کسب مهارتهای لازم و ارائه آموزشهای لازم برای کسب مهارتهای مورد نیاز به کارآفرینان صورت می‌گیرد و طی آنها برای موفقیت کارآفرینانی که قبلا هیچگونه سابقه و زمینه محیطی لازم برای آنان فراهم نبوده، ضروری است.

7- ویژگیهای عمومی کارآفرینان

وبر در کتاب خود تحت عنوان اخلاق پروتستانی وروحیه سرمایه داری تأکید می‌کندکه بین اخلاق پروتستانی و طرز زندگی پروتستانها با پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری رابطه مستقیم وجود دارد. بعبارت دیگر وی معتقد بود که یکی از علل مهم و محرک پیشرفت اقتصادی نظام سرمایه‌داری همین اخلاق پروتستانی و طرز تفکر پروتستانها بوده است. او عقیده داشت که در اخلاق پروتستانی و نیز هر فرد پروتستانی، یک صفت و اخلاق کاری وجود دارد که بر اساس آن فرد وجدان کاری خود را در تمام مراحل به ثبوت می‌رساند. این خصیصه اخلاقی موجب می‌شود که فرد با احساس مسئولیت بوده و در نهایت دقت و کارایی وظایف کاری و شغلی خود را انجام دهد. با این همه وی اولین محققی بود که بیان نمود ارزشهای عقیدتی و درونی فرد مستقیماً به رفتار کارآفرینانه منتهی می‌شود (احمدپور، 1381، ص77).

در قرن بیستم، بعضی از روانشناسان و از جمله مک‌کله‌لند استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد اقدام به طرح نظریه روانشناسی توسعه اقتصادی نمودند. مک‌کله‌لند معتقد بود که عامل عمده عقب‌ماندگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه مربوط به عدم درک خلاقیت فردی است. و عقیده داشت که در انسان سه نیاز وجود دارد که عبارتند از: نیاز به توفیق یا توفیق طلبی، نیاز به قدرت، و نیاز عاطفی یا احساس تعلق. وی پس از انجام مطالعات و تحقیقات مختلف نتیجه می‌گیرد که با اینکه روحیه انسان برای توفیق در دوران کودکی شکل می‌گیرد ولی در عین حال می‌توان با یک برنامه صحیح آموزشی روحیه خلاق و رسالت کاری را در افراد بوجود آورد. از این نتایج این نکته استنباط می‌شود که علیرغم نظریه وبر، با یک برنامه صحیح تعلیم وتربیت می‌توان همان رسالت کاری را که ناشی از آیین پروتستانی است در جوامع غیرپروتستانی نیز به وجود آورد. بنابر این بر اساس نظریه مک‌کله‌لند، جوامع غیر پروتستانی نیز می‌توانند با ایجاد روحیه کاری لازم، شرایط را برای صنعتی شدن مهیا سازند.

علاوه بر مک‌کله‌لند، دانشمندان دیگری نیز به بررسی نقش کارآفرینان و رؤسای تجاری پرداخته و اختلافات اساسی آنها را از نقطه نظرات و دورنمای فلسفی مورد بحث قرار داده‌اند. بنظر آنها، برای کارآفرینان آینده نگر که دارای افکار نوآورانه هستند عوامل وضعیتی، بر تصمیم‌گیریهایشان در شروع فعالیتهای مخاطره‌آمیز تأثیر می‌گذارد.

نکته قابل ذکر اینکه، از نگرش پیشگامان این رویکرد پیداست که دورنمای اصلی در این رویکرد بر اساس تفاوت قائل شدن بین کارآفرین و غیرکارآفرین بوده است با فرض اینکه کارآفرینان دارای ویژگیهایی هستند که زیر بنای رفتار و موفقیت آنان را شکل می‌دهد. آنچه که این قبیل محققین به دنبال آن بودند در واقع فردی نمودن و یا نسبت دادن تمامی فعالیتهای حوزه کارآفرینی به شخص می‌باشد. بعبارت دیگر، هدف از اینگونه تحقیقات شناسایی افرادی بود که قادر به تأسیس یا رشد شرکتهای جدید و موفق بوده‌اند. در این تحقیقات تک بعدی سعی شده بود تا ویژگیهای مشترک بین کارآفرینان شناسایی گردد. آنها فهرستی طولانی از ویژگیهائی همچون نیاز به توفیق، تمایل به مخاطره‌پذیری، دارا بودن مرکز کنترل درونی، استقلال طلبی، تحمل ابهام، عزم و اراده، پشتکار، اتکاء به نفس و. . . را در فرضیات خود گنجانده‌اند. کلیه تحقیقات و مطالعاتی که به شناسایی ویژگیها، تفاوت قائل شدن بین کارآفرینان و غیرکارآفرینان و یافتن تفاوتهای بین مدیر و کارآفرین مربوط می‌شود در این رویکرد جای می‌گیرند. در واقع فرض محققان مذکور این بوده است که ویژگیهای کارآفرینی قابل دستیابی یا آموزش نبوده، بلکه طبیعی(ذاتی) یا نشأت گرفته از یک مبدأ و منبع خاص می‌باشند. از این رو کارآفرینان از افراد دیگر متمایزهستند.

ولف در نظریه کارآفرینی خود اینگونه مطرح نموده است که فقط افراد دارای جوهره کارآفرینی می‌توانند کارآفرین شوند و افرادی که دارای اینگونه ویژگیهای طبیعی و شخصیتی نباشند به هیچ وجه کارآفرین نخواهند بود.

کارلند و دستیارانش انواع ویژگیهایی را که از بدو امر تا سال 1984 مورد بررسی قرار گرفته بود، جمع‌آوری نمودند که در ذیل به تعدادی از مهمترین آنها اشاره می شود:

♦- آینده‌نگر بودن و داشتن چشم‌انداز: چشم انداز شخص کارآفرین کاملأ شفاف و خالی از هرگونه ابهام بوده و لذا قابل انتقال به دیگران می‌باشد. داشتن چنین چشم اندازی به کارآفرین کمک می‌کند تا حرکتی مستمر و بدون سردرگمی و مستقیم به سمت هدف داشته باشد.

♦- مصمم بودن: عزم راسخ کارآفرین یکی دیگر از ویژگیهای بارز اوست که انرژی و تعهد لازم برای کسب موفقیت را ایجاد می‌کند. کارآفرینان مصمم از ایده‌های جدید، فرصتها و پیشنهادهای شغلی دیگر چشم پوشی کرده و در مقابل به کاری که برای خود برگزیده‌اند، پایبند می‌مانند. این قاطعیت، کارآفرینان را در طی فرایند راه‌اندازی، از هرگونه شک و تردید و دودلی مصون نگاه می‌دارد تا حدی که مخالفت نزدیکان و آشنایان نیز نمی‌تواند در اراده آنان خللی وارد نموده بلکه دودلی دیگران نیز تحت تاثیر این قطعیت برطرف می‌شود.

♦- تمرکز: برای اینکه کارآفرین از انجام موفقیت‌آمیز طرح و برنامه‌ها و جزئیات کار مطمئن باشد، مانند یک فوتبالیست خوب که لحظه‌ای چشم از توپ برنمی‌دارد، در تمام لحظات با تمرکز بر چشم انداز، همه انرژی، وقت و سایر منابع را حول این هدف مصروف می‌نماید.

♦- انگیزش: نیاز خودشکوفایی یکی از مهمترین انگیزه‌های کارآفرین در محقق‌کردن چشم‌انداز خود است. نتیجه این نیاز قوی این است که در مسیر حرکت به سوی هدف، هر چیز دیگری در اولویت پایینتر قرار می‌گیرد. در روابط شخصی،‌ علائق خارج از این چشم انداز و یا پروژه‌های با سود مالی زیاد، همه از مواردی هستند که در مقایسه با هدف، اولویت پایینتری خواهند داشت. البته سود مالی بندرت انگیزه‌ کارآفرین قرار می‌گیرد چرا که پول به تنهایی نمی‌تواند انگیزه انجام تمام زحماتی باشد که در شروع یک فعالیت کارآفرینانه لازم است، هرچند که معیار خوبی برای اندازه‌گیری موفقیت فعالیت کارآفرین است.

♦- وقف و ازخودگذشتگی: کارآفرینان همه زندگی خود را وقف کار می‌نمایند. بسیار سخت‌کوش هستند و پشتکار آنان مثال زدنی است. در حقیقت آنان از کار در راستای هدف خود لذت می‌برند و کار را مانند بازی و تفریح می‌دانند. داشتن چشم انداز و ترکیب آن با خوش‌بینی و ریسک‌پذیری کارآفرینان، سخت‌کوشی و تعلق خاطر به کار را در آنان پدید می‌آورد.

♦- کنترل درونی: آرزوی آن چیزی که امروز نیست ولی فردا می‌تواند باشد اولین چیزی است که جمود کارآفرین را در هم می‌شکند. یعنی کارآفرین آرزومند است. آنچه که جهت و مسیر کارآفرین را برای رسیدن به آرزوهایش تعیین می‌کند از درون آن برمی‌خیزد. عزم او برای حرکت یا توقف و اقدام یا عدم اقدام، چیزی نیست که مولود شرایط، محیط یا اطرافیان باشد. یعنی کارآفرین کنترل درونی دارد.

♦- استقلال، خلاقیت و نوآوری: کارآفرین برای اینکه بتواند آنچه را که به آن می‌اندیشد بدرستی عینیت بخشد و عزم خود را عملی کند باید رئیس و کارفرمای خود باشد. یعنی کارآفرین نیاز به استقلال دارد. ذهن پویای او مرزهای از پیش تعیین شده و قالب رایج را در هم می‌شکند و با وجودی که همان چیزی را می‌بیند که دیگران می‌بینند اما به چیزی می‌اندیشد که دیگران نمی‌اندیشند. یعنی کارآفرین خلاق است. و وقتی که خلاقیت از ذهن به عمل منتقل می‌شود نوآوری صورت می‌گیرد. نوآوری یعنی پیمودن راه نارفته، و کسی که اولین بار راهی را می‌پیماید اولین کسی است که می‌تواند خبر مخاطرات را برای دیگران بیاورد.

♦- ریسک‌پذیری و تحمل‌ابهام: کارآفرین خطرپذیر است. او بجای آنکه منتظر ضمانت یک پایان موفق بماند به فکر و تلاش خود تکیه می‌زند، به مشکلات حمله می‌کند و به پیش می‌رود. یعنی کارآفرین منفعل نیست و برای استقبال از آینده روحیه‌ای تهاجمی دارد. لحظه تصمیم آغازین، تنها زمانی نیست که او با ریسک و مخاطره مواجه می‌شود بلکه ابهام یک پایان نامعلوم، بر هر قدم این راه سایه می‌اندازد. یعنی کارآفرین قدرت تحمل ابهام دارد. به استقبال فردا رفتن، آخر ماجرا نیست. کسی که آگاهانه و پیشاپیش خود را در میدان مواجهه با مسایل می‌اندازد باید توان سخت‌کار‌کردن در شرایط پرتنش را هم داشته باشد. یعنی کارآفرین با وجود فشار زیاد، کارایی خود را حفظ می‌کند.

مطالعه و مقایسه تطبیقی کارآفرینی در برخی کشورها

در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نیز برخی کشورهای در حال توسعه طی چند دهه اخیر توجه خاصی به موضوع کارآفرینی وکارآفرینان شده است. علت توجه به این موضوع، نقش مهم، مثبت و سازنده کارآفرینان در توسعه اقتصادی و اجتماعی، بهره‌برداری از این انرژی و نیروی بالقوه در جهت مقابله با مسائل و چالشهایی نظیر تورم، رکود و بخصوص بیکاری بوده است. نتایج این توجه در اغلب کشورها قابل ملاحظه بوده است. مطالعه و مقایسه تطبیقی نتایج بدست آمده ناشی از اثرات توجه به موضوع کارآفرینی وکارآفرینان در دیگر کشورها می‌تواند اهمیت آنرا بیش از پیش نمایان ساخته، و راهنمای خوبی در استفاده از تجربه آنها برای کشورمان باشد.

8-1- شاخصهای مقایسه‌ای کارآفرینی در 12 کشور منتخب

از میان شاخصهای مقایسه‌ای مختلفی که می‌توان در ارتباط با کارآفرینی استخراج کرد براساس تحقیقات انجام شده در میان 47 کشور صنعتی و نیز در حال توسعه (احمدپور و دیگران،1383، ص4)، پنج شاخص مهم اقتصادی مرتبط با کارآفرینی انتخاب شده‌اند که ذیلاً مطالعات و مقایسات بین کشورها با توجه به این پنج شاخص انجام می‌شود. این شاخص‌ها عبارتند از:

1- درصد ایجاد اشتغال.

2- سرانه تولید ناخالص داخلی بازاء هر نفر شاغل.

3- توانایی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و ریسکی برای توسعه کسب‌وکار.

4- میزان درک مدیران کشور از کارآفرینی.

5- و هزینه کل تحقیقات در کشور.

جدول زیر نتیجه مطالعه مذکور را نشان می‌دهد.

جدول شماره یک- مقایسه 12 کشور منتخب بر اساس پنج شاخص کارآفرینی

شاخصها

کشورها درصد ایجاد
اشتغال سرانه تولید ناخالص داخلی توان سرمایه‌گذاری
مخاطره‌آمیز درک مدیران کشور ازکارآفرینی هزینه کل تحقیقات

دلار رتبه از 47 معدل‌از10 رتبه از 47 معدل‌از10 رتبه از 47 میلیارد دلار رتبه از 47

آلمان 60 53000 8 2/6 15 1/6 25 50 3

ایتالیا 47 58000 4 5/4 30 3/6 21 12 6

فنلاند 60 49000 14 7/7 4 1/7 3 4 18

هلند 63 50000 12 8 2 8/6 11 8/7 9

اتریش 66 52000 9 2/4 33 5/6 20 3 41

سوئد 61 48000 19 3/7 5 6/6 16 8 8

مجارستان 67 29000 32 7/4 27 5/6 18 1/0 38

لهستان – 21000 38 5/5 20 – – 2/0 32

مالزی 30-20 23000 37 5/4 29 5 36 1/0 41

تایوان 78 43000 23 1/7 6 5/7 2 4 15

اندونزی 30-20 5000 46 5/3 38 7/5 37 1/0 42

تایلند 30-20 11000 44 8/3 35 6/5 38 1/0 43

8-2-کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورها

در اقتصاد با ماهیت شبکه‌ای امروز، نقش شبکه‌های اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی به مراتب بیش از نظام متمرکز برنامه‌ریزی دولتی خواهد بود. و نقش کارآفرینان نیز در رویکرد شبکه‌مدار به مراتب پررنگ‌تر از رویکرد اقتصاد کلاسیک است. در اقتصاد نوین، کارآفرینان در شبکه‌های اجتماعی نقش عناصر فعالی را ایفا می‌کنند و موجب ارتقاء بازده سرمایه‌های مادی و انسانی می‌شوند.

از ویژگیهای بارز اقتصاد امروز تغییرات سریع است. در چنین اقتصادی کشور‌هایی می‌توانند موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند.کشورهایی که در آنها میزان فعالیتهای کارآفرینانه بالاتر است به واسطه طبیعت کارآفرینی در تطبیق با تغییرات، قادرند در اقتصاد جهان موقعیت بهتری کسب کنند.

کارآفرینی در ایجاد اشتغال نیز نقش مهمی ایفا می‌نماید. همانگونه که در جدول شماره یک نشان داده شده است در حدودی فراتر از 60% اشتغال در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را کارآفرینان و کسب‌وکارهای کارآفرینانه ایجاد می‌کنند. بیشتر مشاغل کوچک را کسب و کارهای کوچک ایجاد می‌کنند و سهم این کسب‌وکارها نیز در بازار کار در حال افزایش است.

در زمینه تکنولوژی نیز بیش از 67 درصد از نوآوریها، و حدود 95 درصد از نوآوریهای منجر به تحولات بنیادی در عرصه صنعت را کسب ‌وکارهای کارآفرینانه پدید آورده‌اند. کارآفرینان از طریق توسعه فن‌آوری و عرضه محصولات و خدمات جدید، قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش داده و با افزایش بهره‌وری کار، سرگرمیهای نو، بهبود بهداشت و سلامتی، تسهیل ارتباطات و. . .، موجب افزایش کیفیت زندگی نوع بشر می‌شوند. در واقع بیشترین بخش نسل جدید صنایع را کارآفرینان ایجاد کرده‌اند که می‌توان از رایانه‌های شخصی، تلفنهای همراه، خرید از طریق اینترنت و صنعت نرم افزار را بعنوان نمونه‌هایی ازآن یاد نمود().

تحقیقات نشان داده‌اند که بین رشد اقتصادی کشورها با سطح فعالیتهای کارآفرینانه آنها همبستگی مثبت وجود دارد. بموجب مطالعه انجام شده در 21 کشور()، نتایج کلی زیر در مورد ارتباط بین کارآفرینی و رشد اقتصادی با استفاده از مدل GEM() و طرح سؤالات زیر بدست آمده است (احمدپور و دیگران، 1383، ص4). سؤالات مدل مذکور عبارت بوده‌اند از:

1- سطح فعالیتهای کارآفرینی بر میزان رشد اقتصاد ملی و رفاه جامعه چه تأثیری می‌گذارد؟

2- فعالیتهای شروع کسب ‌وکار بین کشورهای مختلف تا چه سطحی با هم تفاوت دارند؟

3- چه چیزی می‌تواند یک کشور را کارآفرین معرفی کند؟ چه عواملی می‌توانند فعالیتهای شروع یک کسب ‌وکار را محدود کند یا ارتقاء بخشد؟

نتایج کلی این مطالعه به قرار ذیل می‌باشد:

♦- سطح فعالیتهای کارآفرینانه بین کشور‌ها بسیار متفاوت می باشد.

♦- سیاستهای اتخاذ شده و تقویت ظرفیت کارآفرینی یک جامعه (از قبیل مهارتها و انگیزه‌ها)، بیشترین تأثیر را در سطح فعالیتهای کارآفرینی خواهد داشت.

♦- تأثیر مشارکت زنان در کارآفرینی، ضرورت همیشگی برای اقتصاد می باشد.

♦- برای داشتن اثرات طولانی مدت سیاستها، باید افراد زیر 25 سال و بالای 44 سال را برای شرکت در فرآیند کارآفرینی تشویق کرد.

♦- هر دولتی که متعهد به پیشرفت اقتصادی است باید حمایتهای لازم را برای کلیه جنبه‌های سیستم اقتصادی که افزایش دهنده سطوح فعالیتهای کارآفرینی می باشند را فراهم نماید. مواردی نظیر حداقل کردن مالیاتها، دسترسی به نیروی کار، کاهش هزینه های نیروی انسانی غیر حقوق بگیر، کاهش مقررات، و آسان سازی ایجاد کسب وکار، نمونه‌هایی از این حمایتها می‌باشند.

♦- سیاستها باید تعیین‌کننده توسعه سرمایه گذاریهای مخاطره‌آمیز و افزایش انگیزه‌های افراد و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بهینه در مراحل ابتدایی هر کسب‌وکار باشند.

9- جمع بندی

9-1- نتیجه گیری

هدف از نگارش مقاله حاضر، ارائه شناختی مقدماتی از کارآفرینی(مفاهیم، نظریات و ضرورت وجودی آن) و برخی موضوعات مهم مرتبط با آن، مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط بوده است. در این راستا، همانگونه که در متن مقاله هم آمده است بیان مختصر اما کاملأ مستندی از تعاریف، ضرورت و اهمیت، سیر تاریخی، دیدگاهها و رویکردها، آموزش، ویژگیهای عمومی کارآفرینان و نتایج مقایسه‌ای برخی مطالعات و تحقیقات مرتبط با کارآفرینی در تعدادی از کشورها ارائه شده است که چکیده نتایج حاصل از مواد مقاله بدین شرح ارائه می‌گردد:

همانند سایر بحثها در علوم انسانی، از کارآفرینی نیز تعاریف مختلف و متعددی شده است. این تشتت آراء، از سویی بیانگر گستردگی و اهمیت موضوع بوده، و از سویی دیگر نشاندهنده پویایی آن است که می‌تواند زمینه ارائه الگوها، مدلها، فرضها و تئوریهای متفاوتی را فراهم آورد. در متن مقاله، یکی از بهترین تعاریف ارائه شده در مورد کارآفرینی اینگونه بیان شده است: "فرآیند نوآوری، کشف و بهره‌گیری از فرصتهای موجود در جامعه با تلاش و پشتکار بسیار همراه با پذیرش ریسکهای مالی، روانی و اجتماعی، با انگیزه کسب سود مالی و ارضاء نیازهای توفیق طلبی، رضایت شخصی و استقلال و غیره."

کارآفرینی را موتور محرک اصلی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دانسته‌اند. کارآفرینان از نظر رهبری، مدیریت، نوآوری، کارایی،‌ ایجاد شغل، رقابت، بهره‌وری و تشکیل شرکتهای جدید، نقش مهمی را در جامعه ایفاء می‌کنند و بنابر اعتقادی، در جوامع لازم است که انقلاب کارآفرینی رخ دهد چرا که این انقلاب در قرن حاضر، اهمیتی به مراتب بیشتر از اهمیت انقلاب صنعتی دارد.

از نظر سیر تاریخی، موضوع کارآفرینی در طول زمان، همراه با تحول شیوه‌های تولید و ارزشهای اجتماعی، دچار دگرگونی فراوان و افزایش مفاهیم در برگیرنده آن شده است که در مقاله حاضر آنها را به پنج دوره مجزا تقسیم و در مورد هر یک توضیحات لازم داده شده است.

در مورد کارآفرینی و مباحث مرتبط با آن تاکنون دیدگاهها و رویکردهای مختلف و متفاوتی ارائه شده است که در مقاله حاضر در قالب سه گروه شامل اقتصاددانان، رفتاریون و دانشمندان مدیریتی، مورد بحث، بررسی و نقد قرار گرفته‌اند. در مجموع اینکه، بجرأت می‌توان ادعا کرد که بیشترین کار در مورد موضوع را علماء و دانشمندان مدیریت انجام داده‌اند.

با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته، تأیید شده است که ویژگیهای کارآفرینانه اغلب اکتسابی است و نه ارثی. از این رو، در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین فعالیت دانشگاهها تبدیل شده است. در حقیقت هدف اصلی از آموزش کارآفرینی همانا تربیت نمودن افرادی دارای اعتماد به نفس و آگاه به فرصتها، و بطور کلی افرادی است که انگیزه‌ای قوی برای استفاده از فرصتها و راه‌اندازی کسب وکارهای جدید را داشته باشند.

کارآفرینان دارای ویژگیهایی هستند که زیربنای رفتار و موفقیت آنان را تشکیل می‌دهد. آنها افرادی هستند که قادر به تأسیس شرکتهای جدید و یا رشد و موفقیت شرکتهای موجود می‌باشند. برخی از ویژگیهای مشترک بین کارآفرینان عبارتند از: نیاز به توفیق‌طلبی، تمایل به مخاطره‌پذیری(ریسک‌پذیری)، دارا بودن مرکز کنترل درونی، استقلال‌طلبی، تحمل ابهام، عزم و اراده، پشتکار، اتکاء به نفس و. . ..

براساس تحقیقات انجام شده در میان 47 کشور صنعتی و نیز در حال توسعه با توجه به پنج شاخص مهم اقتصادی مرتبط با کارآفرینی شامل: درصد ایجاد اشتغال، سرانه تولید ناخالص داخلی بازاء هر نفر شاغل، توانایی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و ریسکی برای توسعه کسب‌وکار، میزان درک مدیران از کارآفرینی، و بالاخره هزینه کل تحقیقات، تأیید شده است که بین میزان توجه به فعالیتهای کارآفرینانه و بهبود شاخصهای مذکور در کشورهای مورد مطالعه رابطه مثبت وجود دارد.

پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی

همانگونه که در متن مقاله هم آمده است مطالعات نشان داده‌اند که بین رشد و توسعه اقتصادی کشورها با سطح فعالیتهای کارآفرینانه آنها، همبستگی مثبت وجود دارد. بنابر این موارد ذیل بعنوان پیشنهاداتی چند در راستای توجه و اهمیت دادن هر چه بیشتر به موضوع کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه بمنظور انجام بسترسازیهای لازم با توجه مسائل و موقعیتهای خاص اقتصادی و مدیریتی کشور و بخصوص معضل بیکاری موجود در جامعه، ارائه می‌گردند:

توجه به آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ کارآفرینی و موضوعات مرتبط با عنایت به شرایط و موقعیتهای بومی در تمام سطوح سنی و تحصیلی.

الگوبرداری از عملکردهای کارآفرینانه کشورهای موفق و بومی‌سازی آنها از طریق انجام مطالعات تطبیقی.

فراهم نمودن حمایتهای لازم مدیریتی مرتبط با توسعه سطوح فعالیتهای کارآفرینانه نظیر حمایتهای مالی، کاهش مقررات، آسان‌سازی ایجاد کسب‌وکارها و غیره.

برای تحقیقات آینده

بااستناد به موارد اشاره شده در متن مقاله، موارد زیر بعنوان پیشنهاداتی بمنظور انجام تحقیقات آتی در ارتباط با موضوع مقاله حاضر می‏تواند ارائه گردد:

مطالعه و تحقیق در خصوص دیگر ابعاد مرتبط با موضوع کارآفرینی و کارآفرینان، همانگونه که تعدادی از آنها در مقاله حاضر آمده‌اند.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه و ارائه مدلها یا الگوهای اجرایی(آسیب‌شناسی کارآفرینی، تقویت مهارتهای کارآفرینی‌پروری، ترویج روحیه و مهارتهای کارآفرینی).

مطالعه در خصوص تدوین زندگینامه کارآفرینان جامعه.

مطالعه در خصوص بسترها و زمینه‌های دارای اولویت ابراز کارآفرینی در جامعه.

10- پانویسها


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۶ ، ۱۵:۲۱
آرتینا کارمندی