بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق - دانلود پایان نامه مدیریت - دانلود پایان نامه روانشناسی
لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه روانشناسی

پایان نامه برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی


تکه هایی از متن : تعریف زنجیره تامین کشاورزی و اقسام آن:

تمام فعالیتهایی که محصول را از  مزرعه به سبد خرید خانوار می آورد اجزای زنجیره تامین کشاورزی را تشکیل می دهند از مزرعه به چنگال این فعایتها مشتمل هستند بر:

v                تولید (اختصاص زمین، زمانبندی آبیاری، تعیین منابع، انتخاب بذر....)

v                برداشت (زمان بندی ومسیربرداشت، منابع، تجهیزات حمل و نقل )

v                انبارش (محل وظرفیت انبار، میزان انبارش در هر دوره و ...)

v                توزیع (انتخاب مد حمل و نقل، مسیر و زمان بندی ارسال و...)

اصول مربوط به سلامت و کیفیت مواد غذایی حساسیت مردم و استانداردها را درنظارت بر کل زنجیره افزایش می دهد. گرایش مردم کشورهای توسعه یافته به استفاده از مواد غذایی طبیعی و تازه هم مزید بر علت حساسیت مردم به کل زنجیره تامین مواد غذایی را افزایش می دهد این موارد از یک طرف وایجاد برخی سیستمهای نیمه مکانیزه برای بخشی از زنجیره تامین کشاورزی هم از طرف دیگر بر اهمیت زنجیره تامین کشاورزی می افزاید.چرا که تنها در صورتی استفاده از تجهیزات  کشاورزی سود آور است که به طور هماهنگ کل زنجیره تامین سرعت و کارایی هماهنگ و هم اندازه ای پیدا کنند در غیر این صورت کارایی و سرعت و انعطاف پذیری کل زنجیره حداکثر مساوی است با کارایی بدترین واحد آن. هم افزایی حاصل از ترکیب فعالیتهای زنجیره تامین کشاورزی و مدلسازی جامع به لزوم تقویت زنجیره ها در مقیاسی بین المللی  می افزاید.

غیر از اهمیت زنجیره تامین محصولات کشاورزی ،کوتاهی عمر[1] محصولات کشاورزی، نسبت به تولیدات کارخانه ای ومحدودیت زمان تدارک این محصولات از طرفی و عدم قطعیت عرضه و تقاضاوقیمت وبازار(آب و هوا ، واردات و صادرات و ....  (همچنین محدودیت در استفاده از انبارهای موقت جهت تسطیح عدم قطعیت های عرضه و تقاضا از طرف دیگر بر پیچیدگی های زنجیره عرضه محصولات کشاورزی می افزاید. درگیری چندین ذی نفع در یک زنجیره بین المللی، اهمیت کیفیت و سلامت محصول، واقعیت های کنونی صنعت کشاورزی همه و همه  زنجیره عرضه محصولات کشاورزی را پیچیده تر می سازد.

ازدیدگاه کشاورزی و فنی دو نوع زنجیره عرضه برای محصولات کشاورزی می توان تعریف کرد:

v                         زنجیره تامین محصولات تازه

v                          زنجیره تامین محصولات ماندگار

طراحی زنجیره تامین فعالیتی است که تصمیم سازی را با مشخص کردن جایگزین های بالقوه یاری می کندو به سمت اتخاذ بهترین تصمیم بر اساس معیارها و اهداف طراح راهنما می شود. سه مرحله عملیاتی در این جا متصور است:

طراحی تولید

کنترل موجودی

توزیع فیزیکی

فلیشمن این حوزه را به 4 قسمت تقسیم می کند.

تدارکات، تولید، توزیع،  فروش]22[

این حوزه ها نقش مهمی در معماری سیستم های طراحی پیشرفته برای بسته های تجاری بازی می کنند.گرچه این وظایف به طور مستقل در نظام سنتی مدل می شده است ولی امروزه می گویند با مدل سازی هماهنگ این وظایف کارایی زنجیره تامین محصولات کشاورزی را می توان ارتقا داد.

5-2رویکرد مدیریت زنجیره ارزش

مودی میق،بحث می کند که رویکرد مدیریت زنجیره تامین به اندازه کافی گسترش و دوربینی ندارد تا نیازهای آینده مصرف کنندگان را دریابد و چگونگی پوشش دادن این نیازها را لحاظ کند به علاوه در برگیرنده مراحل پس از ارائه، پس از ارزیابی و جنبه های ایجاد ارتباط نیست. وی سه قالب را که به سمت تعریف ارزش می روند معرفی می کند. ]22[

1-ارزش مصرف کننده با کاربرد کالا یا خدمت پیوند دارد.

2-ارزش را مشتری ادراک می کند. فروشنده آن را تعیین نمی کند.و

3-ارزش مصرف کننده نوعا درگیر توازن بین آنچه مصرف کننده می خواهد و آنچه باید به او داده شود تا از کالا یا خدمت استفاده ببرد،  می شود.

 شرکتها برای تشکیل زنجیره ارزش مشارکت می کنند به سه علت:

1-قادر به پاسخگویی بهتر به تقاضای مصرف کننده باشند: ارزش ایجاد شده از طریق فعالیت های پس از برداشت چون درجه بندی، فرآوری، بسته بندی، انبارش و حمل به سمت نیاز مشتری سوق داده می شود. هرگاه زنجیره چنین قابلیتی بیاید ارتباطش با مصرف کنندگانش بهبود پیدا می کند.

2-ارتقای کارایی در هزینه ها و عملکرد : بر اساس نیازهایی چون رعایت استانداردهای سلامت غذا، کاهش هزینه و...تضمین می کند که در هر نقطه از زنجیره استانداردها بین شرکتها هم اجابت می شود.  علاوه بر اینکه حین شرکت این استانداردها رعایت می شود.

3-کاهش  مخاطرات : تجمیع مخاطراتی چون کمبود یا گران شدن مواد اولیه با عث کاهش اثر آنها می شود. نظارت و پاسخ و تاثیر بر نیازهای مشتری تسهیل می شود و محصول به خرده فروشان تاجایی که ممکن باشد،  با کارایی هزینه می رسد. سلامت محصولی که به مصرف کننده رسیده است هم تضمین می شود. یک زنجیره ارزش در صنایع کشاورزی وقتی شکل می گیرد که شرکت ها با هم متحد می شوند تا برای جذب سهمی از بازار مشارکت کنندو هر چه در این اتحاد موفق تر باشند رقبا کمتر قادر خواهند بود زنجیره ارزششان را کپی کنند.

در صنایع غذایی فرصتهای ایجاد زنجیره ارزش را می توان به دو قسمت فرصتهای ترابری  و فرصتهای غیر ترابری  تقسیم بندی کرد.  فرصتهای ترابری  از قبیل زنجیره ارزش در حمل و انبارش و انتقال در این فصل به دفعات مورد اشاره قرار گرفته است. اما در مورد فرصت های غیر ترابری  کمتر مقالاتی منتشر شده است.  فرصتهای غیر ترابری  مثل شفافیت اطلاعاتی، ایجاد بازارهای جدید، تجمیع فرایندهای بنگاه. در حالیکه شفافیت اطلاعاتی به طور مداوم افزایش می یابد و بازارهای جدید ایجاد می شوند. نمونه عالی از استفاده از این نوع فرصتها پروژه سیستم مشارکتی در منطقه مکی استرالیا است فلمینگ و همکاران (2006)این پروژه منجر به بهبود رشد در کل ناحیه  و تقسیم درآمد به طور مساوی تر بین بخشهای زنجیره ارزش شد. این پروژه همچنین به سرمایه گذاری سنگینی روی فن آوری های اطلاعاتی منجر شد. (کرن و فلمینگ 2003) تا به طرز موثرتری اطلاعات را جمع آوری کرده ذخیره نموده و با کشاورزان و درو کنندگان مرتبط کند و وسیله ای برای تصمیم گیری بهتر به کمک یک زنجیره مجتمع تر باشد. سرمایه گذاری روی فن آوری اطلاعات برای تصمیم گیری جامع حین زنجیره ارزش داستان موفقیت بسیاری از صنایع است.  (میلفورد،2002)   ویژگی های کلیدی یک زنجیره خوش عملکرد و جامع را چنین بر می شمرد: آگاهی از نیازهای مصرف کننده،کارایی بین بخش های زنجیره، رهبری صنعت، انتخاب شرکای مناسب، طراحی اثر بخش، بهینه سازی ترابری  و فرآیندها، پاداش ها، تجمیع بنگاه و شفافیت آن برای اعضای زنجیره.[22]

بوهلج 1999، انواع کنترل فرایند را برجسته می کند: فن آوری هایی که معمولا در کارخانه به کار می روند و در کشاورزی هم قابل کاربردند:

1) نظارت و سنجش  و فن آوری اطلاعات برای نظارت و پی گیری توسعه محصول حین زنجیره ارزش

2) فن آوری واسط برای واسطه گری بین تنظیمات و پل زدن روی شکافهای بین کارایی واقعی در یک فرآیند و کارایی بالقوه آن.

مزایای این فن آوری این است که بازار را با فعالیتهای بالادستی زنجیره هماهنگ می کند و پاسخ بهتری به علائم قیمت خصوصا وقتی که تفاوت و تنوع  قابل ملاحظه ای در محصول هست ایجاد می کند.]23[

1-5-2جهت گیری ارزش در زنجیره تامین محصولات تازه

 

محیط مدیریت زنجیره ارزش بسیار متغیر است خصوصا در صنایع غذایی.ضروری است فاکتورهای موثر بر تطبیق با مدلهای مشارکتی کل زنجیره را بشناسیم.سه نیرو را باید لحاظ کرد،جهانی سازی ، فناوری و مشتری محوری. در هر شرکت مرتبط با این حوزه هم محیط کلان و هم محیط رقابت و هم محیط درون بنگاه تحت تاثیر سه نیرو شکل می گیرد.

        جهانی سازی:

در دهه های اخیر موانع تجارت بین مرزی در صنایع غذایی توسط WTO حذف شده است.فناوری های حمل و انبارش هم دسترسی به بازارهای مختلف را برای تولید کننده فراهم کرده و دیگر نزدیکی فیزیکی به بازار ، تضمین برای تصاحب آن نیست.گرچه رقابت در یک بازار جهانی شرکت های بزرگ فرآوری محصولات و خرده فروشان بزرگ را جذب کرده اما شرکت های کوچک هم توانسته اند برای خود فرصت های مزیت آفرین در بازارهای دور و غیر محلی بیابند.در واقع توان شرکت در به دست آوردن فرصت در بازار جهانی تابعی از اندازه آن نیست.

    فناوری

فناوری های ژنتیک ، نانو،فن آوری اطلاعات در تولید و فرآوری و تجارت و حمل و انبارش و خرده فروشی ، کارایی رساندن کالا از راه دور به دست مصرف کننده را بالا برده اند و رقابت پذیری شرکت ها بع این فن آوری ها مرتبط شده است.[1]- shelf lifeلینک مطلب دانلود متن کامل : پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۵ ، ۱۳:۰۶
آرتینا کارمندی