بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق - دانلود پایان نامه مدیریت - دانلود پایان نامه روانشناسی
لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه روانشناسی

پایان نامه برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

 طراحی مرکز گفتگوی ادیان توحیدی

 

 استاد راهنما

 

دکتر محمد علی آبادی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

متن پایان نامه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

 

 دین از وجوه امتیاز بشری است و انسان طی قرون متمادی باور های دینی متعددی را تجربه کرده است که هر یک پیروانی دارد. ارتباطات جهانی نیز چنان گسترده است که تعامل افراد با عقاید متفاوت گریز ناپذیر می نماید. در این میان اعتقاد برخی به اینکه دیوار های بلندی میان ادیان کشیده شده به تفرقه و جنگ انجامیده است در حالی که اساسا نهایت توقع انسان از دین آرامش و سعادت است. بدین ترتیب گفتگو به عنوان تعامل سودمند ضرورت امروز دینداران است. این رفتار ضروری نیازمند بستری است تا در آن شکل گیرید بستری که تعاملات اجتماعی افراد از ادیان متفاوت را ممکن ساخته، آن را تقویت سازد و از سوی دیگر خود موجب بروز اختلاف نباشد. مکانی برای بیان و تبادل آزادانه عقاید دینی. در این راستا هدف این رساله، طراحی مرکزی است برای گفتگوی موثر ادیان با یکدیگر. برای این منظور پس از طرح مساله، هدف و ضرورت آن در فصل نخست، به شناخت مفهوم دین و ابعاد آن در فصل دوم پرداخته شده است، سپس با توجه به بستر سازی “گفتگوی دینی” به عنوان هدف غایی طرح، فصل سوم به بررسی عوامل موثر بر آن اختصاص می یابد. از طرفی گفتگوی دینی نیازمند فضایی است متناسب با مفهوم دین و قداست آن، که در فصل چهارم در قالب هنر و معماری قدسی و ویژگی های آن به طور عام تبیین می شود. در ادامه فصل پنجم پژوهش  به بررسی معماری چهار دین توحیدی به طور خاص می پردازد تا راهکار های برآمده از موضوع به طور کامل بررسی گردد. سپس در فصل شش بستر مناسبی برای طرح انتخاب شده و نهایتا با بررسی نمونه های موردی در فصل هفتم، فصل پایانی به بیان فرایند تقرب به طرح و نیز ارائه طرح پایانی به عنوان فضایی متعلق به همه ادیان اختصاص یافته است.       

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                               صفح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: مقدمه و طرح تحقیق  
۱-۱- مقدمه  . ۲
۱-۲- طرح کلی موضوع و مسئله تحقیق . ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق  ۷
۱- ۵- سوالات تحقیق  ۷
۱- ۵- ساختار تحقیق ۸
فصل دوم: دین  
۲-۱- مقدمه . ۱۰
۲-۲- مفهوم دین . ۱۱
                ۲-۲-۱- معنای لغوی ۱۲
                ۲-۲-۲- معنای اصطلاحی دین ۱۲
                ۲-۲-۳- ابعاد دین . ۱۳
۲-۳- منشاء دین ۱۴
                ۲-۳-۱- علل پیدایش دین . ۱۵
                ۲-۳-۲- علل پذیرش دین ۱۶
         ۲-۴- کارکرد های دین . ۱۷
                ۲-۴-۱- کارکرد های فردی . ۱۷
                        ۲-۴-۱-۱-معرفت زایی ۱۷
                        ۲-۴-۱-۲- کارکرد احساسی (بهداشت روانی ۱۷
                        ۲-۴-۱-۳- کارکرد اخلاقی و رفتاری  ۱۸
                ۲-۴-۲- کارکرد های اجتماعی  . ۱۹
                        ۲-۴-۲-۱- همبستگی  . ۱۹
                        ۲-۴-۲-۲- آزادی و عدالت اجتماعی  . ۱۹
                        ۲-۴-۲-۴- هویت سازی ۱۹
           ۲-۵- طبقه بندی ادیان ۲۰
                ۲-۵-۱-  ادیان غیر توحیدی . ۲۰
                ۲-۵-۲-  ادیان توحیدی . ۲۰
                        ۲-۵-۲-۱- زرتشت ۲۱
                        ۲-۵-۲-۲- یهودیت ۲۳
                        ۲-۵-۲-۳- مسیحیت . ۲۶
                        ۲-۵-۲-۴- اسلام ۲۹
            ۲-۶- مساله تعدد ادیان ۳۲
                  ۲-۶-۱- انحصار گرایی ۳۲
                  ۲-۶-۲- شمول گرایی . ۳۲
                  ۲-۶-۳- کثرت گرایی . ۳۲
 ۲-۷- نگاهی به اصول مشترک ادیان ۳۴
           ۲-۸- جمع بندی و نتیجه گیری ۳۵
فصل سوم: گفتگوی ادیان  
۳-۱- مقدمه ۳۷
۳-۲- گفتگو . ۳۷
      ۳-۲-۱- تعریف گفتگو . ۳۷
                 ۳-۲-۲- پیشینه گفتگو . ۳۸
۳-۳ گفتگوی ادیان . ۳۹
                  ۳-۳-۱-  پیشینه گفتگوی ادیان ۴۰
                  ۳-۳-۲-  اهداف و آثار گفتگوی ادیان ۴۱
                          ۳-۳-۲-۱- تفاهم و درک متقابل . ۴۲
                          ۳-۳-۲-۲- تلاش برای نجات جامعه ی انسانی از بحران های موجود ۴۲
                          ۳-۳-۲-۳- افزایش روحیه دینی در جهان . ۴۴
                          ۳-۳-۲-۴- همزیستی پیروان ادیان ۴۴
                          ۳-۳-۲-۷- زمینه سازی شکل گیری تنوع فرهنگی ۴۵
                          ۳-۳-۲-۸- درک حقایق تازه . ۴۵
                  ۳-۳-۳-  شرایط و قواعد گفتگوی ادیان . ۴۶
                          ۳-۳-۳-۱- وجود نکات اشتراک و افتراق ۴۶
                          ۳-۳-۳-۲- احترام کامل به طرف مقابل و آزادی اندیشه او . ۴۶
                          ۳-۳-۳-۳- اقرار به جهل و تاکید بر تساهل ۴۷
                          ۳-۳-۳-۴- تکیه بر مشترکات . ۴۸
                          ۳-۳-۳-۵- فراموش کردن اتفاقات گذشته و تمایزات سیاسی   اقتصادی . ۴۹
                  ۳-۳-۴-  موانع گفتگوی ادیان . ۵۰
                          ۳-۳-۴-۱- برتر انگاشتن خود . ۵۰
                          ۳-۳-۴-۲- مطلق فرض نمودن حقیقت ۵۰
                          ۳-۳-۴-۳- تکیه بر عناصر تمایز بخش . ۵۱
                          ۳-۳-۴-۴- اهانت به طرف مقابل و مسخ عقاید او . ۵۱
                          ۳-۳-۴-۶- استفاده از معیارهاى متفاوت ۵۲
                  ۳-۳-۵-  انواع گفتگو در گستره گفتگوی ادیان الهی . ۵۲
                          ۳-۳-۵-۱- گفتمان اخلاقی . ۵۳
                          ۳-۳-۵-۱- گفتمان همسازگرایانه ۵۳
                          ۳-۳-۵-۱- گفتمان پراگماتیستی . ۵۴
                          ۳-۳-۵-۱- گفتمان وابسته به موسسه ها یا نهاد های دینی ۵۴
                          ۳-۳-۵-۱- گفتمان تاریخی . ۵۴
                          ۳-۳-۵-۱- گفتمان توطئه محور ۵۵
                          ۳-۳-۵-۱- گفتمان مبلغ دینی . ۵۵
         ۳-۴- فضای گفتگو ۵۶
                  ۳-۴-۱-  فضضای گفتگو میان ادیان . ۵۷
۳-۵- جمع بندی و نتیجه گیری . ۵۸
فصل چهارم: هنر و معماری قدسی  
۴-۱- مقدمه . ۵۹
۴-۲- امر قدسی ۶۰
                  ۴-۲-۱- شیوه های تجلی امر قدسی . ۶۲
                          ۴-۲-۱-۱- شیوه های مستقیم . ۶۲
                          ۴-۲-۱-۲- شیوه های غیر مستقیم . ۶۳
                          ۴-۲-۱-۳- تجلی امر قدسی در هنر (امر قدسی و هنر) . ۶۴
۴-۳- هنر مقدس ۶۶
                  ۴-۳-۱- مفهوم هنر قدسی ۶۷
                  ۴-۳-۲- شکل گیری هنر قدسی . ۶۹
                  ۴-۳-۳- جایگاه هنر مند در هنر قدسی . ۷۰
                 ۴-۳-۴- نقش و کارکرد هنر مقدس ۷۲
۴-۴- مکان مقدس . ۷۳
۴-۵- معماری قدسی . ۷۵
                 ۴-۵-۱- اهداف و کارکرد های فضا و معماری قدسی . ۷۷
                        ۴-۵-۱-۱- ایجاد ناهمگونی در فضا ۷۸
                        ۴-۵-۱-۲- ایجاد محملی برای اندیشه دینی ۷۹
                        ۴-۵-۱-۳- زمینه سازی حیات معنوی ۸۱
                        ۴-۵-۱-۴- ایجاد مکانی برای حضور ذات الهی ۸۴
                        ۴-۵-۱-۵- تجلی عوالم برتر در ساحت های نازل تر ۸۷
                 ۴-۵-۲- ویژگی های فضا و معماری قدسی ۹۰
                          ۴-۵-۲-۱- ویژگی های منشا معنوی ۹۱
                          ۴-۵-۲-۲- ویژگی های شیوه ی بیان . ۹۵
                          ۴-۵-۲-۳- ویژگی های صورت . ۱۱۲
                                ۴-۵-۲-۳-۱- صفات کالبدی . ۱۱۳
                                ۴-۵-۲-۳-۲- عناصر کالبدی . ۱۱۸
                  ۴-۵-۳- عبادتگاه تجلی معماری قدسی در ادیان . ۱۲۲
۴-۶- جمع بندی و نتیجه گیری . ۱۲۴
فصل پنجم: عبادتگاه در ادیان توحیدی  
۵-۱- مقدمه ۱۲۶
۵-۲- عبادتگاه زرتشتیان . ۱۲۷
                  ۵-۲-۱- آتش ۱۲۷
                  ۵-۲-۲- جایگاه آتش . ۱۲۸
                  ۵-۲-۳- تاریخچه آتشکده ۱۲۹
                  ۵-۲-۳- معماری آتشکده . ۱۲۹
                  ۵-۲-۳- جمع بندی خصوصیات طرح آتشکده ۱۳۲
۵-۳- عبادتگاه یهودیان . ۱۳۳
                  ۵-۳-۱- خیمه میعادگاه ۱۳۳
                  ۵-۳-۲- خانه مقدس . ۱۳۴
                  ۵-۳-۳- کنیسه . ۱۳۶
                  ۵-۳-۴- جمع بندی خصوصیات طرح کنیسه ۱۴۰
۵-۴- عبادتگاه مسیحیان ۱۴۰
                  ۵-۴-۱- پیشینه کلیسا ۱۴۰
                  ۵-۴-۲- معماری کلیسا . ۱۴۲
                  ۵-۴-۳-  جمع بندی خصوصیات طرح کلیسا . ۱۴۴
۵-۵- عبادتگاه مسلمانان ۱۴۶
                  ۵-۵-۱- مسجد . ۱۴۶
                  ۵-۵-۲- پیشینه مساجد . ۱۴۷
                 ۵-۵-۳- عناصر کالبدی مسجد . ۱۴۸
                  ۵-۵-۴- جمع بندی خصوصیات طرح مساجد . ۱۵۱
۵-۶- جمع بندی و نتیجه گیری . ۱۵۴
فصل ششم: شناخت و تحلیل بستر طراحی  
۶-۱- مقدمه ۱۵۶
۶-۲- شیراز ۱۵۶
۶-۲-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان . ۱۵۷
۶-۲-۱-۱- مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز . ۱۵۷
۶-۲-۲- ویژگش های جمعیتی ۱۵۸
۶-۲-۲-۱- دین . ۱۵۸
۶-۲-۲-۲- فرهنگ . ۱۵۹
۶-۲-۳- ویژگش ها و مطالعات اقلیمی ۱۵۹
۶-۲-۳-۱- باد ۱۵۹
۶-۲-۲-۲- بارندگی ۱۶۰
۶-۲-۲-۳- دما . ۱۶۱
۶-۲-۲-۴- رطوبت . ۱۶۲
۶-۳- مکان یابی پروژه ۱۶۳
۶-۳-۱- معرفی سایت های پیشنهادی . ۱۶۳
۶-۳-۱-۱- سایت پیشنهادی اول ۱۶۴
۶-۳-۱-۲- سایت پیشنهادی دوم . ۱۶۵
۶-۳-۱-۳- سایت پیشنهادی سوم ۱۶۵
۶-۳-۲- انتخاب سایت بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ۱۶۶
۶-۳-۲-۱- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۱۶۷
۶-۳-۳- معیار های انتخاب سایت و تعیین اولویت هر یک . ۱۶۷
۶-۳-۲-۱- نتایج حاصل از ورود معیار ها و گزینه ها در تحلیل سلسله مراتبی (AHP) . ۱۶۸
۶-۳-۴- انتخاب نهایی سایت . ۱۷۰
فصل هفتم: بررسی نمونه های موردی  
۷-۱- موزه ادیان جهان در تایوان Museum of World Religions . ۱۷۲
۷-۲- معبد ادیان ۱۷۸
۷-۲-۱- طرح کلی مجموعه ۱۷۹
۷-۲-۲- فضای قدسی . ۱۸۱
۷-۲-۳- معابد کوچک و مجزای ادیان . ۱۸۲
۷-۲- خانه عبادت و آموزش   House of prayer and learning . ۱۸۴
۷-۴- مرکز بین دینی دانشگاه دربی

 

 

 Mmulti-faith center of Derby university .

۱۸۹
فصل هشتم: برنامه ریزی و فرآیند طراحی  
۸-۱- نیاز سنجی مخاطبین . ۱۹۵
۸-۲- ارائه برنامه فیزیکی . ۱۹۷
۸-۳- روند طراحی . ۲۰۱
۸-۳-۱- تحلیل و بررسی سایت ۲۰۱
۸-۳-۱-۱- بررسی دسترسی های سایت . ۲۰۱
۸-۳-۱-۲- شناخت کاربری های مجاور و موثر . ۲۰۲
۸-۳-۱-۳- بررسی پوشش گیاهی موجود در سایت ۲۰۲
۸-۳-۲- شکل گیری طرح ۲۰۳
۸-۴- معرقی طرح . ۲۰۷
۸-۴-۱- نقشه های طرح مجموعه . ۲۰۷
۸-۴-۲- تصاویر طرح مجموعه . ۲۱۰
فهرست منابع . ۲۱۸

۱-۱- مقدمه

 

 “دین در بیانی کلی مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتى است که براى اداره امور جامعه انسانى و پرورش انسان ها می باشد.” (ساجدی، ۱۳۸۴) دین از وجوه امتیاز بشری است ، تاکنون هیچ حیوانی نشانه ای از یک حیات دینی بروز نداده و در هیچ دوره ای، بشر عادی از ایمان به عقیده خالی نبوده است، یعنی دین حقیقتی است که چشمه جوشان فطرت بشری ،خواه ناخواه انسان رابه سوی آن فرا می خواند به همین روی، فلسفه وجودی دین نیز چیزی جز پاسخ صحیح و نظام مند به این دغدغه فطری بشر نیست.(فیض آبادی، ۱۳۹۰، ص۱) انسان هیچ گاه نتوانسته است بدون دین زندگی کند. ممکن است گاهی برخی جوامع به معنای اجتماعی دین، لائیک بوده باشند اما در واقع انسان ها در اکثر مواقع به دنبال پناهگاه دینی بوده اند. (اسدی، ۱۳۸۵، ص۶۲)

 

 

امروزه بیشتر به سبب پیشرفتگی و کثرت وسایل ارتباطی آدمیان تقریبا از هر چیز در جهان پیرامونشان می گذرد با خبر می شوند و این امر سبب شده است که “جهان هر فرد انسانی” در قیاس با جهان های پدران و نیاکان، گستره ای صد چندان بیابد. (ریچاردز ،۱۹۸۹، ص۱۰)

 

به این ترتیب در خلال قرن گذشته آگاهی و هشیاری تازه ای از تکثر مذاهب عمده پدید آمده است. روند فراگیر مدرن سازی، آگاهی از خصلت بنیادی تنوع دینی را تشدید کرده است. این هشیاری جدید پیوندی نزدیک با تفاوت های فرهنگی دارد، تفاوتهایی که ادیان گوناگون حامی و پشتیبان آن بوده اند. زیرا هر یک از ادیان، بینشی متفاوت به معنای غایی و نهایی حیات و ماهیت و سرشت ازلی واقعیت عرضه می دارد. در این میان آنچه تازه می نماید، واقعیت ادیان چندگانه نیست بلکه درونی ساختن آگاهی از تکثر بنیادین در ضمیر معتقدان به ادیان می باشد.(اشمیتز،۱۳۸۰،ص۲۵۵)

 

“گفتگو به عنوان تعامل سودمند عناصر متفاوت؛جوهر جهان است. به برکت گفتگوست که ما آدمیان به مرتبه عالی ترین جلوه خلقت نایل می شویم.” (سوئدلر،۱۳۸۵، ص۲) گفت و گو در دین نیز ضرورت بسیار مهمی برای همه متدینان است. زیرا مهمترین مساله باقی ماندن دین آن هاست و در غیر این صورت بنیاد گرایی هم بی فایده خواهد بود. (اکرمی، ۱۳۸۳، ص۱) در طول تاریخ نیز ادیان با یکدیگر گفتگو کرده اند و تاثیر و تاثر داشته اند تا امروزه بدین جا رسیده اند.(سروش،۱۳۷۸، ص۷۸)

 

در فرآیند گفتگو فضا یا محیط فیزیکی دارای اثر بسزایی است که  اغلب نادیده انگاشته می شود. این در حالی است که بنا به نظر جان لنگ، نظریه پرداز حوزه روانشناسی محیط، می توان از طریق سازماندهی مناسب فضا ها و ایجاد عملکرد های تعاملی متنوع به سطح مناسبی از ارتباطات جمعی و گفتگو دست یافت.( Lang,1987 )

 

در این راستا موضوع این رساله، طراحی مرکزی است جهت تعامل و گفتگوی موثر ادیان با یکدیگر. برای این منظور با شناخت فرآیند گفتگو میان ادیان، پیش نیاز ها و موانع آن، عوامل کالبدی موثر در ایجاد همزیستی مسالمت آمیز و گسترش تعاملات سازنده ادیان بررسی می شود و تاثیر آن بر زندگی انسان، روابط جوامع و گسترش صلح و آرامش مورد توجه قرار می گیرد. 

 

 ۱-۲- طرح کلی موضوع و مسئله تحقیق

 

 بررسی تاریخ ادیان نشانگر آن است که بشر طی قرون متمادی باور های دینی متعددی را تجربه کرده است. تنوع نام ها، اعتقادات و مناسک به حدی است که شناخت هریک و تشخیص نکات اشتراک و افتراق میان ادیان نیازمند پژوهش های بسیار است. در نگاه بسیاری این انگاره وجوددارد که دیوار های بلند و غیر قابل نفوذی میان ادیان کشیده شده. گویی ادیان راه هایی مستقل با مبدا، سرمنزل، مرکب و توشه ای متفاوتند و هیچ زبان و ادب مشترکی میان آنان نیست. این استنباط همواره موجب جدایی متدینان بوده و بر بلندای دیوار تفرقه میان ادیان افزوده است و کینه ها و تعصبات دینی را به اصلی ترین عوامل دشمنی بدل ساخته است. (غلامرضا کاشی، ۱۳۸۷،ص۶۸)

 

این در حالیست که اگر به ریشه توجه انسان به دین بنگریم متوجه می شویم آرامش جویی و سعادت طلبی نهایت توقع انسان از دین است.انسان همواره به دنبال این بوده که با دین و پناه بردن به تکیه کاهی ماورایی خود را آرام کند و روح نگران خویش را آرامش بخشد. از منظر دین هم باید گفت که اکثر ادیان چنین ادعایی دارند و هدف خویش را آرامش و صلح و سعادت بشری معرفی می کنند. پس بر این مبنا هدف ادیان آرامش آرامش و سعادت بشری و هدف انسان از توجه به دین آرامش جویی و سعادت طلبی پایدار است. (اسدی، ۱۳۸۵، ص۶۲)

 

در این که ادیان بزرگ جهان فرهنگ گفتگو را به رسمیت می شناسند هیچ تردیدی نیست. اسلام مدعی است که دین صلح است و مسیحیت ادعا میکند که دین عشق و محبت استو در غیاب گفتگو، نه صلح امکان پذیر است و نه عشق و محبت. بنابراین ادیان بزرگ جهان همگی طرفدار گفت و گو هستند و شاید بتوان گفت از جهت پذیرش اصل گفت و گو تفاوت چندانی ندارند. با این حال پیروان این ادیان از این جهت بسیار متفاوت و متنوع هستند.(برومر، ۱۳۸۵،ص۴)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۹ ، ۰۰:۱۴
آرتینا کارمندی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات

 

(طراحی و تولید نرم افزار)

 

طراحی و پیاده سازی یک زمانبندِکار اشکال­آگاه در سیستم های محاسبات ابری

 

 

استاد راهنما

 

آقای دکتر فرشاد خون جوش

 

استادان مشاور

 

آقای دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

 

خانم دکتر منیژه کشتگری

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

 

چکیده

با افزایش بازار استفاده از تکنولوژی محاسبات ابری، مراکز داده عظیمی به وجود آمده­اند تا محاسبات را سریع­تر انجام دهند. یکی از دغدغه­های اصلی در محاسبات ابری، مواجه­شدن با اشکال­ها در حین اجرا ­کردن یک برنامه موازی زمان­بر است. برای غلبه بر این قبیل مشکلات، عموما از روش­های آزمون نقطه­مقابله­گیری[۱] یا آرشیوکردن[۲] استفاده می­شود. اما این روش­ها غالبا سربار بالایی دارند و به صورت واکنشی عمل می­ کنند.

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

در این پایان ­نامه روشی را معرفی می­کنیم که علاوه بر بازیافت و بازگشت به عقب برای تحمل پذیری اشکال، بتواند گره­های محاسباتی که احتمال وقوع خرابی در آن­ها بیشتر است را شناسایی نماید و به صورت پیش­کنشی عمل کرده و ماشین­های مجازی را که بر روی آن­ها قرار دارد به گره­های محاسباتی امن­تر مهاجرت دهد تا در صورت وقوع اشکال در گره مشکوک برنامه موازی بدون وقفه به کار خود ادامه دهد. علاوه بر آن، در این الگوریتم با بهره­ گیری از قانون بیز و مدل هزینه پیشنهادی، آزمون نقطه­مقابله­گیری زائد تا حد امکان حذف شده و زمان اجرای برنامه بهبود خواهد یافت. با استفاده ازشبیه­سازی نشان می­دهیم که روش پیشنهادی بسته به شرایط مختلف تا ۷۸% زمان اجرا را بهبود می­بخشد و از منابع کمتری استفاده می­ کند.

 

واژه­های کلیدی: سیستم­های محاسبات ابر[۳]، پیش ­بینی اشکال[۴]، مدل مبتنی بر هزینه[۵]، قانون بیز[۶]، پیش­کنشی[۷]، آزمون نقطه­مقابله­گیری هماهنگ[۸] ، مهاجرت[۹].

 

  فهرست مطالب

 

عنوان                   صفحه

 

۱      مقدمه. ۲

 

۲      قابلیت دسترسی بالا ۹

 

      مفاهیم پایه قابلیت دسترسی بالا. ۹

 

۲-۱-۱      تعریف قابلیت دسترسی بالا ۹

 

۲-۱-۲      مفاهیم و مباحث مرتبط با قابلیت دسترسی بالا ۱۰

 

۲-۱-۳      معیارهای سنجش قابلیت دسترسی. ۱۲

 

۲-۱-۴      سطوح قابلیت دسترسی بالا ۱۳

 

۲-۱-۵      توقف برنامه‌ریزی شده و توقف برنامه‌ریزی نشده. ۱۴

 

۲-۱-۶      عوامل مؤثر بر میزان دسترسی سیستم ۱۶

 

۲-۲      دستیابی به قابلیت دسترسی بالا در سیستم‌های کلاستر. ۱۶

 

۲-۲-۱      تعریف نقاط منفرد بروز خرابی. ۱۷

 

۲-۲-۲      از بین بردن نقاط منفرد بروز خرابی در اجزای سخت‌افزاری. ۱۷

 

۲-۲-۳      از بین بردن نقاط منفرد بروز اشکال در اجزای نرم‌افزاری. ۲۳

 

۲-۲-۴      تشخیص دهندۀ خرابی در کلاسترهای با قابلیت دسترسی بالا ۲۵

 

۲-۲-۵      معماری کلاسترهای با قابلیت دسترسیبالا ۲۶

 

۲-۲-۶      اتصالات و شبکه کلاستر. ۲۸

 

۲-۲-۷      مدیریت و نظارت بر کلاستر. ۲۸

 

۲-۲-۸      تصویر یکپارچه سیستم (SSI) 33

 

۳     روالهای تحمل‌پذیر اشکال برای رسیدن به قابلیت دسترسی بالا در سیستم های مبادله پیام. ۳۶

 

      پیشزمینه و تعاریف. ۳۸

 

۳-۱-۱      مدل سیستم ۳۸

 

۳-۱-۲      حالت‌های سیستم یکپارچه. ۳۹

 

۳-۱-۳      تعامل با دنیای خارج ۴۰

 

۳-۱-۴      پیام در حال گذر. ۴۱

 

۳-۱-۵      قراردادهای ثبت وقایع ۴۲

 

۳-۱-۶      ذخیره‌ساز پایدار. ۴۳

 

۳-۱-۷      جمع‌آوری داده‌های زائد ۴۴

 

      بازیافت براساس نقطه مقابله. ۴۴

 

۳-۲-۱      نقطه مقابله گرفتن به صورت غیرهماهنگ. ۴۵

 

۳-۲-۲      نقطه مقابله گرفتن به صورت هماهنگ. ۴۸

 

۳-۲-۳      نقطه مقابله گرفتن بر اساس ارتباطات. ۵۱

 

      بازیافت بر اساس ثبت وقایع. ۵۴

 

۳-۳-۱      شرط یکپارچگی بدون پروسه‌های یتیم ۵۵

 

۳-۳-۲      ثبت بدبینانه وقایع ۵۶

 

۳-۳-۳      ثبت خوشبینانه وقایع ۵۹

 

۳-۳-۴      ثبت علّی وقایع ۶۱

 

۳-۳-۵      مقایسه قراردادهای بازیافت ۶۳

 

      مباحث مطرح در پیاده‌سازی ۶۳

 

۳-۴-۱      بررسی. ۶۳

 

۳-۴-۲      پیاده‌سازی تکنیکهای نقطه مقابله گرفتن. ۶۴

 

۳-۴-۳      مقایسه قراردادهای نقطه مقابله‌ گرفتن. ۶۶

 

۳-۴-۴      قراردادهای ارتباطی. ۶۶

 

۳-۴-۵      بازیافت بر اساس روش ثبت وقایع ۶۷

 

۳-۴-۶      ذخیره‌ساز پایدار. ۶۷

 

۳-۴-۷      دنبال کردن وابستگی. ۶۸

 

۳-۴-۸      بازیافت ۶۹

 

۴     کارهای انجام شده اخیر. ۷۱

 

      مروری بر روش‌های پیشبینی اشکال ۷۲

 

۴-۱-۱      کلاسه بندی و اشکالهای ریشه آماری. ۷۲

 

۴-۱-۲       مدل آماری زمان میان خرابی‌ها ۷۳

 

۴-۱-۳      جمع‌آوری و پیش‌پردازش داده‌های مرتبط با خرابی. ۷۳

 

      تکنیک‌های پیش‌بینی اشکال ۷۴

 

۴-۲-۱      حدآستانه مبتنی بر آمار. ۷۴

 

۴-۲-۲      آنالیز سری‌های زمانی. ۷۵

 

۴-۲-۳      کلاسه‌بندی مبتنی بر قانون ۷۵

 

۴-۲-۴      مدل‌های شبکه بیزی. ۷۶

 

۴-۲-۵      مدل‌های پردازش شبه مارکوف. ۷۶

 

      مطالعات انجام گرفته. ۷۷

 

۵     روش پیشنهادی ۸۶

 

      مدل اشکال ۸۶

 

۵-۱-۱      متوسط زمانی تا خرابی. ۸۹

 

      مبانی احتمال و پیشبینی ۹۱

 

۵-۲-۱      مفاهیم اولیه. ۹۱

 

۵-۲-۲      رابطه قانون بیز و احتمال درستی پیش‌بینی. ۹۲

 

      رابطه الگوریتم پیش‌بینی و مدل اشکال ۹۴

 

۵-۳-۱      تحلیل روابط احتمالی. ۹۴

 

۵-۴      مدل پیشنهادی ۹۷

 

۵-۴-۱      ارائه الگوریتم ۱۰۰

 

۵-۴-۲      مدل مبتنی بر هزینه. ۱۰۱

 

۵-۴-۳      اثر پیش‌بینی‌کننده بر روی مدل‌های هزینه. ۱۰۵

 

۵-۴-۴      تصمیم‌گیری سیستم در کارگزار ابر. ۱۰۶

 

۶      نتایج آزمایشها ۱۰۹

 

۶-۱      معرفی شبیه‌ساز CloudSim. 109

 

۶-۱-۱      اجزای ابر. ۱۰۹

 

۶-۱-۲      اجزای اصلی هسته. ۱۱۱

 

۶-۱-۳       سرویس‌های موجود و الگوریتم‌های آن‌ها ۱۱۴

 

۶-۱-۴      روند کار شبیهساز. ۱۱۵

 

      نحوه پیادهسازی سیستم تحمل‌پذیر اشکال در شبیهساز ۱۱۶

 

۶-۲-۱      FaultInjector. 117

 

۶-۲-۲       FaultPredictor. 120

 

۶-۲-۳      FTHost. 121

 

۶-۲-۴       FTDatacenter. 121

 

۶-۲-۵       FTDatacenterBroker. 122

 

      نتایج آزمایشات ۱۲۴

 

۶-۳-۱      بررسی اثر سربار نقطه مقابله‌گیری. ۱۲۶

 

۶-۳-۲      بررسی عمل‌های انتخابی. ۱۲۷

 

۶-۳-۳      خرابی‌های متوقف سازنده و غیر متوقف سازنده. ۱۲۹

 

۷     نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۳۲

 

منابع   ۱۳۳

 

۱          مقدمه

 

 جهان محاسباتی که امروزه با آن روبرو هستیم روز به‌روز در حال بزرگ­تر و پیچیده‌تر شدن است. محاسبات ابری نیز در ادامه سبک‌های دیگر مانند محاسبات توری با هدف پردازش حجم عظیمی از داده با بهره گرفتن از خوشه‌هایی از کامپیوتر‌هاست. طبق گراش ارائه شده ای از گوکل، در حال حاضر به لطف محاسبات توزیع شده روزانه بیش از ۲۰ ترابایت داده خام اینترنتی مورد پردازش قرار می‌گیرد. تکامل و شکل‌گیری محاسبات ابری خواهد توانست این چنین مسائلی را به راحتی و به شکلی مناسب‌تر از طریق سرویس‌های مبتنی بر تقاضا حل و فصل نماید. از زاویه دیگر، جهان محاسباتی اطراف ما در حال حرکت به سمت الگوهای “پرداخت برای استفاده” حرکت می‌کند و همین الگو یکی دیگر از پایه‌های اصلی محاسبات ابری محسوب می‌شود.

 

 

محاسبات ابری که در اواخر سال ۲۰۰۷ پا به عرضه ظهور گذاشت هم­اکنون به دلیل توانایی‌اش در ارائه زیر ساخت فناوری پویا و بسیار منعطف، محیط‌های محاسباتی تصمین شده از نظر کیفیت و همچنین سرویس‌های نرم‌افزاری قابل پیکر­بندی به موضوع داغ بدل شده است . در گزارش رویکردی گوگل همانطور که در شکل ‏۱‑۱ مشاهده می‌نمایید، محاسبات ابری، محاسبات توری را پشت سر گذاشته است [۱]. محاسبات ابری از رویکرد مجازی­سازی بهره­ گیری می­نماید که این امر سبب انعطاف­پذیری بیشتر سیستم ابر می­شود. در حقیقت با بهره گرفتن از این تکنولوژی، برنامه­ها می­توانند سرویس‌های مختلف را به صورت مجزا و انتزاعی از گره‌های سرویس‌دهنده دریافت نمایند.

 

 شکل ‏۱‑۱رویکرد یه تکنولوژی‌های مختلف محاسبات توزیع شده [۱]

 

تعاریف زیادی در مورد محاسبات ابری ارائه شده است که سعی می‌نمایند مشخصه‌ های اصلی محاسبات ابری را مد نظر بگیرند که سیستم ابری را ” یک مدل برای دسترسی بنابر تقاضا و راحت تحت شبکه به یک مجموعه اشتراکی از منابع محاسباتی قابل پیکربندی” تعریف می‌نمایند درحالی­که “این منابع با کمترین تلاش و هزینه به صورت آزاد” فراهم گردند [۲].

 

محاسبات ابری از خصوصیات منحصر به فردی بهره می‌برد که این سبک محاسباتی را از سایر سبک‌ها متمایز می‌کند. البته برخی از این خصوصیات کما بیش در سبک‌های پیشین نیز وجود داشته اند. بعضی از این خصوصیات عبارتند از:

 

 

 

 

 

 • ارائه سرویس مبتنی بر تقاضا: در اینجا لازم نیست تا برای آن چه استفاده نمی‌کنید هزینه پرداخت کنید. این بدان معناست که مشتریان تنها بر اساس مقدار و کیفیت سرویسی که مصرف می‌نمایند، هزینه استفاده پرداخت می‌نمایند. در حقیقت رویکرد این تکنولوژی همانند سرویس‌های عمومی قابل استفاده دیگر امروزی است. برای مثال همان­طور که برای تولید برق نیاز نیست که هر خانوار دارای ژنراتور و سایر وسایل تولید الکتریسیته باشد، دریافت سرویسی مانند محاسبات یا محل ذخیره داده نیز دیگر نیازی به خصوصی بودن ندارد و می‌توان آن را از فراهم آوردنگان ابر[۱] اجاره کرد.
 • دسترسی شبکه گسترده (اینترنت): این سیستم برای تحویل و ارئه سرویس‌ها از بستر موجود برای اینترنت استفاده می کند. بنابراین مشتریان سرویس‌ها به هیچگونه نرم‌افزار یا سخت‌افزار خاصی نیاز ندارند و با همان مرورگری که هر روزه به گشت و گذار در وب می‌پردازند می‌توانند از سرویس‌های ابر بهره ببرند.
 • استخر منابع: در این سیستم با حجم وسیعی از منابع روبرو هستیم. این منابع از طریق مجازی­سازی از محل فیزیکی خود مستقل شده ­اند. بنابراین به راحتی می‌توانند در بستر شبکه جا­به­جا شوند. در واقع نرم‌افزارها، پایگاه‌های داد، وب سرورها و سیستم‌های عامل همگی به عنوان سرورهای مجازی در سیستم ابر حضور دارند.
 • قابلیت اطمینان بالا: فراهم آورندگان ابر به مشتریان خود تضمین می‌دهند که سیستم ابر همیشه قابلیت ارائه سرویس را داشته باشد. حال آنکه در سیستم‌های خانگی یک اشکال در نرم‌افزار یا سخت‌افزار می‌تواند موجب عدم دسترسی به اطلاعات و سرویس شود.
 • هزینه پایین: به صورت سنتی برای اجرای برنامه‌های سنگین محاسباتی یا داده ای عظیم نیاز به یک سیستم با توان بالای محاسباتی و داده­ای احساس می‌شده است. این سیستم هزینه سنگینی را برای شرکت و یا افراد سرویس­گیرنده فراهم می‌آورده است. حال با بهره گرفتن از سرویس‌های موجود بر روی ابر، کاربران می‌توانند بر روی پروژه خود تمرکز بیشتری داشته باشد و هزینه گزافی را بابت تهیه زیرساخت‌ها نپردازد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۹ ، ۰۰:۰۸
آرتینا کارمندی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 

عنوان: بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران  تهران ) ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲

 

 

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر حسن شمسینی غیاثوند

 

استاد مشاور:

 

جناب آقای دکتر فاضل فیضی

 

 

 

اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده

 

کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان  اجرایی و تقنینی آن موجبات بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه حکمروایی فراهم آورده است. گستره قلمرو حاکمیت دولت تا اعماق مسولیتها و وظایف نهاد های غیر دولتی، مشکلات و مسائلی را دامن زده است که می بایست با دیدی علمی و حرفه ای به آن نگاه شود. نهاده حاکمیت با در بر گرفتن حوزه های جاری زندگی شهروندان، از عمده ترین مقولات است که نیازمند سیاستگذاری مناسب است. مدل سیاستگذاری که با دخیل کردن مردم در فرایند های حکمروایی اشکال بهتری از کارایی، اثر بخشی، بهروه وری و رفاه را فراهم آورد. واگذاری اقتدار محلی حکومت مرکزی به ساختار های مردمی و دموکراتیک تر من الجمله سازمان های مردم نهاد، نشانه های بهبود کارایی و دقت در برآورده سازی منافع روزانه مردم و به اعتباری اعضای جامعه مدنی است. کوچک سازی حوزه عمل و دخالت حکومت مرکزی در اموری که عملا می بایست واگذار گردند چیزی غیر از واگشایی گره ها و مشکلات  عمومی در عرصه محلی نیست. نگاهی به مشکلات سطح تهران بعنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد نشان می دهد که مهمترین عامل آن، استیلا سازمان ها و نهاد های دولتی بر حوزه های غیر وظیفه ای به صورت ناکار آمد است که بعضا مشکلاتی ایجاد کرده است که راه برون رفت آن شکستن سلطه حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها است. این پژوهش با بهره گیری از مدل دلفی به ترسیم پرسشنامه پرداخته و از طریق گویه های معنا دار به تعداد ۳۴۶ نفر از مسئولین و فعالین سازمان های مردم نهاد که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است را مورد پرسش منطبق با فرضیات قرار داده است . پژوهش صورت گرفته با برتافتن ابعاد سیاستی موضوع نشان می دهد که با گسترش قلمرو حکمروایی مطلوب در نهادهای قدرت و افزایش سازمان های مردم نهاد توام با درک صحیح از مولفه های حکمرانی خوب  و تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارکت مردمی، میتوان به گره گشایی از بخش قابل توجهی از مسائل پیش آمده در سطح  شهر تهران پرداخت.

 

 

 

کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد ، حکمروایی مطلوب ، جامعه مدنی ، سرمایه اجتماعی ، شهر تهران

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مطلب صفحه
چکیده ۵
فصل اول  کلیات ۱۰
۱-     مقدمه ۱۱
۱-۲ – طرح مساله ۱۱
۱-۳-  پیشینه تحقیق ۱۴
۱-۴ – سوال ۲۴
۱-۵ – فرضیه ۲۴
۱-۶ – اهداف تحقیق ۲۵
۱-۷- تعریف مفاهیم ۲۶
۱-۷-۱- جامعه مدنی ۲۶
۱-۷-۲- سرمایه اجتماعی ۲۷
۱-۷-۳- حکمرانی خوب ۲۷
۱-۷-۴- سازمان های مردم نهاد ۲۸
۱-۸ – روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۲۹
الف – نوع و روش تحقیق ۳۰
ب- روش گردآوری اطلاعات ۳۰
پ- ابزار  گردآوری اطلاعات ۳۰
ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳۱
۱-۹ سازماندهی تحقیق ۳۱
فصل دوم  چهارچوب نظری : سازمان های مردم نهاد و  حکمروایی مطلوب ۳۳
۲-۱ مقدمه ۳۴
۲-۲ – سازمان های غیردولتی ۳۴
۲- ۳- تعریف جامعه مدنی ۴۰
۲-۳-۱ – مولفه های جامعه مدنی ۴۵
۲-۳-۲- جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی ۴۵
۲-۴ – سرمایه اجتماعی و سازمان های غیردولتی ۴۸
۲-۴-۱- مفهوم سرمایه اجتماعی ۴۸
۲-۴-۲- سرمایه اجتماعی و توسعه ۵۰
۲-۴-۳ – سرمایه اجتماعی و دموکراسی ۵۰
۲-۴-۴- شکل گیری سرمایه اجتماعی ۵۱
۲-۴-۵- اندازه گیری سرمایه اجتماعی ۵۱
۲-۵ – حکمرانی و ابعاد آن ۵۳
۲-۵-۱- تعاریف حکمرانی ۵۴
۲-۵-۲ – سطوح حکمرانی ۵۶
۲-۶ – مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری ۵۶
۲-۷ – نظریات حکمرانی خوب ۵۸
۲-۸ – شاخص های حکمرانی خوب ۵۹
۲-۸-۱- مشارکت پذیری ۶۰
۲-۸-۲- وفاق عمومی هدفمند ۶۰
۲-۸-۳- شفافیت ۶۱
۲-۸-۴- پاسخگویی و مسئولیت پذیری ۶۱
۲-۸-۶- کارایی و اثر بخشی ۶۱
۲-۸-۷- تساوی و برابری ۶۲
۲-۸-۸- حاکمیت قانون ۶۲
۲-۸-۹- کنترل فساد ۶۲
۲-۹ – حکمرانی شهری و چگونگی آن ۶۴
۲-۹-۱- حکمرانی خوب شهری ۶۷
۲-۹-۲- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری ۶۸
۲-۹-۳- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری ۶۹
۲-۹-۴- معیارهای حکمرانی خوب شهری ۷۰
۲- ۱۰ – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی ۷۱
۲-۱۱- اهداف حکمرانی خوب شهری ۷۲
۲-۱۲- حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی ۷۳
۲-۱۳- مدل یا الگوی نظری پژوهش ۷۷
فصل سوم  کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها ۸۷
۳-۱ – سازمان های غیردولتی در ایران ۷۹
۱-۱-۳ -دامنه و موضوع فعالیت ۷۹
۳-۱-۲- دستگاه های حمایتگر سازمان های غیر دولتی ۸۰
۲-۳- جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی ۸۱
۳-۳- سازمان های مردم نهاد در اسناد بالادستی – توسعه ای ۸۳
۳-۴ – بررسی وضعیت حکومت محلی در شهر تهران از منظر شاخص های حکمروایی خوب ۸۷
۳-۵- سازمان های غیردولتی : فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران ۸۹
۳-۵-۱- مزایای سازمان های مردم نهاد ۸۹
۳-۵-۱-۱ – حلقه واسط میان جامعه و حکومت ۸۹
۳-۵-۱-۲-اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی ۹۰
۳-۵-۱-۳- مشاوره به حکومت ۹۰
۳-۵-۱-۴- نقد عملکرد حکومت ۹۱
۳-۵-۱-۵- تاثیرات سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی ۹۲
۳-۵-۱-۶- ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی ۹۲
۳-۵-۱-۷- افزایش آگاهی های اجتماعی مردم ۹۳
۳-۵-۱-۸- توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی ۹۴
۳-۵-۱-۹- ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی ۹۵
۳-۵-۱-۱۰- کاهش خشونت های اجتماعی ۹۶
۳-۵ -۲- موانع ساختاری ۹۷
۳-۵-۲-۱ – مانع فرهنگی ۹۷
۳-۵-۲-۲ – مانع سیاسی ۹۷
۳-۵-۱-۳- مانع قانونی ۹۸
۳-۵-۲-۴ – مانع اقتصادی ۹۹
۳-۵-۳  – موانع شکلی ۹۹
۳-۵-۳-۱ – موانع درونی ۹۹
الف – کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف ۱۰۰
ب- ضعف مدیریت ۱۰۰
پ- فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی ۱۰۱
ت- فقدان تخصص و مهارت های حرفه ای ۱۰۱
ث- عدم آگاهی این سازمان ها نسبت به نقش و جایگاه خود ۱۰۲
ج- همسویی با دولت ۱۰۲
چ-ضعف عضو پذیری ۱۰۳
ح- محدودیت منابع مالی ۱۰۳
خ- عدم حضور فعال در عرصه بین المللی ۱۰۴
۳-۵-۴ – موانع بیرونی ۱۰۴
۳-۵-۴-۱ – تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی ۱۰۴
۳-۵-۴-۲ – عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی ۱۰۵
۳-۵-۴-۳ – فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه ۱۰۵
۳-۵-۴-۴ – ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها ۱۰۵
فصل چهارم  روش شناسی ۱۰۷
۴-۱- روش پژوهش ۱۰۸
۴-۲-  متغییرهای پژوهش ۱۰۸
الف- تعاریف نظری متغییرهای مستقل و وابسته ۱۰۸
ب- تعاریف عملیاتی متغییرهای مستقل و وابسته ۱۱۲
۴-۳-  جامعه آماری ۱۱۲
۴- ۴- تعیین حجم نمونه ۱۱۳
۴-۵- روش نمونه گیری ۱۱۳
۴-۶-  شیوه نمونه گیری ۱۱۴
۴-۷-  روش گرداوری اطلاعات ۱۱۵
۴-۸-  ابزار گردآوری داده ها ۱۱۸
–     اعتبار و دقت اندازه گیری ۱۱۸
–     پایایی تحقیق ۱۱۹
–     اعتبار تحقیق ۱۱۹
۴-۹-  قلمرو تحقیق ۱۲۰
–     قلمرو موضوعی ۱۲۰
–     قلمرو مکانی ۱۲۰
–     قلمرو زمانی ۱۲۰
۴-۱۰-  مدل تحلیلی پژوهش ۱۲۱
فصل پنجم  تجزیه و تجلیل اطلاعات ۱۲۲
۵-۱ داده کاوی پرسشنامه ۱۲۵
۵-۲ بررسی سوال و فرضیات تحقیق ۱۵۰
نتیجه گیری و راهبردهای پیشنهادی ۱۵۲
فهرست منابع و ماخذ ۱۵۸

 

 

 

 

 • ۱ مقدمه

هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم ، نیازمند جایگاهی در ساختار نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشات گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده نشان می دهد .  در بحث سازمان های مردم نهاد ، می توان به اهمیت این سازمان ها به عنوان نقش آفرین های تحقق حکمروایی مطلوب و شایسته در چهارچوب ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی با رویکرد شکل دهی به مدلی شایسته برای سیاستگزاری اشاره کرد .

 

 

از این روی در فصل اول این تحقیق با چنین رویکردی به بررسی جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی خوب در تهران پرداخته می شود . محقق در این فصل با بیان مساله به چرایی اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث ححمروایی مطلوب ( خوب ) می پردازد و در تلاش خواهد بود تا ضمن تبیین دقیق مساله از طریق فرضیات و سوالات مشخص به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عاملی در جهت تحقق حکمروایی مطلوب در جامعه مدنی بپردازد . تعریف کلید واژگان اصلی تحقیق ، بیان روش تحقیق و نحوه دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده در مسیر دانایی و سازماندهی فصول از دیگر       بخش های این فصل محسوب می شود . به بیان دیگر در این فصل تلاش بر این است که چهارچوب نظری بحث به درستی بیان شده و نقشه راه ادامه تحقیق طراحی گردد .

 

 

 

۱-۲  طرح مساله

 

سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان ایشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجار ها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند، به طور اساسی باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح، سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در  سیستم های اجتماعی دانسته که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی از نظرمفهومی با سرمایه اجتماعی نزدیک می گردند(فوکویاما، ۱۹۹۹)

 

در این حال با وجود قدمت فعالیت و حضور سازمان های غیر دولتی که به نوعی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده اند، در سال های اخیربه دلیل مفهوم سازی جدید، به ویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور تعیین صلاحیت سازمان های غیر دولتی، نقش عمده ای در ارتقاء و شکل گیری سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.

 

دولت ها به واسطه تمرکز امور در خود در طولانی مدت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواسته های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهاد های محلی در جهت کسب مشروعیت از دست رفته بودند. سازمان های مردم نهاد یکی از حوزه های است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب نظران و کارگزاران دولتی همیشه مورد توجه بوده است  و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته اند.

 

سازمان های مردم نهاد به گروهی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با اهداف مشخص و آشکار، پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده اند. این سازمان ها به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگی هایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی دارند، ولی عمدتا با پسوند«غیر دولتی» تعریف و شناخته می شوند. به عبارت دیگر«غیر دولتی بودن» بودن، وجه مشترک تمام تعاریف مربوط  به سمن ها ست. سایر تفاوت هایی که بین تعاریف این سازمان ها وجود دارند بیشتر مربوط به نوع        فعالیت هایی می شوند که سازمان های مختلف، آن فعالیت ها را در راستای تحقق اهداف سازمانی خود انجام می دهند. در یک تعریف نسبتا جامع می توان«سمن» را سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی از افراد داوطلب دانست که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه با تشکیلات سازمان یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه ای، تخصصی و صنفی فعالیت می کند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه های مختلف رشدو توسعه کشور امکانپذیر می سازد. در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخ طولانی مشارکت های مردمی در شکل گروه های همیار و خودیار و آموزه های دینی و اخلاقی مشوق افراد نسبت به این امور، ظرفیت مشارکت همیشه وجود داشته و در برهه های تاریخی از جمله در تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و تثبیت نظام نقش آفرینی کرده است. امروز مشارکت مردمی در قالب نهادهای رسمی مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا اشکال سنتی و دیرینه آن مثل افزایش نقش مساجد و هیات ها، کانون های فرهنگی و غیره می تواند دارای آثار توسعه ایی مثبت باشد. نهادهای غیر دولتی هم می توانند باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردند و هم می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. نهادهای غیردولتی در صورت برقراری تعامل درست، می توانند باعث شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی گردند. تشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش های گروهی، استفاده موثر از رسانه های ارتباطی، اصلاح الگوهای رفتاری  کارکنان و مدیران، پایبندی به اخلاقیات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازی فرهنگ توسط دولت می تواند باعث تقویت نهاد های غیر دولتی و در نهایت ارتقاء سرمایه های اجتماعی گردد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۹ ، ۰۰:۰۲
آرتینا کارمندی

عنوان:  بررسی علل بی اعتمادی در روابط بین ایران و روسیه

 

استاد راهنما:

 

دکتر جهانبخش مرادی 

 

زمستان ۱۳۹۳

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 

چکیده: ۱

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱- بیان مسأله. ۳

 

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش. ۴

 

۱-۳- پیشینه پژوهش. ۵

 

۱-۴- اهداف پژوهش. ۱۰

 

۱-۴-۱- هدف اصلی ۱۰

 

۱-۴-۲- اهداف فرعی ۱۰

 

۱-۵- سؤال پژوهش. ۱۰

 

۱-۶- فرضیه پژوهش. ۱۰

 

۱-۷- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۱۰

 

۱-۸- روش پژوهش. ۱۱

 

۱-۹- روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۱۲

 

۱-۱۰- سازماندهی تحقیق. ۱۲

 

فصل دوم: مباحث نظری و تاریخی در روابط ایران و روسیه

 

۲-۱- بخش اول: مباحث تئوریک. ۱۴

 

۲-۱-۱- مکتب رئالیسم. ۱۴

 

۲-۱-۲- مبانی و سیر تحول تئوری‎‌های رئالیستی ۱۶

 

۲-۲- مبانی رئالیسم و مناظره های درون پارادایمی ۱۷

 

۲-۲-۱- رئالیسم کلاسیک. ۱۹

 

۲-۲-۲- رئالیسم ساختارگرا ۲۱

 

۲-۲-۲-۱- رئالیسم ساختارگرای تدافعی ۲۱

 

۲-۲-۲-۲- رئالیسم‌ ساختارگرای‌ تـهاجمی ۲۳

 

۲-۲-۳- رئالیسم نوکلاسیک. ۲۶

 

۲-۳- بخش دوم: تاریخچه روابط ایران و روسیه. ۳۰

 

۲-۳-۱- مقدمه. ۳۰

 

۲-۳-۲- زمینه روابط ایران و روسیه. ۳۱

 

۲-۳-۳- پیشینه روابط ایران و روسیه. ۳۲

 

۲-۳-۴- جنگ‌‌های اول ایران و روس و معاهده گلستان. ۳۳

 

۲-۳-۵- جنگ دوم ایران و روس. ۳۴

 

۲-۳-۶- روابط ایران و روسیه تا آغاز انقلاب مشروطیت ۳۶

 

۲-۳-۷- روابط خارجی ایران و شوروی در زمان جنگ تحمیلی (بین سال‌‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷)  ۴۰

 

۲-۳-۷-۱- مقطع اول: بی‌طرفی شوروی در جنگ (سه سال اول جنگ تحمیلی) ۴۰

 

۲-۳-۷-۲- مقطع دوم: حمایت شوروی از عراق. ۴۲

 

۲-۳-۷-۳- مقطع سوم: حمایت شوروی از عراق ( از زمان گورباچف تا پایان جنگ تحمیلی)  ۴۴

 

۲-۳-۸- روابط ایران و روسیه پس از فروپاشی‌ شوروی ۴۷

 

۲-۳-۹- روابط ایران و روسیه از سال ۲۰۰۰ تا کنون. ۴۹

 

۲-۳-۹-۱- روابط منطقه‌ای ایران و روسیه. ۴۹

 

۲-۳-۹-۲- رابطه ایران و روسیه در سطح بین الملل. ۵۷

 

۲-۳-۹-۳- موانع و چالش‌های روابط دو کشور در سطوح منطقه‌ای و بین المللی ۶۰

 

۲-۳-۹-۴- پیشنهادها برای تسهیل و گسترش روابط ایران و روسیه. ۶۱

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

۲-۳-۱۰- افزایش روابط راهبردی (تثبیت روابط کنونی ایران و روسیه) ۶۳

 

۲-۳-۱۱- وضعیت کنونی روابط ایران و روسیه در حوزه امنیتی، دفاعی، ژئو پلیتیک و در واقع اقتصادی و غیره ۶۴

 

۲-۳-۱۲- حوضه ژئوپلیتیک و جهان چند قطبی و حرکت کردن به سمت جهان تک قطبی   ۶۴

 

۲-۳-۱۳- نگاه سیاستگذاران کرملین یا هسته‌ی اصلی سیاست خارجی روسیه به روابط با ایران  ۶۵

 

۲-۳-۱۴- آینده‌ی روابط و نقش متغیرهای دخیل. ۶۵

 

۲-۴- نتیجه‌گیری ۶۶

 

فصل سوم: سیاست خارجی روسیه در مورد مسأله هسته‌ای ایران

 

۳-۱- مقدمه. ۶۸

 

۳-۲- عامل ایران در روابط روسیه با آمریکا ۶۹

 

۳-۳- دو راهی انتخاب ثبات استراتژیک یا رقابت استراتژیک؟. ۷۰

 

۳-۴- جایگاه ایران در سیاست خارجی روسیه. ۷۳

 

۳-۵- تأثیر تحولات داخلی روسیه بر پرونده هسته‌ای ایران. ۷۳

 

۳-۶- نگرانی‌‌های مشترک آمریکا و روسیه. ۷۵

 

۳-۷- نتیجه گیری ۷۷

 

فصل چهارم: چرایی وجود بی اعتمادی در روابط ایران و روسیه

 

۴-۱- مقدمه. ۷۹

 

۴-۲- تحلیل عملکرد تاریخی روسیه در قبال ایران. ۷۹

 

۴-۲-۱- تناقض رفتاری ۷۹

 

۴-۲-۲- ارتباط دوگانه. ۸۰

 

۴-۲-۳- دخالت ۸۰

 

۴-۲-۴- حضور نظامی ۸۰

 

۴-۳- تحلیل اصول علمی سیاست خارجی ایران در مورد روسیه. ۸۰

 

۴-۳-۱- مقابله. ۸۰

 

۴-۳-۲- احتیاط ۸۱

 

۴-۳-۳- کم اهمیت کردن مسأله. ۸۱

 

۴-۳-۴- تاکید بر بعد حقوقی مسأله. ۸۱

 

۴-۳-۵- ایران از نگاه نخبگان روسی ۸۱

 

۴-۴- محور‌های اصلی روابط ایران و روسیه. ۸۲

 

۴-۴-۱-  دخالت و تأثیرگذاری قدرت ثالث در روابط دو کشور. ۸۳

 

۴-۴-۲- برتری ماهیت ژئوپلتیک بر ماهیت ژئواکونومیک روابط دو کشور. ۸۳

 

۴-۴-۳- تردید نسبت به نهادینه ساختن روابط به دلیل بی‌اعتمادی تاریخی ۸۴

 

۴-۵- علل بی اعتمادی ایران به روسیه. ۸۷

 

۴-۵-۱- علل تاریخی ۸۷

 

۴-۵-۱- ۱- مقاوله نامه گلستان (۱۸۱۳) ۸۷

 

۴-۵-۱-۲- عهدنامه ترکمانچای (۱۸۲۸) ۸۸

 

۴-۵-۱-۳- قرارداد درباره تقسیم عرصه‌های نفوذ روسیه و بریتانیا در ایران. ۸۸

 

۴-۵-۱-۴- اشغال ایران در سال ۱۹۴۱ توسط نیروهای شوروی و انگلیسی ۸۸

 

۴-۵-۱-۵- حزب توده ۸۸

 

۴-۵-۱-۶- تلاش برای ملحق کردن آذربایجان به شوروی ۸۹

 

۴-۵-۱-۷- پشتیبانی از کردهای ایرانی در جمهوری مهاباد. ۸۹

 

۴-۵-۱-۸- جنگ افغانی شوروی ۸۹

 

۴-۵-۱-۹- حمایت از صدام حسین در جنگ ایران و عراق. ۹۰

 

۴-۵-۱-۱۰- تقسیم ناعادلانه دریای خزر. ۹۰

 

۴-۵-۱-۱۱- معامله گور- چرنومیردین ۹۱

 

۴-۵-۱-۱۲- علل پنهانی ساخت طولانی نیروگاه اتمی بوشهر. ۹۱

 

۴-۵-۱-۱۳- حمایت روسیه از تحریم‌های ضدایرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد  ۹۲

 

۴-۵-۱-۱۴- اس-۳۰۰ و قراردادهای دیگر. ۹۲

 

۴-۵-۱-۱۵- نفوذ غرب در اقتصاد و سیاست روسیه. ۹۳

 

۴-۵-۲- دلایل سیاسی ۹۳

 

۴-۵-۲-۱- از بعد اقتصادی ۹۴

 

۴-۵-۲-۲- چالش‌های منطقه‌ای (روابط سیاسی) ۹۵

 

۴-۵-۲-۳- عرصه بین‌المللی ۹۷

 

۴-۵-۲-۴- مشترک نبودن تهدیدات ۹۸

 

۴-۶- ملاحظات روابط ایران و روسیه. ۹۹

 

۴-۶-۱- واکاوی روابط ایران و روسیه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ۹۹

 

۴-۷- اولویت‌های روابط ایران و روسیه. ۱۰۳

 

۴-۸- عوامل تغییر سیاست خارجی روسیه در قبال ایران. ۱۰۴

 

۴-۹- آسیب‌شناسی روابط ایران و روسیه. ۱۰۷

 

۴-۱۰- ظرفیت‌های همکاری ایران و روسیه. ۱۱۰

 

۴-۱۱- نتیجه‌گیری ۱۱۱

 

فصل پنچم: بحث و نتیجه گیری

 

۵-۱- نتیجه‌گیری ۱۱۴

 

۵-۲- راهکار‌ها و پیشنهادات ۱۲۰

 

منابع. ۱۲۳

 

چکیده:

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی علل بی اعتمادی در روابط بین ایران و روسیه از سال ۲۰۰۰ تا کنون   می­باشد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی بهره برده شده است که با بهره گرفتن از مکتب رئالیسم به توضیح و تحلیل مطالب پرداخته شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که ایران نمی‌تواند به کمک روسیه به لغو تحریم‌ها و دستیابی به شکوفایی اقتصادی دست یابد. اختلافات کهنه بین سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران از بُعد تاریخی و همچنین تفاوت در برداشت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی بین این دو کشور همواره باعث گردیده است تا روابط این دو کشور در طول تاریخ با بی اعتمادی همراه باشد. هرچند در طی چند سال گذشته این رابطه به طور چشمگیری افزایش یافته، اما نمی­توان محافظه­کاری­های دو جانبه از طرف این دو کشور را نادیده گرفت. در این پژوهش با بررسی علل تاریخی بی اعتمادی در بین دو کشور از گذشته تا کنون به بررسی بی اعتمادی‌های جدید در روابط حاصله در چند سال اخیر پرداخته می‌شود.

 

کلید واژه ها: سیاست خارجی، روابط خارجی، بی‌اعتمادی (روابط ایران و روسیه)

 

-۱- بیان مسأله

 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، جمهوری اسلامی ایران و روسیه در فضای جدیدی قرار گرفتند و بر همین اساس دو کشور مناسبات‌شان را در ترتیبات بین‌المللی و منطقه‌ای تنظیم نمودند. روابط دوجانبه دو کشور ایران و روسیه قدمت بسیاری داشته و در سطوح مختلف دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی بوده است. در سطح دو جانبه، دو کشور به مبادلات اقتصادی و همکاری نظامی و هسته‌ای روی آورده‌اند؛ در سطح منطقه‌ای در خصوص حل و فصل بحران­ها و نزاع منطقه­ای، نظیر بحران تاجیکستان و افغانستان با همدیگر همکاری نمودند، همین طور در مورد بهره برداری از منابع انرژی حوزه دریای خزر دو کشور رویه‌ی همکاری در ارتباط با تثبیت یک رژیم حقوقی مورد قبول کشور‌های ساحل این دریاچه و مقابله با نفوذ قدرت­‌های فرا منطقه‌ای اتخاذ نمودند و در سطح بین‌الملل هر دو کشور نارضایتی خود را از نظام تک قطبی و سیاست­‌های یک جانبه گرایان آمریکا اعلام کرده‌اند. با این وجود، روابط دو کشور همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است؛ به شکلی که گاهی زمان‌ها دو کشور به گونه‌ای به هم نزدیک شده‌اند که صحبت از مشارکت راهبردی آنها به میان آمده و گاهی نیز چنان از هم فاصله گرفته‌اند که به مرز تیرگی در روابط رسیده اند. به هرحال واقعیت‌‌های موجود بیانگر آن است که نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی و ابهام در روابط دو کشور وجود دارد و دلیل این امر را می‌توان در اختلافات مبانی و زیربنایی فکری، سیاسی و ایدئولوژیکی بین دو کشور دانست، زیرا نظام روسیه که ملهم از نظام کمونیست و در واقع ادامه‌ی سیاست‌‌های توسعه­طلبانه تزاری حکومت‌‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی است بنا به رویکرد سیاست خارجی خود که دسترسی به آب‌‌های گرم خلیج فارس است همواره و در طول تاریخ، ایران را به عنوان مانعی در راه دستیابی به این هدف خود دانسته است در مقابل ایران نیز که با تغییرات ایدئولوژیک شکل گرفته در دهه ۶۰ هجری همواره به دنبال سیاست نه شرقی و نه غربی بوده است با نفی هرگونه سلطه‌پذیری، مانع از هر نوع حضور سلطه جویانه روسیه در ایران شده است. در چنین وضعیتی، روابط ایران و روسیه تحت تأثیر وقایع مهم تاریخی قرار گرفته است.

 

 

می‌توان گفت روابط ایران و روسیه آن گونه که تصور می‌شود از استحکام و انسجام برخوردار نبوده و در شرایط شکنند‌ه‌ای قرار دارد. در افکار عمومی ایرانیان صحنه‌‌های ویژه تاریخی و سیاسی ریشه دوانده و مانع از اتخاذ رویکردی اعتماد آمیز با روسیه می‌شود، بر اساس نظرسنجی‌‌های صورت گرفته بیش از ۹۰ درصد ایرانیان نسبت به روسیه بی‌اعتماد هستند و بسیاری از ایرانیان هنوز از روسیه تصور شوروی سابق را در ذهن دارند (فصلنامه روابط خارجی، شماره اول  ۱۳۹۰).

 

مقامات روسیه همواره از قدرت‌یابی ایران بیم‌ناک بوده‌اند. آنان شکل­ گیری ایران قدرتمند نظامی، سیاسی و استراتژیک را نمادی از تهدید علیه خود می‌دانند. بنابراین، طبیعی است که با قدرت‌یابی ایران مخالفت نمایند. این مسأله در دوران‌‌های گذشته وجود داشته و بعد از جنگ سرد نیز تداوم یافته است.

 

الگوی رفتاری روسیه در مواجهه با ایران را باید تلاش سامان یافته برای محدودسازی ایران دانست. طبعاً رویکرد کشور‌های غربی به ایران نیز فضای مناسبی را برای روسیه در زمینه‌ی مشارکت بیشتر با جهان غرب به منظور محدودسازی ایران فراهم کرده است. این الگو در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تشدید گردید. سیر فوق نشان می‌دهد محدودیت‌ها و فشار‌های روسیه عامل شکل‌گیری شرایط جنگ سرد در روابط دو کشور است.

 

مرز‌های مشترک جغرافیایی و تاریخ سیاسی گذشته نشان می‌دهد که دو کشور به گونه‌ای گریز‌ناپذیر نیازمند همکاری و مشارکت با یکدیگرند به رغم چنین ضرورت‌هایی شواهد و فرایند‌‌های شکل گرفته بیانگر آن است که روابط دو کشور مبتنی بر همکاری و حسن نیت نبوده است. مسأله مورد بررسی این است که چه موانع و مشکلاتی در روابط ایران و روسیه سبب شده که این دو کشور هیچ گاه نتوانند از ظرفیت‌‌های واقعی یکدیگر برای توسعه روابط دو جانبه بهره گیرند.

 

در واقع سوالی که ذهن محقق را به خود مشغول ساخته این است که چرا علی رغم اتحاد و همراهی کنونی ایران و روسیه، نوعی بی اعتمادی در روابط دو کشور وجود دارد؟

 

 

 

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

ایران موفق شده است انزوای بین المللی را که رژیم تحریم‌‌های فلج کننده غربی برای آن فراهم کرده بود، هر چند فقط تا حدی معینی و به طور ناکامل، بشکند. با این وجود، سرعت توسعه روابط روسی- ایرانی تا کنون به سطح شراکت راهبردی نرسیده است. چه چیزی برخورد محتاطانه طرف ایرانی را سبب می‌شود؟ چه چیزی مانع از آن می‌شود که تهران، مسکو را شریک مطمئن سیاسی و اقتصادی خود به حساب آورد؟ پاسخ به این سؤالات و بسیاری پرسش­‌های دیگر، دلایل اهمیت انجام این پژوهش را دو چندان نموده است.

 

با وجود اینکه دو کشور ایران و روسیه به دلیل نزدیکی جغرافیایی و قرار گرفتن در یک منطقه استراتژیک می‌توانند نیاز‌های اقتصاد داخلی و منطقه‌ای همدیگر را تأمین نمایند و هم می‌توانند الگویی از این نوع همکاری‌ها برای دیگر کشور‌‌های جهان باشند ولی در سطح کلان و مقاطع مختلف تاریخی ما شاهد بروز بی‌اعتمادی و تزلزل در روابط بین دو کشور هستیم. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این ضرورت است که چرا دو کشور علی رغم وجود جنبه‌‌های مشترک دارای حس بی‌اعتمادی روز افزون نسبت به یکدیگر هستند.

 

-۳- پیشینه پژوهش

 

برای بررسی بهتر هر موضوع نیاز به فراهم سازی یک پایه‌ی علمی در خصوص موضوع مورد بحث داریم، به علاوه گردآوری اطلاعات مرتبط با موضوع و بیان پیشینه‌ی تحقیق نشانه‌ی تسلط محقق بر موضوع مورد بحث است. در زمینه روابط ایران و روسیه کتاب‌ها و مقالات مختلفی به رشته تحریر در آمده است که می‌توان به صورت گذرا به موارد ذیل اشاره کرد.

 

متقی و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهش خود با عنوان “عملگرایی راهبردی در روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه” بیان نمود روسیه از جمله بازیگران سیاست بین الملل است که در شکل بندی‌های قدرت نظام جهانی به عنوان نیروی تأثیرگذار تأثیرپذیر ایفای نقش می کند. درک روابط ج. ا. ایران و روسیه در چارچوب همکاری‌های راهبردی، نیازمند شناخت نگرش جهانی و منطقه‌ای بازیگران است. ج. ا. ایران مانند روسیه با الگوی توزیع قدرت در سیاست جهانی مخالفت دارد. در چنین شرایطی این پرسش را می‌توان مطرح کرد که همکاری‌های ایران و روسیه دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟ به نظر نگارندگان، عملگرایی راهبردی به عنوان محور اصلی روابط ج. ا. ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف جغرافیایی تحلیل می‌گردد. تحقق این امر، نیازمند «ائتلاف‌سازی»، «بی‌طرف سازی راهبردی»، «همکاری‌های راهکنشی» و «موازنه سازی ساختاری» با بازیگرانی مانند روسیه می‌باشد که دارای رویکرد ژئوپلیتیکی در الگوهای کنش همکاری جویانه و یا رقابتی در سطح بین المللی می‌باشند.

 

سلطانی­نژاد و شاپوری (۱۳۹۲) پژوهشی با عنوان “روسیه و مناقشه هسته‌ای ایران” انجام داده‌اند. این مقاله به بررسی سیاست روسیه در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران و عوامل تأثیرگذار بر آن می‌پردازد. استدلال اصلی مقاله بر آن است که روسیه در چارچوب ملاحظات امنیتی خویش، مسأله هسته‌ای ایران را با برخی از مهمترین مسائل امنیتی پیرامونی خود از جمله بحث گسترش ناتو به شرق، طرح سپر دفاع موشکی امریکا و ناتو در شرق اروپا، امنیت انرژی و اقتصاد خویش و همچنین موضوعات مربوط به امنیت منطقه گره زده است. منظور این است که مسکو به مناقشه هسته‌ای ایران به عنوان یک موضوع مستقل در سیاست خارجی خود نگاه نمی‌کند، بلکه آن را با برخی از ملاحظات و مناسبات امنیتی مهم خود با طرفین اصلی این مناقشه یعنی ایران و غرب – مخصوصا امریکا – پیوند زده است. با این اقدام، کرملین تلاش می‌کند با انجام یک بازی ظریف سیاسی در تحولات مربوط به این مناقشه منافع خود را برآورده کند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در چنین شرایطی استمرار مناقشه هسته‌ای ایران تا جایی که منجر به برخورد سخت بین طرفین اصلی آن نگردد در جهت منافع مسکو است. در واقع استمرار این مناقشه، قدرت چانه زنی کرملین را در رابطه با ایران و غرب -به خصوص امریکا- پیرامون مسائل و مناسبات مختلف منطقه‌ای و بین المللی بالا می‌برد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۵۶
آرتینا کارمندی

مطالعه اثرات برخی ترکیبات گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم

 

 استاد راهنما:

 

دکتر اسماعیل چمنی

 

  استاد مشاور:

 

مهندس سید کریم تهامی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

 

به منظور بررسی اثرات غلظت­های مختلف بنزیل­آدنین، پراکسیدهیدروژن و اسیدسالیسیلیک بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم، سه آزمایش مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار در آزمایش اول و دوم و ۸ تکرار در آزمایش سوم در آزمایشگاه پس از برداشت دانشگاه محقق اردبیلی طی سال ۹۲-۹۳ اجرا شد. غلظت­های استفاده شده از تیمار اسیدسالیسیلیک در هر سه آزمایش یکسان بود ولی غلظت­های تیمارهای دیگر در هر سه آزمایش متفاوت بود. نتایج حاصل از آزمایش اول نشان داد که سطح ۱۰۰ پی­پی­ام بنزیل­آدنین تأثیر معنی­داری بر طول عمرگلجایی­، محلول جذب شده و وزن­تر نسبی داشت و غلظت­های ۱ و ۱۰۰۰ پی­پی­ام اثر معنی­داری نداشتند. تیمار پراکسیدهیدروژن در غلظت ۲۵ مایکرومولار اثر معنی­داری بر عمرگلجایی، محلول جذب شده و وزن­تر نسبی داشت در حالیکه غلظت­های بالاتر (۵۰ و ۱۰۰مایکرومولار) اثر معنی­داری نداشتند. نتایج حاصل از آزمایش اول و دوم نشان داد که اسیدسالیسیلیک باعث بهبود طول عمرگلجایی، محلول جذب شده و وزن­تر نسبی نسبت به شاهد شد ولی اختلاف معنی­داری با آن نشان نداد. و غلظت ۵/۰ میلی­مولار در آزمایش اول و دوم بالاترین عمر گلجایی را دارا بود. نتایج حاصل از آزمایش دوم نشان دادکه سطوح ۱۰۰،۵۰ و ۲۰۰ پی­پی­ام بنزیل­آدنین تأثیر معنی­داری بر صفات مورد ارزیابی داشته و سطح ۱۰۰ پی­پی­ام طول عمر گلجایی بالاتری داشت. در حالیکه غلظت ۴۰۰ پی­پی­ام تفاوت معنی­داری با شاهد نداشت. تیمار پراکسیدهیدروژن در غلظت­های ۵، ۱۵ و ۲۵ مایکرومولار اثر معنی­داری بر صفات مورد ارزیابی داشته در حالیکه غلظت ۳۵ مایکرومولار تفاوت معنی­داری با شاهد نداشت. نتایج حاصل از آزمایش سوم نشان داد که همه سطوح بنزیل­آدنین اثر معنی­داری بر صفات مورد ارزیابی داشتند و سطح ۱۰۰ پی­پی­ام طول عمر گلجایی بالاتری داشت. تیمار پراکسیدهیدروژن نیز تأثیر معنی­داری بر صفات مورد ارزیابی داشت و غلظت ۱۰ مایکرومولار عمر گلجایی بالاتری را دارا بود. تیمار اسیدسالیسیلیک در همه سطوح اثر معنی­داری بر صفات مورد ارزیابی داشت و غلظت ۵/۰ میلی­مولار عمر گلجایی بالاتری داشت. همچنین اثر همه تیمارها در آزمایش سوم بر میزان قند محلول و نشت یونی در سطح احتمال ۱ درصد معنی­دار بود.

کلید واژه­ها: اسیدسالیسیلیک، بنزیل­آدنین، پراکسیدهیدروژن، عمر گلجایی

فهرست مطالب

 

 

 

شماره و عنوان مطالب                                                        صفحه

 فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱ – مقدمه ۲

 

۱-۲- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت ۳

 

۱-۳- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت در گیاهان زینتی. ۴

 

۱-۴- عوامل تاثیر گذار در عدم موفقیت صادرات گل های بریده. ۵

 

۱-۵- عوامل موثر در طول عمر گیاهان زینتی ۶

 

۱-۶- دلایل کاهش طول عمر پس از برداشت گل ۶

 

۱-۷- عوامل محیطی موثر در طول عمر گل های شاخه بریده ۷

 

۱-۷-۱- نور ۷

 

۱-۷-۲- دما. ۷

 

۱-۷-۳- آبیاری ۸

 

۱-۷-۴- تهویه گلخانه ۸

 

۱-۸-  زمان برداشت گل های شاخه بریده ۸

 

۱-۹- شرایط نگهداری گل­های شاخه بریده ۹

 

۱-۱۰- گیاهشناسی آنتوریوم ۱۰

 

۱-۱۱- اهمیت و جایگاه. ۱۰

 

۱-۱۲- شرایط نگهداری گل شاخه بریده آنتوریوم ۱۱

 

۱-۱۳- گلدهی. ۱۱

 

۱-۱۴- برداشت. ۱۱

 

۱-۱۵- عوامل موثر بر رشد و نمو آنتوریوم ۱۲

 

۱-۱۵-۱- دما ۱۲

 

۱-۱۵-۲- نور. ۱۳

 

۱-۱۵-۳- رطوبت ۱۳

 

۱-۱۵-۴- تغذیه ۱۴

 

۱-۱۶- روش­های تکثیر آنتوریوم ۱۵

 

۱-۱۶-۱- ازدیاد با بذر. ۱۵

 

۱-۱۶-۲- ازدیاد رویشی ۱۶

 

۱-۱۶-۲-۱- قلمه­گیری ۱۶

 

۱-۱۶-۲-۲- خوابانیدن. ۱۶

 

۱-۱۶-۲-۳- تقسیم کردن . ۱۶

 

۱-۱۶-۲-۴- – ازدیاد از طریق کشت بافت. ۱۶

 

۱-۱۷- پس از برداشت آنتوریوم ۱۷

 

۱-۱۸- محلول­های محافظ گل. ۱۷

 

۱-۱۸-۱- قند ۱۸

 

۱-۱۸-۲- ترکیبات ضد­اتیلنی. ۱۹

 

۱-۱۸-۲-۱- ترکیبات نقره ۱۹

 

۱-۱۸-۲-۲- متیل سیکلوپروپن (۱-MCP 19

 

۱-۱۸-۲-۳- آمینواکسی استیک اسید (AOA). 19

 

۱-۱۸-۲-۴- الکل ۲۰

 

۱-۱۸-۲-۵- ضد اتیلن­های دیگر ۲۰

 

۱-۱۸-۲-۶-  آنتی­باکتری­ها و اسیدی کننده­ها. ۲۰

 

۱-۱۸-۲-۷- کیفیت آب ۲۱

 

۱-۱۹- مروری بر پیشینه پژوهش. ۲۱

 

۱-۱۹-۱- اسید­ سالیسیلیک ۲۱

 

۱-۱۹-۲- پراکسید هیدروژن. ۲۳

 

۱-۱۹-۳- سایتوکنین­ها ۲۶

 

۱-۲۰- مهمترین اهداف پژوهش.۲۸

 

فصل دوم: مواد و روش پژوهش

 

۲-۱- مواد و روش شناسی پژوهش ۳۰

 

۲-۲- آماده سازی تیمارهای آزمایش ۳۲

 

۲-۳- شاخص‌های ارزیابی. ۳۲

 

۲-۳-۱ عمر گلجایی. ۳۲

 

۲-۳-۲- محلول جذب شده. ۳۳

 

۲-۳-۳- وزن تر نسبی. ۳۳

 

۲-۳-۴- نشت یونی. ۳۳

 

۲-۳-۵- قند محلول ۳۴

 

۲-۴- روش تجزیه آماری. ۳۵

 

۲-۵- فاصله زمانی اندازه ­گیری شاخص­ها. ۳۵

 

۲-۶- علائم اختصاری ۳۵

 

 فصل سوم: نتایج و یافته­ های پژوهش

 

۱-۳- نتایج آزمایش اول ۴۱

 

۳-۱-۱- عمر گلجایی. ۴۱

 

۳- ۱-۲- میزان محلول جذب شده. ۴۲

 

۳-۱-۳- وزن تر نسبی. ۴۶

 

۳-۱-۴- نتیجه گیری کلی آزمایش اول ۵۰

 

۳-۲- نتایج آزمایش دوم ۵۱

 

۳-۲-۱- عمر گلجایی. ۵۱

 

۳-۲-۲- میزان محلول جذب شده ۵۲

 

۳-۲-۳- وزن تر نسبی. ۵۶

 

۳-۲-۴- نتیجه گیری کلی آزمایش دوم ۶۰

 

۳-۳- نتایج آزمایش سوم. ۶۱

 

۳-۳-۱- عمر گلجایی. ۶۱

 

۳-۳-۲- میزان محلول جذب شده ۶۲

 

۳-۳-۳- وزن تر نسبی. ۶۶

 

۳-۳-۴- قند محلول ۷۰

 

۳-۳-۵- نشت یونی. ۷۳

 

فصل چهارم: نتیجه گیری و بحث

 

  بنزیل­آدنین ۷۸

 

پراکسیدهیدروژن.۸۱

 

اسیدسالیسیلیک.۸۳

 

نتیجه­ گیری کلی.۸۶

 

پیشنهادات۸۷

 

– مقدمه

 

گل آرام­بخش و تسکین دهنده دل­ها و زیبایی­بخش محیط زیست و تلطیف کننده روح انسان است و زندگی در مجاورت گل و گیاه برای انسان اثرات مفید روحی و روانی دارد.گل­ها بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان­ها بدلیل تنوع­شان در زیبایی، شکل، بافت، رنگ و عطر می­باشند (۶۷). گل­ها علاوه بر اینکه از نظر روحی و روانی دارای تاثیرات مفید همچون افزایش ضریب امید به زندگی و تغذیه­ی روحی، افزایش ضریب کارایی افراد در محیط کاری و افزایش تفاهم و روابط حسنه­ی خانوادگی و اجتماعی هستند، فواید اقتصادی فروانی از جمله نیاز فراوان به نیروی کار و ارزآوری دارند (۴). صنعت گل در کشورهای پیشرفته، توسعه فراوانی یافته ولی متاسفانه در کشور پهناور ایران با مشکلات فراوانی رو به رو است. کشور ما ایران از لحاظ جایگاه تولید گل و گیاهان زینتی در رده ۱۷ جهان قرار گرفته است. ولی از لحاظ صادرات در رتبه ۱۰۷ جهانی است (۲۰).

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

     از مهمترین گل­های بریده زینتی که اهمیت بسیار زیادی در دنیا و در کشور ما از نظر تجاری دارد گل آنتوریم با نام علمی (Anthurium andraeanum L.می­باشد که گیاهی از تیره شیپوری است. گیاهی دائمی گلخانه ای با ریشه های ضخیم است که گونه های آن اغلب به صورت دارزی در جنگل­های استوایی یافت می­شود. گلی است که برگ­های مخملی و زیبای آن در گل آرایی جایگاه ویژه ای دارد. بیشتر به خاطر اسپات رنگی و گاهی برای برگ­های زیبای آن پرورش داده می شود. مزیت این گل در گل­آرایی ناشی از دمگل بسیار بلند و طولانی بودن دوران گلدهی آن که به حدود۳ ماه می رسد، می­باشد. دمگل به یک اسپات ختم شده که داخل آن گل آذین سنبله دم روباهی شکل به نام اسپادیکس قرار دارد و گل­های حقیقی روی آن قرار دارند. اسپات از نظر شکل و اندازه تنوع زیادی دارد. بسیاری از گونه­ها در فصل پاییز و زمستان گل می دهند (۲۷).

 

     انسداد آوندی یکی از مشکلات اکثر گل­های شاخه بریده است که ماندگاری آنها را کاهش می دهد. پس از جدا شدن گل از گیاه مادری، سطح برش خورده در معرض میکروارگانیسم های مختلف قرارمی گیرد که این امر باعث انسداد آوند چوبی می شود، به طوریکه از انتقال آب در ساقه جلوگیری کرده و شرایط را برای پیری زود هنگام گل فراهم می کند (۱).

 

     امروزه از مواد شیمیایی مختلفی با خاصیت میکروب­کشی در محلول­های نگهدارنده گل­های شاخه بریده استفاده می­شود، ولی به دلایل مشکلات زیست محیطی که این ترکیبات دارند، باعث شده است که امروزه مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست مورد توجه قرار گیرد.  اخیرا استفاده از انواع اسیدهای آلی برای بهبود کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی رواج فراوان یافته است. مقادیر بسیار کم از اسیدهای آلی اثرات قابل ملاحظه­ای در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک داشته و به دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی دارند (۱۰).

 

     لذا این پژوهش نیز در همین راستا و به منظور بررسی تاثیر  اسید سالیسیلیک، پراکسید هیدروژن  و بنزیل آدنین روی خواص فیزیکو شیمیایی گل آنتوریوم انجام شد. امید است نتایج این پژوهش به عنوان روشی نوین و موثر در جهت جلوگیری از ضایعات گل­های بریده با افزایش عمر گلجایی آن ها در تجارت  گل اقتصاد کشور تاثیر گذار بوده و علاوه بر کمک به رفع نیاز های داخلی، گام موثری جهت صادرات گل­های شاخه بریده با کیفیت و خواسته بازارهای جهانی باشد.

 

۱-۲- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت

 

امروزه برای بالا بردن میزان بهره­وری، استفاده بهتر از منابع کارگری، انرژی و سرمایه، به جای افزایش در تولید، توجه و تاکید بیشتری روی نگهداری فرآورده های پس از برداشت می شود (۲۴).

 

فیزیولوژی پس از برداشت با مطالعه بیوشیمی در مورد فیزیولوژی بافت و اندام زنده و با شناخت دقیق تغییرات و عملیات موثر بر کاهش مرغوبیت، راه­های کنترل آنها را از هنگام برداشت تا زمان مصرف بررسی می­نماید و با بهره گرفتن از دانش فنی و ابزار موجود در صدد جلوگیری از فساد، افزایش عمر انباری و حفظ ارزش غذایی و کیفیت محصولات باغبانی برمی­آید (۲۷).

 

۱-۳- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت در گیاهان زینتی

 

     سرمایه گذاری مهم به منظور تولید گل که از نظر اقتصادی با اهمیت باشد، از ۵۰ سال پیش در ایران آغاز شده است. قبل از آن تاریخ نیز در بسیاری از منازل و باغ­ها، گل و درختچه­های زینتی و چمن کشت و کار می شد، لیکن این کار از نظر اقتصادی به وسعت و اهمیت امروز نبود. بخش عمده سرمایه گذاری گلکاری ایران در بخش خصوصی است (۱۲).

 

گیاهان زینتی از جمله محصولاتی هستند که در بسیاری از نقاط ایران قابل تولید بوده و از قابلیت ارزآوری بالایی برخوردارند و می توانند به عنوان یکی از کالاهای عمده غیر نفتی در ترکیب صادرات کشور قرار گیرند (۳). بنابراین شرایط کشت و کار، برداشت، حمل و نقل و نگهداری این محصولات حائز اهمیت بوده و نیازمند به اطلاعات تخصصی کافی ضروری می باشد، زیرا ارزش گیاهان زینتی به طراوت و زیبایی آنها بستگی دارد (۲۷).حفظ شادابی گل­های بریدنی و افزایش عمر نگهداری آنها پس از جدا شدن از گیاه مادری به عنوان یک عامل مهم و کاربردی در بازارپسندی و صادرات این محصولات پر ارزش باغبانی، در نظر گرفته می شود (۹).

 

   طبق آمار دفتر امور گل و گیاهان زینتی، تولید گل­های شاخه بریده در کشور در سال ۱۳۸۶ حدود ۳/۱۷۲ میلیون شاخه بوده است. لذا با توجه به گسترش روز افزون تولید و صادرات گیاهان زینتی و بادر نظر گرفتن هزینه های بالای تولید و حساسیت زیاد محصول به شرایط انبارداری، توجه به مسائل پس از برداشت اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد (۳).

 

۱-۴- عوامل تاثیر گذار در عدم موفقیت صادرات گل های بریده

 

     عمر پس از برداشت کوتاه بسیاری از گل­های بریده مدت هاست که به عنوان یک چالش در صنعت گلکاری مطرح شده است (۳۱). در حدود۲۰-۵ درصد از گل­های بریده هنگام گذشتن از کانال­های مختلف، مرغوبیت خود را از دست می دهند (۹). کاهش کیفیت گیاهان شاخه بریدنی از زمان برداشت تا رسیدن به بازارهای گل و هم چنین زمانی که گل­ها بسته بندی شده و برای صادرات به مناطق دور دست آماده می شوند، از جمله مسائلی می­باشند که تولید کنندگان با آن روبرو هستند (۶۰).

 

ضایعات گل همانند اغلب محصولات کشاورزی که به صورت تازه عرضه می شوند، بسیار زیاد است. حتی در کشورهای صنعتی نیز طبق آمار حدود ۲۰ درصد از گل­های شاخه بر یده هنگام گذشتن از کانال های بازار( برداشت، بسته بندی، حمل ونقل) مرغوبیت خود را از دست داده و بخش عمده ای از گل­های باقیمانده نیز با کیفیت نامطلوب به فروش می رسند (۳).

 

عواملی که سبب عدم موفقیت ایران در صادرات گل­های بریده می شود عبارتند از:

 

 

 

 • روش های نادرست بسته بندی
 • حمل و نقل نا مناسب
 • عدم مراقبت های پس از برداشت (۲۹).

در نتیجه به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت در گل­های شاخه بریده و افزایش عمر پس از برداشت آنها، با در نظر گرفتن هزینه­ های بالای تولید و حساسیت زیاد محصول به شرایط انبارداری امری بسیار ضروری و مهم است (۲).

 

۱-۵- عوامل موثر در طول عمر گیاهان زینتی

 

    گل­ها موجودات زنده ای هستند که تغییرات فیزیولوژیکی نظیر تنفس، تعرق، بیوسنتز و فساد میکروبی عمر پس از برداشت آن ها را محدود می کنند، در صورتی که عمر پس از برداشت با به تاخیر انداختن یا غیر فعال کردن کامل فرایندهای فیزیولوژیکی و تخریبی معین می تواند توسعه داده شود. عمر گلجایی گل­های بریدنی بیشتر تحت تاثیر دو عامل مهم و عمده اتیلن و عوامل بیماریزا که در گلجای حضور پیدا کرده و سبب انسدادآوندی و کاهش عمر نگهداری می شوند، قرار می­گیرد. از طرفی طولانی بودن عمر گلجایی گل های شاخه بریده در بازار پسندی آنها نقش بسزایی دارد (۳۱).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۵۱
آرتینا کارمندی

دکتر رضا یوسفی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده

 

کازئین­ها فسفوپروتئین­هایی هستند که ۸۰ درصد پروتئین­های شیرگاو را تشکیل می­ دهند. این پروتئین­ها  شامل انواع مختلف نظیرαS1 ، αS2، β و κ می­باشند.  اگرچه آلرژی­زایی این پروتئین­ها امروزه یکی از چالش های بزرگ علم پزشکی است، اما آن­ها به عنوان منبع غنی پپتیدهای فعال زیستی با فعالیت­های مختلف از جمله خاصیت آنتی­اکسیدانی و فعالیت ضد فشار خون می­باشند. در این پژوهش کازئین­بتا با بهره گرفتن از ستون کروماتوگرافی تعویض یونی دی اتیل دی آمینواتیل-سلولز خالص شد. سپس کل کازئین­های شیرگاو و کازئین بتا به روش غیرآنزیمی و در شرایط احیایی قندی شد. نتایج آزمون جذبی اُ-فتالدئید و نشری فلورسامین حاکی از درصد بالای قندی شدن این پروتئین­ها در روش احیایی بود. مطالعه­ ساختاری کازئین­بتا با بهره گرفتن از دستگاه فلورسانس و دستگاه دورنگ­نمایی دورانی بیانگر تغییرات قابل توجه ساختار این پروتئین ضمن فرآیند قندی شدن غیرآنزیمی بود. از منظر فعالیت چاپرونی دو کازئین­بتای قندی و غیرقندی تفاوت قابل ملاحظه­ای را نشان دادند. در این مطالعه پس از هضم ناقص این پروتئین­ها با دو آنزیم تریپسین و کیموتریپسین، خواص آنتی اکسیدانی، توانایی مهار آنزیم ACE و فعالیت آلرژی­زایی آن­ها و پپتید­های حاصل از هضم­شان بررسی شد. نتایج این پژوهش پیشنهاد می­ کند که در تمام موارد هم با قندی شدن هم طی هضم ناقص کازئین­ها فعالیت آنتی­اکسیدانی این پروتئین­ها تا حدودی بهبود می­یابد. نتایج این پژوهش پیشنهاد می­ کند که خاصیت آلرژی­زایی کازئین­بتا بعد از قندی شدن و هضم آنزیمی با آنزیم­های فوق­الذکر به طور معنا داری تغییر نمی کند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت آلرژی­زایی تنها کازئین­های شیرگاو که با قند لاکتوز قندی شده بودند ضمن هضم ناقص با آنزیم کیموتریپسین کاهش می­یابد. همچنین مطالعه­ فعالیت مهاری آنزیم ACE پیشنهاد می­ کند که کازئین­بتای غیرقندی و محصولات پپتیدی حاصل از هضم آنزیمی ناقص آن نسبت به پروتئین­های قندی و محصولات هضم ناقص آنزیمی آن­ها خاصیت مهار آنزیم ACE بیشتری را دارد. در مجموع به منظور دستیابی محصولات هضمی کازئینی با توان آلرژی­زایی کمتر و خواص زیستی ارتقا یافته به مطالعات بیشتری همراه با تغییر شرایط آزمایشگاهی نظیر تغییر زمان هضم و یا تغییر نسبت پروتئاز به سوبسترای کازئینی ضروری به نظر می­آید.

 

واژگان کلیدی:

 

ساختار کازئین­بتا، فعالیت چاپرونی، فعالیت مهار آنزیم ACE، فعالیت آنتی­اکسیدانی، آلرژی­زای.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

 

۱-۱- شیر. ۲

 

۱-۲- ترکیبات شیر. ۴

 

۱-۳- پروتئین­های شیر. ۵

 

۱-۳-۱- پروتئین­های آب پنیر ۶

 

۱-۳-۲- کازئین­ها. ۷

 

۱-۳-۳- کازئین­بتا. ۹

 

۱-۴- فعالیت­های زیستی کازئین­ها ۱۱

 

۱-۴-۱- فعالیت چاپرون کازئین­های شیر ۱۱

 

۱-۴-۲- پپتیدهای فعال زیستی. ۱۲

 

۱-۴-۲-۱- پپتیدهای فعال زیستی. ۱۲

 

۱-۴-۲-۲- منابع اصلی پپتیدهای فعال زیستی ۱۲

 

۱-۴-۲-۳- برخی از خواص پپتیدهای فعال زیستی. ۱۲

 

۱-۴-۲-۳-۱- خاصیت ضد فشار خون ۱۲

 

۱-۴-۲-۳-۲- فعالیت آنتی­اکسیدانی. ۱۴

 

۱-۵- مشکلات ناشی از مصرف شیر در افراد ۱۵

 

۱-۵-۱- عدم تحمل لاکتوز ۱۵

 

۱-۵-۲- آلرژی به پروتئین­های شیر ۱۶

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۱-۵-۲-۱- معرفی انواع آزمون­های رایج جهت مطالعه­ فرآیند آلرژی ۱۸

 

۱-۵-۲-۲- آزمون الایزا ۱۹

 

۱-۶- قندی شدن غیرآنزیمی پروتئین­ها ۲۰

 

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های پیشین. ۲۳

 

فصل سوم: مواد و روش­های تحقیق

 

۳-۱- مواد مصرفی ۲۷

 

۳-۲- تهیه­ محلول­ها ۲۸

 

۳-۲-۱- تهیه­ محلول­های کازئینی، کازئین­بتا و تعیین غلظت آن­ها ۲۸

 

۳-۲-۲- تهیه­ محلول برادفورد و رسم نمودار استاندارد آن با

 

 استفاده از کازئین­بتا ۲۸

 

۳-۲-۳- تهیه­ محلول­های مورد نیاز برای الکتروفورز ژلی ۳۰

 

پایان نامه

 

۳-۲-۳-۱-تهیه محلول SDS 20 درصد. ۳۰

 

۳-۲-۳-۲- تهیه محلول آمونیوم پر سولفات (APS) 30

 

۳-۲-۳-۳- تهیه محلول آکریلامید و بیس آکریلامید. ۳۱

 

۳-۲-۳-۴- تهیه بافر تریس ۵/۱ مولار ۳۱

 

۳-۲-۳-۵- تهیه بافر تریس ۵/۰ مولار ۳۱

 

۳-۲-۳-۶- تهیه بافر تانک به حجم ۵۰۰ میلی­لیتر ۳۱

 

۳-۲-۳-۷- تهیه بافر نمونه X2. 32

 

۳-۲-۳-۸- تهیه ۱۰۰ میلی­لیتر محلول کوماسی­بلو ۳۳

 

۳-۲-۳-۹- تهیه محلول رنگ بر ژل ۳۳

 

۳-۲-۴- تهیه محلول OPA به حجم ۵۰ میلی­لیتر. ۳۳

 

۳-۲-۵- تهیه محلول فلورسامین ۳۴

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۳-۲-۶- تهیه محلول ANS. 35

 

۳-۲-۷-  تهیه محلول ABTS رادیکال. ۳۶

 

۳-۲-۸- تهیه عصاره­ی ACE از پودر استون شش خرگوش. ۳۷

 

۳-۳-روش­ها. ۳۸

 

۳-۳-۱- تخلیص کازئین­بتا شیرگاو ۳۸

 

۳-۳-۲- تخلیص هموگلوبین A از خون انسان ۳۹

 

۳-۳-۳- تعیین میزان خلوص پروتئین با بهره گرفتن از SDS-PAGE. 40

 

۳-۳-۴- تهیه پودر استون شش خرگوش ۴۰

 

۳-۳-۵- قندی کردن کازئین­بتا و کازئین­های شیرگاو به روش غیرآنزیمی. ۴۱

 

۳-۳-۶- آزمون­های OPA و فلورسامین برای تایید فرآیند

 

قندی شدن غیرآنزیمی. ۴۱

 

۳-۳-۷- مطالعه­ فلورسانس ذاتی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی. ۴۲

 

۳-۳-۸- مطالعه­ فلورسانس عارضی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی ۴۳

 

۳-۳-۹- مطالعه تغییرات ساختاری کازئین­های بتای قندی و غیرقندی،

 

با بهره گرفتن از دستگاه دورنگ نمایی دورانی ۴۳

 

۳-۳-۱۰- مطالعه­ فعالیت چاپرونی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی. ۴۴

 

۳-۳-۱۱- هضم کازئین­های شیرگاو و کازئین­بتای قندی و غیرقندی

 

به وسیله­ی آنزیم­های تریپسین و کیموتریپسین پانکراس گاوی ۴۴

 

۳-۳-۱۲- مطالعه­ فعالیت آنتی­اکسیدانی کازئین­های شیرگاو کازئین­بتای

 

 قندی و غیرقندی ۴۵

 

۳-۳-۱۳- مطالعه­ فعالیت مهار آنزیم ACE به وسیله­ی کازئین­بتا

 

 قندی و غیرقندی و پپتیدهای حاصل از هضم آنزیمی آن­ها. ۴۷

 

۳-۳-۱۴- مطالعه­ توان آلرژی­زایی کازئین­ها و کازئین­بتای قندی

 

 و غیرقندی ۴۷

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۳-۳-۱۵- آزمون آماری. ۴۸

 

 فصل چهارم: نتایج و بحث

 

۴-۱- مطالعه اثر قندی شدن غیرآنزیمی بر ساختار، فعالیت­های زیستی

 

(چاپرونی، آنتی­اکسیدانی و مهار آنزیمACE ) و آلرژی­زایی کازئین­بتا. ۵۰

 

۴-۱-۱- تخلیص پروتئین کازئین­بتا. ۵۰

 

۴-۱-۲- تخلیص هموگلوبینA از خون انسان ۵۱

 

۴-۱-۳- مطالعه فرآیند قندی شدن غیرآنزیمی کازئین­بتا

 

در حضور ماده­ی احیا کننده ۵۲

 

۴-۱-۳-۱- مطالعه­ قندی شدن کازئین­بتا با بهره گرفتن از ترکیب OPA 53

 

۴-۱-۳-۲- مطالعه فرآیند قندی شدن غیرآنزیمی کازئین­بتا با استفاده

 

 از ترکیب فلورسامین ۵۴

 

۴-۱-۳-۳- استفاده از ژل SDS-PAGE احیایی برای تایید فرآیند

 

قندی شدن غیرآنزیمی کازئین­بتا ۵۵

 

۴-۱-۴- مطالعه­ فلورسانس ذاتی و عارضی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی ۵۶

 

۴-۱-۵- مطالعه ساختار دوم کازئین­های بتای قندی و غیرقندی با استفاده

 

از دستگاه دورنگ نمایی دورانی ۵۸

 

۴-۱-۶- مطالعه فعالیت چاپرونی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی ۶۰

 

۴-۱-۷- هضم آنزیمی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی با آنزیم­های

 

 تریپسین و کیموتریپسین. ۶۲

 

۴-۱-۷-۱- تایید فرآیند هضم آنزیمی با بهره گرفتن از ژلSDS-PAGE

 

(۱۵درصد) احیایی. ۶۳

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۴-۱-۷-۲- مطالعه فعالیت آنتی­اکسیدان کازئین­های بتای قندی

 

 و غیرقندی و پپتیدهای حاصل از هضم آن­ها ۶۵

 

۴-۱-۷-۳- مطالعه خاصیت مهار آنزیم ACE به وسیله­ی کازئین­های

 

بتای قندی و غیرقندی و پپتیدهای حاصل از هضم آنزیمی آن­ها ۷۱

 

۴-۱-۸- مطالعه آلرژی­زایی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی و پپتیدهای

 

حاصل از هضم آنزیمی آن­ها. ۷۳

 

۴-۲- مطالعه اثر قندی شدن غیرآنزیمی بر ساختار، فعالیت آنتی­اکسیدانی

 

 و آلرژی­زایی کازئین­های شیرگاو. ۷۷

 

۴-۲-۱- جداسازی و قندی کردن کازئین شیرگاو. ۷۷

 

۴-۲-۲- تایید فرآیند قندی شدن کازئین­های شیرگاو ۷۷

 

۴-۲-۲-۱- استفاده از ژل SDS-PAGE (12 درصد) برای تایید

 

 قندی شدن غیرآنزیمی. ۷۷

 

۴-۲-۲-۲- استفاده از ترکیب OPA برای مطالعه­ قندی شدن غیرآنزیمی

 

کازئین­های شیرگاو. ۷۸

 

۴-۲-۳- هضم آنزیمی کازئین­های قندی و غیرقندی شیرگاو با آنزیم­های

 

 تریپسین و کیموتریپسین. ۸۰

 

۴-۲-۴- مطالعه فعالیت آنتی­اکسیدان کازئین­های قندی و غیرقندی شیرگاو

 

 و پپتیدهای حاصل از هضم آن­ها. ۸۲

 

۴-۲-۵- مطالعه آلرژی­زایی کازئین­های قندی و غیرقندی شیرگاو و پپتیدهای

 

 حاصل از هضم آنزیمی آن­ها به وسیله­ی دو آنزیم تریپسین و کیموتریپسین ۸۶

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

خلاصه­ی نتایج . ۹۰

 

 نتیجه­ گیری نهایی. ۹۱

 

فهرست منابع و مآخذ ۹۲

 

– شیر

 

شیر یک مایع زیستی پیچیده متشکل از آب، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، مواد معدنی و برخی ترکیبات فعال زیستی از جمله آنزیم­ها و ویتامین­ها می­باشد که به عنوان اولین ماده غذایی برای نوزاد، بوسیله غدد پستانی موجودات پستاندار ساخته می­شود. در اوایل دوران شیردهی، شیر آغوز[۱] نامیده می­شود که سرشار از آنتی­بادی­هایی است که خطر ابتلای نوزاد به بسیاری از بیماری­ها را کاهش می­دهد. شیر به عنوان اولین ماده­ی غذایی برای نوزاد شامل اکثر ترکیبات ضروری و مورد نیاز برای رشد و نمو است. در شکل (۱-۱) ترکیبات اصلی موجود در شیر مشاهده می­شود (Pehrsson، ۲۰۰۰).

 

شکل۱-۱- نمایی از ترکیبات موجود در شیر.

 

شیر نه تنها به عنوان یک ماده­ی غذای برای تغذیه­ی نوزاد تازه متولد شده مطرح است بلکه به عنوان یک ماده­ی غذایی ارزشمند و مغذی برای انسان در تمام کشورهای جهان استفاده می شود. امروزه در سراسر جهان دامداری­های بزرگ در سطح وسیع به تولید شیر و محصولات لبنی مشغولند به طوریکه در سال ۲۰۱۱ میزان تولید شیر در جهان ۷۳۰ میلیون تن بوده است. هندوستان به عنوان بزرگترین کشور تولید و مصرف کننده شیر در جهان و نیوزلند، ۲۸کشور عضو اتحادیه اروپا، استرالیا و ایالات متحده­ی آمریکا به عنوان بزرگترین صادر کننده های شیر و محصولات لبنی می­باشند. همچنین چین و روسیه به عنوان بزرگترین واردکنندگان شیر و محصولات لبنی در جهان شناخته می­شوند (Blasko، ۲۰۱۱).

 

۱-۲- ترکیبات شیر

 

همانطور که در بالا ذکر شد، شیر یک ماده­ی غذایی غنی از پروتئین، کربوهیدرات، چربی و ترکیبات معدنی است.  درصد، اندازه و نوع هر یک از ترکیبات تشکیل دهنده شیر بسته به گونه جاندار متفاوت است. به عنوان مثال درصد پروتئین شیر انسان نسبت به شیر گاو پایین­تراست در صورتی که درصد کربوهیدرات و چربی آن بالاتر می­باشد. شیر اسب و الاغ کمترین میزان چربی را در بین گونه­های مختلف دارد. همچنین شیر انسان فاقد پروتئین بتالاکتوگلوبولین[۲] است، درصورتی که این پروتئین یکی از پروتئین­های اصلی آب پنیر است و به مقدار قابل ملاحظه­ایی در شیرگاو دیده می­شود. در جدول (۱-۱) درصد ترکیبات موجود در شیر برخی جانوران مشاهده می­شود (Nelson و همکاران ۱۹۵۱ ، Barlowska و همکاران ۲۰۱۱).

 

جدول۱-۱- ترکیبات سازنده شیر جانوران مختلف بر حسب درصد.

 

۱-۳- پروتئین­های شیر

 

اکثر پروتئین­های شیر در طول زمان شیردهی بوسیله­ی سلول­های پوششی غدد پستانی تولید و ترشح می­شود. این سلول­ها علاوه بر پروتئین، ترکیبات دیگری مانند چربی (تری­آسیل گلیسرول[۳] و دی­گلیسرول[۴]) و کربوهیدرات (لاکتوز[۵]) را نیز تولید و ترشح می­ کنند (Bouguyo و همکاران ۲۰۰۶، De Kruif و همکاران ۲۰۰۳).

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۵
آرتینا کارمندی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

مقدمه:

 

امروزه علیرغم تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‌های زندگی، بسیاری از افراد فاقد توانایی‌های لازم و اساسی در رویارویی با مسائل زندگی خود می‌باشند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است. بنابراین با توجه به مدارک و شواهد علمی و به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (مانند خودکشی، اعتیاد، خشونت، رفتارهای بزهکارانه و اختلالات روانی) که ناشی از ناکارآمدی فرد در مواجهه با مقتضیات زندگی است، لازم است به موضوع بهداشت روانی و اهمیت آن توجه بیشتری مبذول گردد. با توجه به لزوم انطباق افراد با تغییرات زندگی عصر حاضر، «برنامه درسی به عنوان یکی از ابزار‌های فرهنگی است که با طراحی و اجرای آن می‌توان نسل امروز را برای رویارویی و مواجهه با چالشها و مسائل موجود و آینده توانا ساخت و شهروندان شایسته‌ای را تربیت نمود » (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۱، ص ۴).

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

انسان دنیای امروز به لحاظ پیچیدگیهای زندگی، وسعت و سرعت تغییرات با چالشهای فراوانی روبروست که این چالش در قرن آینده بارزتر خواهد شد (دلور، ۱۳۷۵).

 

از چالش‌ها و بحران‌های مطرح می‌توان به مواردی همچون چالش بین جهانی شدن و بومی ماندن، بحران جمعیت، بحران سلامتی و تغذیه، دگرگونی‌های فناوری و شرایط حرفه ای، اثرات فناوری نوین ارتباطی بر مهارتهای اجتماعی و اخلاقیات، مشکلات خانوادگی، اشتغال والدین در بیرون از منزل و. اشاره کرد (گزارش آموزش و پرورش، ۱۳۷۶، پراواز ۱۳۷۰).

 

هر یک از این بحران‌ها مشکلاتی را بر چگونگی زندگی افراد و رفتارهای اجتماعی و فردی آنها تحمیل می‌کند. بنابراین چگونگی رویارویی با مسائلی همچون مسائل فوق، و نیز تربیت انسانهای متعهد به خواستها، ارزشها و آرمانهای جامعه، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های خاصی را می‌طلبد.

 

 

آموزش مهارتهای زندگی فرد را برای غلبه بر تنش‌ها و مشکلات پیش رو که خواست وی و جامعه است آماده می‌کند. منظور از مهارتهای زندگی آن نوع تواناییهای شناختی، عاطفی، و عملی است که برای موفقیت و احساس شادمانی در زندگی روزمره معمولی و عادی  مورد نیاز می‌باشد، و اهداف آموزشی این نوع مهارتها ازالزامات و نیازهای روزمره زندگی استخراج می‌شود (استنتن[۱] و دیگران، ۱۹۸۰؛ پیت من[۲]، ۱۹۹۱؛ سازمان جهانی بهداشت[۳]،  ۱۹۹۴ به نقل از ادیب ،۱۳۸۲).

 

بطور کلی برنامه‌های مختلفی که بر اساس آموزش مهارتها در زمینه ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان اجرا شده است مشتمل بر چند مهارت اصلی و اساسی هستند که عبارتند از: توانایی تصمیم‌گیری، توانایی حل مسأله، توانایی تفکر خلاق، توانایی تفکر نقادانه، توانایی برقراری روابط مؤثر، توانایی برقراری روابط بین فردی سازگارانه، توانایی آگاهی از خود، توانایی همدلی با دیگران، توانایی مقابله با دیگران، توانایی مقابله با هیجانها، و توانایی مقابله با استرس (سازمان بهداشت جهانی، ۱۳۷۹، ص ۱۷).

 

آموزش مهارتهای زندگی مورد تأکید بسیاری از مربیان و صاحبنظران تعلیم و تربیت بوده است. برای مثال از نظر جان دیویی هدف تعلیم و تربیت آماده کردن شهروندان برای اداره خود است؛ و این یادگیری مثل هر یادگیری دیگر، باید از راه عمل صورت گیرد. به نظر دیویی بزرگترین نقص آموزشگاه‌های سنتی که مایه بسی تأسف است آن است که در آن سعی می‌شود در محیطی که فاقد هرگونه روح اجتماعی است، برای اجتماع اعضای شایسته و مفید تربیت کند (شکوهی، ۱۳۶۹، ص۲۰۳).

 

اهداف یا کانون توجه برخی نظریه‌های برنامه درسی از قبیل نظریه‌های انسانگرایانه ، اجتماعی و رشد گرا ، آموزش مصادیق مهارتهای زندگی است (میلر، ۱۳۷۹ ).

 

با توجه به اهمیت یادگیری مهارتهای زندگی برای مواجهه با مسائل و مشکلات روزمره و تأثیر آن بر بهبود زندگی فردی و اجتماعی و نیز تأکید‌هایی که بر آن گردیده است، بایستی مورد توجه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد. در همین راستا است که امروزه بخشی از برنامه‌های درسی رسمی مدارس در اکثر نظامهای آموزشی به آموزش این مهارتها اختصاص یافته است (استنتن و دیگران، ۱۹۸۰).

 

در اهداف آرمانی و اهداف دوره‌های تحصیلی نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت و یا به طور ضمنی به آموزش مهارتهای زندگی تأکید شده است بنابراین ضرورت آموزش این گونه مهارتها برای دانش آموزان ایرانی نیز به شدت احساس می‌گردد. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی آسیب‌های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری و اولویت بندی اهمیت عناصر تشکیل دهنده این برنامه از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان، و دانش آموزان و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن بوده است.

 

بیان مسأله:

 

امروزه بر خلاف ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‌های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسایل فاقد توانایی های لازم واساسی هستند و همین امر آنها را در مواجهه با مسایل و مشکلات زندگی روزمره آسیب‌پذیر کرده است (سازمان بهداشت جهانی، ۱۳۷۷، ص۱۰).

 

آموزش مهارتهای زندگی فرد را برای غلبه بر تنشها و مشکلاتی که گریبانگیر فرد وجامعه است آماده می‌کند. منظور از مهارتهای زندگی آن نوع توانایی‌های عملی است که برای موفقیت و احساس شادمانی در زندگی روزمره مورد نیاز می‌باشد و اهداف آموزشی این مهارتها از الزامات و نیازهای روزمره استخراج می‌شود. مهارتهای زندگی بسیار متعدد هستند و ماهیت و انواع آن با توجه به موقعیتها، فرهنگ‌ها و جوامع تغییر می‌یابد. نمونه‌هایی از مهارتهای مورد تأکید در نظامهای آموزشی عبارتند از: مهارتهای حرفه‌ای، مهارتهای زندگی روزمره، مهارتهای ارتباط میان فردی، مهارت همدلی، مهارت حل مسأله، مهارت تفکر انتقادی، مهارت حفظ بهداشت و سلامت، مهارت خود آگاهی، مهارت مقابله با استرس، مهارت شهروندی مسئول (فتحی واجارگاه،۲۰۰۳، ص ۵-۴).

 

در دوره متوسطه قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوان و جوان بروز می‌کند، قدرت یادگیری آنان به حد اعلای خود می‌رسد، کنجکاوی آنان جهت معینی می‌یابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده وگرایش به مرام و مسلک، ذهن آنان را به خود مشغول می‌دارد و به مرحله ادراک ارزشهای اجتماعی، اقتصادی و معنوی می‌رسند.

 

این دوره از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی دوره بسیار مهمی است. دوره ای که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند می دهد وگروه کثیری را برای ورود به جامعه و بازار کار مهیا می‌کند.از این رو هر نوع نارسایی و خلل در این دوره مستقیماً بر عملکرد و کیفیت هر دوحلقه آموزش عمومی و عالی، تأثیر بسزایی دارد. (صافی،۱۳۸۰، ص۹۰).

 

آموزش مهارتهای زندگی برای دانش‌آموزان ایرانی در صحنه عمل چندان مورد تأکید قرار نگرفته است و تحقیقات انجام یافته بر روی برنامه‌های آموزشی و میزان دستیابی دانش‌آموزان به مهارتهای زندگی، فقدان یا کمبود آن را نشان می‌دهند (رمضانخانی و سیاری ۱۳۷۹، کیامنش ۱۳۷۹).

 

شاید به استناد چنین تحقیقاتی بوده است که در برنامه پنج ساله سوم توسعه در بخش آموزش، از عدم توجه به آموزش مهارتهای زندگی به دانش‌آموزان ابراز نگرانی شده است (برنامه سوم توسعه، ۱۳۷۸، ص۲۰۱؛ به نقل از ادیب،۱۳۸۲).

 

لذا با توجه به شرایط جاری به منظور شناخت وضعیت موجود عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری (از قبیل اهداف، مواد آموزشی، محتوا، فعالیت های یادگیری، راهبردهای تدریس، ارزشیابی، گروه بندی، زمان و فضا) و کمبودها وکاستی های آن در مقایسه با وضعیت مطلوب، این تحقیق به عمل آمده است. مسأله اساسی تحقیق از یک سو شناسایی عوامل آسیب زا در عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری و از سوی دیگر اولویت بندی اهمیت عناصر این برنامه درسی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش‌آموزان شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن بوده است.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش:

 

اهمیت و ضرورت برنامه درسی مهارتهای زندگی از این بابت است که ضمن ارتباط با چگونگی و کیفیت زندگی شهروندان موضوعات آموزشی را به نیازهای واقعی و علایق دانش‌آموزان پیوند می‌دهد، ضمن اینکه در برنامه‌های موضوع محور جاری ایجاد تعادل می کند. به همین لحاظ امروزه در بسیاری از نظامهای آموزشی بخشی از برنامه‌های درسی رسمی به این امر اختصاص یافته است.

 

افراد نیازبه کارکردهایی دارند که آنان­را مجهز نماید تا در مقابل استرس‌ها، مسائل غیر قابل پیش بینی و کشمکش‌های زندگی قادر شوند، سازگارانه مقابله نمایند. این کارکردها بسیار زیر بنایی هستند و در فرایند تحول، شکل می‌گیرند کارکردهایی نظیر شناخت‌ها، عواطف و رفتارها در قالب ساختارهایی مانند عزت نفس، خود کارآمدی، توانایی حل مسئله، درک از خود، مهارتهای اجتماعی، سبک‌های اسنادی و. تجلی می‌یابد.

 

آنچه دانش‌آموزان در حال حاضر در مدارس می‌آموزند پاسخگوی تمامی نیازهای اجتماعی، عاطفی و. آنان در صحنه واقعی زندگی نیست. علاوه بر این آموزش‌های روان شناختی با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی زندگی حاضر و آینده فرد ارائه می‌گردد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که آموزش مهارتهای زندگی به ارتقای بهداشت روانی کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف زندگی کمک می‌کند و از اساسی ترین برنامه‌های پیشگیرانه در سطح اولیه بشمار می‌رود. سلامتی بخش اصلی یک زندگی شاد است و مدارس نقش مهمی در آگاه ساختن نوجوانان پیرامون مسائل بهداشتی و سلامتی و آموزش علوم زندگی به آنان دارند (آقاجانی، ۱۳۸۱، ص۱۰).

 

همچنین تحقیقات نشان می‌دهند که توسعه مهارتهای زندگی می‌تواند شروع مصرف مواد مخدر را به تأخیر بیندازد، از رفتارهای جنسی پرخطر جلوگیری کند، مدیریت خشم را تعلیم دهد، عملکرد تحصیلی را بهبود بخشد و سازگاری‌های اجتماعی مثبت را ارتقاء بخشد (PAHO،۲۰۰۱، ص۶).

 

 با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی و لزوم تربیت شهروندان شایسته و با در نظر گرفتن اینکه دانش‌آموزان دوره متوسطه نیروی فعال جامعه هستند، و به لحاظ شرایط خاص دوره جوانی دارای ویژگیهای منحصر به فرد و حساسی هستند، همچنین این گروه سنی در رابطه با رفتارهای مربوط به مشکلات بهداشتی آسیب‌پذیر می‌باشند لذا آموزش مهارتهای زندگی با توجه به اهمیت و تأثیر آن بر رشد رفتارهای مطلوب و مثبت یادگیرندگان و نیز ویژگیهای دوره جوانی، برای دانش‌آموزان این دوره اهمیت بسزایی دارد. از این رهگذر شناسایی عوامل آسیب‌زا در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطۀ نظری و اولویت بندی اهمیت عناصر تشکیل دهنده این برنامه، اطلاعات اساسی را برای بازنگری برنامه‌های آموزش مهارتهای زندگی فراهم می‌سازد و زمینه را برای ارائه آموزش‌هایی در جهت بهبود زندگی و توانمندسازی دانش‌آموزان این دوره مهیا می‌کند. همچنین تدوین برنامه آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر خواسته‌ها و نیازهای دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری به آنها کمک می‌کند تا بطور موفقیت‌آمیز زندگی کنند و در نقشهای چندگانه شان به عنوان عضو یک خانواده، شهروند و نیروی کار مفید و مؤثر عمل نمایند.

 

اهداف پژوهش:

 

اهداف کلی:

 

۱- شناسایی آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی نظام آموزش متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان، و دانش‌آموزان

 

۲- اولویت بندی اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان، و دانش آموزان

 

اهداف ویژه:

 

۱- شناسایی آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت

 

۲- شناسایی آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر معلمان

 

۳- شناسایی آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر دانش­ آموزان

 

۴- شناسایی میزان توافق متخصصان تعلیم و تربیت ،معلمان، و دانش آموزان در زمینه آسیب‌های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی

 

۵- اولویت ­بندی اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها ازدیدگاه متخصصان تعلیم وتربیت

 

۶- اولویت بندی اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از دیدگاه معلمان

 

۷- اولویت بندی اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از دیدگاه دانش آموزان

 

۸- ارائه راهکارهایی به منظور کمک به تدوین بهتر برنامه آموزش مهارتهای زندگی متناسب با نیازها و شرایط دانش آموزان دوره متوسطه نظری.

 

سوالات پژوهش

 

سوالات کلی:

 

۱- آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان، و دانش‌آموزان کدام است؟ 

 

۲- کدام دسته از عناصر برنامه درسی مهارت های زندگی و زیر مؤلفه های آنها از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش آموزان از اولویت و ارجحیت بیشتری برخوردار است؟

 

سوالات ویژه:

 

۱- از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی کدام است؟

 

۲- از دیدگاه معلمان، آسیب های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی کدام است؟

 

۳- از دیدگاه دانش‌آموزان، آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی کدام است؟

 

۴- آیا بین دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت معلمان و دانش‌آموزان در زمینه شناسایی آسیب‌های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی تفاوت وجود دارد؟

 

۵- از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، کدام دسته از عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از اولویت بیشتری برخوردار است؟ 

 

۶- از دیدگاه معلمان، کدام دسته از عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از اولویت بیشتری برخوردار است؟

 

۷- از دیدگاه دانش آموزان، کدام دسته از عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از اولویت بیشتری برخوردار است؟

 

[۱]. Stanton

 

[۲]. Pittman

 

[۳]. WHO

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۳۹
آرتینا کارمندی

استاد راهنما:

 

دکتر حسین بهروان

 

استاد مشاور:

 

دکتر حسین اکبری

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

۱-۱- بیان مسئله. ۲

 

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۵

 

۱-۳- اهداف تحقیق ۵

 

۲-۱-تعریف مفاهیم ۷

 

فصل دوم :ادبیات تحقیق

 

۲-۱-۱-تعریف رفتار نابهنجار. ۷

 

۲-۱-۲-تعریف نظری ناهنجاری اجتماعی محقق. ۱۲

 

۲-۱-۳-رفتار ترافیکی ۱۲

 

۲-۱-۴-تعریف عابرین پیاده ۱۲

 

۲-۱-۵-تعریف عملی ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده ۱۲

 

۲-۲-سوابق تجربی ۱۴

 

۲-۲- ۱-پیشینه داخلی ۱۴

 

۲-۲-۲- پیشینه خارجی ۲۲

 

۲-۲- ۳- نقد و بررسی پیشینه ها ۳۳

 

فصل سوم:مبانی نظری

 

۳-۱-مقدمه. ۳۸

 

۳-۲-نظریات مربوط به ویژگی های شخصیتی ۴۰

 

۳-۲-۱-نظریه انتخاب عقلانی ۴۰

 

۳-۲-۲-نظریه رشد اخلاقی ۴۴

 

۳-۲-۳-نظریه اجتماعی_فرهنگی ۴۵

 

۳-۲-۴-نظریه دینداری ۴۶

 

۳-۲-۵-نظریه نیاز. ۴۷

 

۳-۳-نظریات مربوط به ویژگی های موقعیتی. ۴۸

 

۳-۳-۱-نظریه اعتماد اجتماعی ۴۸

 

۳-۳-۲- نظریه یادگیری اجتماعی ۵۰

 

۳-۳-۳-نظریه همنوایی ۵۲

 

۳-۳-۴-نظریه کنش متقابل اجتماعى. ۵۳

 

۳-۴-نظریات مربوط به ویژگی های ساختاری ۵۵

 

۳-۴-۱- نظریه‌ی فشار عمومی ۵۵

 

۳-۴-۲-نظریه کنترل اجتماعى ۵۷

 

۳-۵- چارچوب نظری ۵۹

 

۳-۷-فرضیات تحقیق ۶۴

 

فصل چهارم:روش تحقیق

 

۴-۱-مقدمه. ۶۶

 

۴-۲-نوع تحقیق ۶۶

 

۴-۳-جامعه آماری ۶۶

 

۴-۴-واحد نمونه. ۶۶

 

۴-۵- حجم نمونه. ۶۶

 

۴-۶-روش نمونه گیری ۶۷

 

۴-۷-روش جمع آوری اطلاعات. ۶۹

 

۴-۸-تعریف عملیاتی متغیرها و شیوه ی سنجش آنها ۶۹

 

۴-۸-۱- متغیر وابسته. ۶۹

 

۴-۸-۲-متغیرهای مستقل. ۷۲

 

۴-۹- روایی ۸۱

 

۴- ۱۰- پایایی ۸۳

 

۴-۱۱- شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها. ۸۴

 

۴-۱۱-۱-آماره های توصیفی ۸۴

 

۴-۱۱-۲-آزمون نرمال بودن. ۸۵

 

۴-۱۱-۳-آمار استنباطی ۸۷

 

فصل پنجم:یافته ها

 

۵-۱-مقدمه. ۹۰

 

۵-۲-ویژگی های پاسخگویان. ۹۰

 

۵-۳-آماره های توصیفی ابعاد دوگانه ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده ( متغیر وابسته).۹۵

 

۵-۴-آماره های توصیفی ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده ( متغیر وابسته).۹۶

 

۵-۵-آماره های توصیفی متغیر های مستقل در میان عابرین پیاده و آزمون مقایسه میانگینها۹۷

 

۵-۶-سنجش همبستگی میان متغیرهای مستقل با ابعاد ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده.۹۸

 

۵-۷-همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش۱۰۱

 

۵-۸-تحلیل رگرسیون لجستیک  عوامل موثر بر رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده۱۰۲

 

۵-۹-تحلیل رگرسیون چندگانه عوامل موثر بر ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده۱۰۴

 

۵-۱۰- تحلیل مسیر. ۱۰۷

 

۵-۱۰-۱-مراحل انجام تحلیل مسیر ۱۰۷

 

۵-۱۰-۲- مدل علی مسیر. ۱۰۹

 

فصل ششم:بحث و نتیجه گیری

 

۶-۱-بحث. ۱۱۱

 

۶-۱-۱- بحث پیرامون ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده. ۱۱۱

 

۶-۱-۲- بحث پیرامون عوامل تأثیرگذار بر ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده.۱۱۲

 

۶-۲- راهکارها ۱۱۷

 

۶-۳- محدودیتها ۱۱۸

 

۶-۴- پیشنهادهای پژوهشی. ۱۱۸

 

منابع و مآخذ. ۱۲۰

 

چکیده:

 

مطالعه حاضر به منظور تعیین چگونگی نگرش و عملکرد عابرین پیاده و همچنین بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده درشهر مشهد انجام گرفت.روش تحقیق پیمایشی و جامعه هدف،کلیه عابرین پیاده در معابر مناطق مختلف شهر مشهد بوده است.روش نمونه گیری، تصادفی و خوشه ای از تمام مناطق شهر بوده و حجم نمونه مورد نیاز ۲۴۰ نفر تعیین گردید. نتایج نشان داد بین جنسیت ، سن، وضع تاهل ،منزلت شغلی،تحصیلات و در آمد با ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده تفاوت معنادار وجود ندارد اما منطقه سکونت ارتباط معنادار با ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده دارد.نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه(روش گام به گام) نشان داد که فقط ۵ متغیر(خویشتن داری،رضایت از امکانات ترافیکی،جمع گرایی،دینداری و همنوایی) از ۹ متغیر مستقل(خویشتن داری،رضایت از امکانات ترافیکی،جمع گرایی،دینداری ، همنوایی،اعتماد اجتماعی،کنترل اجتماعی،محرومیت اجتماعی وپایگاه اجتماعی –اقتصادی)وارد مدل رگرسیونی شدند.بنابراین با افزایش نرخ خویشتن داری،جمع گرایی،دینداری و رضایت از امکانات ترافیکی،ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده کاهش می یابد در حالیکه با افزایش همنوایی ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده افزایش می یابد.

 

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

۱-۱- بیان مسأله

 

تصادفات یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامتی عمومی در جهان است. به طوریکه سالانه جان ۱۴۷۰۰۰ نفر را در جهان می گیرد و ۵۰۰۰۰۰۰۰ نفر در جهان مصدوم می شوند(سازمان سلامت جهان،۲۰۰۹)ایران نیز از این امر مستثنی نیست و به عنوان یکی از کشورهایی که دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر ناشی از آن است معرفی شده و طی تخمین های موجود ، از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت ۴۰ نفر در حوادث ترافیکی از بین میروند(طبیبی و هاشمیان،۱۳۹۰).

 

 

  آمارهای موجود و تحقیقات انجام شده نشان دادند که میزان تصادفات عابر پیاده ( تلفات و جراحات) در سال های اخیر، بخش قابل توجهی از تصادفات رانندگی را به خود اختصاص داده است .بطوریکه حدود ۳۳%تصادفات جهان مربوط به عابرین پیاده می باشد(ژو،۲۰۱۱) در سال ۲۰۰۳ بیش از ۲۹۰,۰۰۰نفر درتصادفات بریتانیا کشته شده اند که ۳۶,۴۰۵ نفر آن عابر پیاده بوده است (آمار سازمان حمل ونقل بریتانیا،۲۰۰۴). تحقیق مارتین وجانسون درلندن حاکی است که عابرین پیاده حدود یک چهارم کشته شدگان در تصادفات خیابانی را تشکیل می دهند (مارتین وجانسون،۲۰۰۶).در سال ۲۰۰۷ سازمان ترافیک در چین آمار عابرین پیاده کشته شده در جاده ها  را ۲۵٫۸۵%اعلام کرد. در اسرائیل نیز۳۳% تلفات جاده ای عابرین پیاده بودند(روزنبلوم،۲۰۰۹). تحقیات انجام شده در سال های اخیر در ایران نیز نشان داده اند که بیش از ۳۰ درصد تصادفات و نیز ۲۳ درصد تلفات رانندگی را عابران پیاده تشکیل می دهند (یعقوبی،۱۳۷۹ ؛پاک گوهر،۱۳۸۸؛طبیبی و هاشمیان،۱۳۹۰؛صفارزاده و همکاران،۱۳۹۰؛حسن پور،۱۳۹۰).بر اساس آمارهای معاونت راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی ،مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در شش ماه اول سال ۱۳۹۱ ،۱۱۲۰۱ اعلام شده است که ۲/۱۲ درصد کل تلفات حوادث رانندگی شش ماه نخست ،عابرین  پیاده بودند.صدمات وارده به عابرین پیاده و حتی مرگ و میر آن ها در محیط های شهری تمامی دنیا را شامل می شود.عابرین پیاده در ۱۵% تصادفات شهری در دنیامقصر می باشند،جالب آنکه نزدیک به ۵۰ درصد این مقدار مرگ و میر در حاشیه محل های مخصوص عبور عابرین پیاده (خط کشی عابرین)اتفاق می افتد(رضا پور،۱۳۸۹). لذا چند وقتی است که به صورتی جدی در کشورهای اروپایی و امریکایی تصمیم به رفع این معضل.گرفته شده است.در ایران نیز با توجه به آمار تصادفات و تلفات عابرین پیاده، اهمیت این مسئله روشن است.شهر مشهد نیز با توجه به جمعیت آن از این امر مستثنی نیست.به گزارش بهروان(۱۳۹۲)۱۵ درصد عابرین پیاده در مشهد،تاکنون به عنوان عابر پیاده درون شهر تصادف کرده اند.

 

به طور کلی مهمترین عامل بروز تصادفات، عامل انسانی است.به بیان دیگر عامل انسانی در ۹۰ تا ۹۵% رخدادهای ترافیکی به تنهایی یا به همراه عوامل دیگر مسئول شناخته شده اند(آیتی،۱۳۷۱ ؛ فرجی و منجمی،۱۳۸۰؛ سوری ،۱۳۸۴؛ وهاب زاده، ۱۳۸۷؛پاک گوهر،۱۳۸۸؛ آراسته و همکاران،۱۳۹۰).بیشترین درصد درباره تأثیر عوامل انسانی(۶۴٫۵ درصد) در بروز و شدت تصادفات ، مربوط به بی توجهی به مقررات می باشد(پاک گوهر،۱۳۸۸).۶۴٫۶ درصد کسانی که تجربه تصادف به عنوان عابر پیاده را داشتند،اظهار کردند که می توانستند با رعایت مقررات از این پیشآمد جلوگیری کنند (بهروان،۱۳۹۲).بنابراین این موضوع رعایت قوانین مربوط به عابران پیاده از جمله توجه به چراغ راهنما،‌ عبور از خط کشی عابر پیاده و پل های عابر را دو چندان می‌کند.

 

   اکثر تحقیقاتی که در استانهای مختلف ازجمله خراسان رضوی انجام شده است ، تأثیر یک علت را در تبیین ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده مورد بررسی قرار داده اند.به عنوان مثال بهروان(۱۳۹۲) و طبیبی و هاشمیان(۱۳۹۰)نگرش و چگونگی تفکر عابرین  پیاده را سنجیده اند،چرا که  بسیاری از نظریه پردازان معتقدند نگرش که از طریق یادگیری ایجاد می شود،  بهترین پیش بینی کننده ی رفتار است(باندورا،۱۹۷۷؛پیاژه، میلر و دالرد،۱۹۵۰؛ روزنتال و زیمرمن ۱۹۷۷شولتز، ۱۳۸۶).  در حالیکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده نشان داده است که با وجود نگرش مثبت عابرین پیاده در زمینه رعایت مقررات ترافیکی،رفتار آن ها اینگونه نیست(هلاکوئی نائینی و مرادی،۱۳۸۵).تحقیقات بسیار دیگر نیز در زمینه مهندسی ترافیک مربوط به عابرین پیاده انجام شده است(صفارزاده، محمود؛ حسن پور، شهاب ؛ عبدی،علی،۱۳۹۰؛صفارزاده، محمود ؛ابوالحسن نژاد، وحیدو میرزا بروجردیان،امین ،۱۳۸۷؛حسن پور ، شهاب ؛ میربها، بابک ؛ زنگانه رنجبر،پوریا،۱۳۹۱)، شاید بهتر است بگوییم ترکیبی از این‌‌ عوامل در کنار یکدیگر می تواند به شکل بهتری  ما را در تحلیلمان یاری کند.

 

بنابراین  با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه عابرین پیاده می توان دریافت که وارسی ترکیب های متفاوت از تبیین کننده های گوناگون بهترین تحلیل جامعه شناختی را نشان می دهد.مجموعه و سلسله ای از علّت های فردی،اجتماعی و موقعیتی در کنار یکدیگر باعث ایجاد تلفات و تصادفات عابرین پیاده شده اند و سنجش یک علت به تنهایی کافی نیست، به عنوان مثال علاوه بر جامعه پذیری افراد در زمینه ترافیک،کنترل اجتماعی نیز برای الزام عابرین پیاده به رعایت ضوابط و مقررات ترافیکی ضروری به نظر می رسد (هومنز،۱۹۸۵ ؛هیرشی ،۱۹۶۹؛ ریکلس ،۱۹۷۳).

 

با توجه به این وضعیت ، مطالعه حاضربا هدف بررسی و تعیین عوامل جامعه شناختی مؤثر بر ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده در شهر مشهد صورت گرفته است.تا شاید از این طریق بتوان به نحو بهتر و هدفمند تری برنامه هایی را طراحی و اجرا نمود و در نهایت نگرش و رفتار عابرین پیاده را در زمینه رعایت قوانین ترافیکی ارتقا بخشید.

 

با توجه به موارد مطرح شده مطالعه حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالات اصلی زیر است:

 

۱- میزان ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده در شهر مشهد چقدر است؟

 

۲- عوامل جامعه شناختی مؤثر برناهنجار ی ترافیکی عابرین پیاده کدامند؟

 

۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق

 

زندگی مدنی و اجتماعی در شهرهای بزرگ، پیشرفته و پیچیده، بدون رعایت مقررات و نظم امکان پذیر نیست. رفتارهای ترافیکی همانگونه که می تواند نظم را در شهرها برقرار کند و موجب آسایش افراد جامعه گردد، می تواند موجب بروز صدمات جبران ناپذیری در زندگی  افراد شود. کم توجهی به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در بین افراد جامعه از جمله ناهنجاری هایی است که  به صورت روزمره در سطح خیابا نها و بزرگراه های داخل شهر، جاد ه ها و آزادراه های بین شهری مشاهده می شود و این کم توجهی به مقررات اگر  با افزایش روزافزون جمعیت و اتومبیل ها پیش برود ،فاجعه است. بنابراین نظم ترافیکی به خصوص در شهرهای بزرگی چون مشهد یک نیاز اجتماعی است و یافتن مسیر توسعه این نیازاجتماعی ،کارکردهای مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

 

انجام پژوهش هایی که انضباط ترافیکی افراد یک جامعه را نشان دهد و علت تخلف یا ناهنجاری رفتار های ترافیکی آن ها را بیان کند، بسیار مفید است چرا که  می تواند با ارائه راه کارهایی به بهبود نظم ترافیکی افراد در شهرها کمک کند و منجر به نظم اجتماعی مطلوب در جامعه شود.

 

 این تحقیق می تواند با ارائه راهکارهایی به سازمان ها برای آموزش و نهادینه کردن رفتارهای بهنجار ترافیکی شهروندان مشهدی منجر به کاهش تخلفات و صدمات ناشی از بی نظمی ترافیکی شهر مشهد گردد.

 

۳-۱- اهداف تحقیق

 

– سنجش میزان ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده در شهر مشهد.

 

– بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده.

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 

۱-۲- تعریف مفاهیم

 

۱-۱-۲- تعریف رفتار نابهنجار

 

واژه نابهنجار در برابر بهنجار[۱] قرار دارد.جامعه شناس اصطلاح “بهنجار” را در عطف به رفتار یا ساختاری منظم و استانداردشده به کار می برد.معنای سخن این است که این رفتار یا ساختار انتظام یافته به عنوان هنجارهایی برای کشف و ارزیابی آنچه که “نابهنجار”گفته می شود به کار می آید.به عبارت ساده تر مبنای تشخیص و سنجش ما برای رفتاری نابهنجار پیوسته یک رفتار بهنجار است(نیک گهر،۱۳۶۹: ۳۴۸).

 

هنجار واژه ای است که برای کلمه نرم[۲]به کار برده می شود، نرم در اصطلاح لاتین و یونانی به معنی مقیاس و گونیا است با این مفهوم ،که هر جزئی بخواهد در یک شبکه کلی قرار گیرد، باید با آن شبکه متناسب و قیاسش با آن هماهنگ باشد. در آمار هم منحنی نرمال بیان کننده یک توزیع فراوانی متناسب است. با این حال می توان گفت در جامعه شناسی نرم به معنای ؛مقیاس و قاعده برای رفتار و تنظیم روابطی که اکثریت از آن پیروی می کنند و عدم رعایت آن مجازات در پی دارد.

 

هنجار مفهومی است که به هر قاعده ای اطلاق می شود که رعایت آن در زندگی اجتماعی برای فرد ضروری است. هنجار از مفاهیم اساسی جامعه شناسی محسوب شده و از مباحث اصلی آن به شمار می رود. به عبارتی هر نوع ضابطه رفتاری است که از نظر اجتماعی متضمن ارزشی مثبت است . «هنجارهای اجتماعی،رفتارهای معینی هستندکه براساس ارزش های اجتماعی قرار دارند و با رعایت کردن آنها جامعه انتظام پیدا می کند.» « هنجار، رفتار، قاعده، معیار یا میزانی است که با آن رفتار اجتماعی افراد در جامعه سنجیده می شود. هر رفتاری که با آن تطبیق کند رفتاری است بهنجار و اگر نسبت به آن انحراف داشته باشد نابهنجار تلقی می شود(همان:۱۶۷) .به اعتقاد کوئن هرگونه رفتاری که با چشمداشتهای جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد ،نابهنجاری نامیده می شود(کوئن،۱۳۸۳: ۱۶۰).

 

لالاند[۳]با دیدی فلسفی در تعریف هنجارها گفته است : « نوع ملموس و یا فرمول مجرد آنچه باید باشد در هر زمینه که قضاوت ارزشی در آن راه یابد. از این دو معناهای آرمان، قاعده، هدف و مدل بر حسب موارد از آن بر می آید( بیرو، ۱۳۷۰: ۲۴۹).

 

بعضی از جامعه شناسان هنجار را در یک جمله و حتی در یک عبارت تعریف کرده اند: « هنجارها عبارت از احکامی هستند که به عنوان ضوابط مشترک عمل اجتماعی به خدمت گرفته می شوند.» دستور العمل های ریز بایدها و نباید ها،الگوهای رایج رفتاری، شرایط استاندارد ، از این قماش هستند .هنجارهای اجتماعی شیوه های رفتاری معینی است که در گروه یا جامعه متداول است و فرد در جریان زندگی خود آن را می آموزد و به کار می بندد( جامعه پذیری) و انتظار دارد که دیگر افراد گروه یا جامعه آنرا انجام دهند و اگر فردی هنجار جامعه یا گروه را رعایت نکند مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرد.بنابراین« هنجارها از راه جذب ذهنی و جامعه پذیری اخذ و جذب می شوند»( آبرکرامبی و همکاران، ۱۳۷۰: ۲۵۹).

 

هنجارها به خاطر استحکام شرایط وضع می گردند. وجود هنجارها و رعایت آن در گروه و جامعه باعث همنوایی، نظم، یکپارچگی، وحدت رویه و انسجام در زندگی اجتماعی می شود و بلعکس عدم رعایت آنها موجب از هم پاشیدگی و گسیختگی و هرج و مرج می گردد.

 

هنجارهای اجتماعی به عنوان الگوهای رفتاری مشخص ، تکلیف مردم را در شرایط و موقعیت های مختلف تعیین می کنند . تمامی اعضای جامعه در سایه آگاهی از هنجارهاست،که می توانند رفتارهای متناسب با انتظارات دیگران ، انجام دهند. در واقع هنجار ها ،الگوهای رفتاری تعیین شده و مورد توافق کلیه افرادی است که در جامعه مشخص زندگی می کنند و از زمینه فرهنگی مشابه و یا یکسانی بر خوردارند. به همین دلیل به هنجار الگوی عمل نیز گفته می شود. چون ملاک سنجش درستی و یا نادرستی رفتار، همان هنجار جامعه می باشد.

 

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در جهان هیچ گروه و جامعه ای ، نداریم که همه اعضاء و افراد آن هنجارهای موجود زمان خودر ا به طور کامل رعایت کنند، قطعاً در هر گروه و جامعه عده ای، حداقل بعضی از هنجارها را نفی نموده و زیر پا می گذارند. به هر حال در هر گروه و جامعه ای افراد دانسته یا ندانسته از هنجارها تخطی می کنند به این نوع افراد نابهنجارمی گویند و عمل نابهنجار معمولاً با مجازات همراه است.

 

[۱]-Normal

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۳۴
آرتینا کارمندی

عنوان:

 

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان

 

 گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت

 

 

 

 استاد راهنما:

 

 دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

 

 

 

بهمن ۱۳۹۳

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

 

 

چکیده. ۱

 

فصل اول : کلیات پژوهش. ۲

 

۱-۱ مقدمه ۳

 

۱-۲ بیان مسأله ۴

 

۱-۳ اهمیت موضوع. ۷

 

۱-۴ اهداف تحقیق. ۸

 

۱-۵ چهارچوب نظری تحقیق ۹

 

۱-۶ فرضیه‌های تحقیق ۱۰

 

۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش. ۱۰

 

۱-۷-۱ تعاریف نظری. ۱۰

 

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی. ۱۱

 

۱-۸ قلمرو تحقیق. ۱۲

 

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی ۱۲

 

۱-۸-۲ قلمرو مکانی. ۱۲

 

۱-۸-۳  قلمرو زمانی ۱۲

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق. ۱۳

 

۲-۱ مقدمه ۱۴

 

۲-۲ توانمندسازی. ۱۴

 

۲-۲-۱ سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی ۱۵

 

۲-۲-۲ سیر تکاملی سبک مدیریت ۱۷

 

۲-۲-۳ مراحل توانمندسازی ۱۸

 

۲-۲-۴ سطوح توانمندسازی ۱۹

 

۲-۲-۵ اصول توانمندسازی ۲۱

 

۲-۲-۶ مدل های توانمندسازی. ۲۲

 

۲-۲-۷ مدل های اقتضایی. ۲۴

 

۲-۲-۸ مدل توماس وولتهوس ۲۶

 

۲-۲-۹ پارادایم‌های توانمندسازی. ۲۸

 

۲-۲-۱۰ رویکردهای توانمندسازی ۲۹

 

۲-۲-۱۰-۱ رویکرد مکانیکی. ۲۹

 

۲-۲-۱۰-۲ رویکرد ارگانیکی ۳۰

 

۲-۲-۱۱ ابعاد توانمندسازی ۳۰

 

۲-۲-۱۲ برنامه‌های توانمندسازی ۳۱

 

۲-۲-۱۳ ویژگی های نظام موفق پیشنهادها ۳۲

 

۲-۲-۱۴ سازه‌های اثربخش در توان‌افزایی کارکنان ۳۳

 

۲-۲-۱۵ راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی کارکنان ۳۷

 

۲-۲-۱۶ عوامل سازمانی ـ سیستمی مؤثر بر توانمندسازی. ۴۰

 

۲-۲-۱۷ نشانه‌های محیط‌های غیرتوانمند(کانونی،۲۰۱۳). ۴۴

 

۲-۲-۱۸ ویژگی‌های سازمان توانمند. ۴۵

 

۲-۳ جوتیمی ۵۰

 

۲-۳-۱ انواع تیم ۵۱

 

۲-۳-۲ گروه های کاری و تیم های کاری ۵۲

 

۲-۳-۴ تفاوت تیم با گروه ۵۲

 

۲-۳-۵ اندازه تیم. ۵۳

 

۲-۳-۶  نقش های تیم ۵۵

 

۲-۳-۷ عوامل حیاتی موفقیت تیم. ۵۶

 

۲-۳-۸ ویژگی های تیم ۵۷

 

۲-۳-۹ پنج دشمن کار تیمی ۶۰

 

۲-۳-۱۰ موانع کار تیمی. ۶۱

 

۲-۳-۱۱ ابعاد تیم ۶۱

 

۲-۴ اشتراک دانش. ۶۲

 

۲-۴-۱ انواع دانش. ۶۴

 

۲-۴-۲ خصوصیات دانش ۶۵

 

۲-۴-۳ فنون فراهم آوردن دانش ۶۶

 

۲-۴-۴ تعریف اشتراک دانش ۷۰

 

۲-۴-۵ عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش. ۷۲

 

۲-۴-۶ عوامل سازمانی مؤثر برای شرکت در فعالیت های اشتراک دانش ۷۳

 

 

۲-۴-۷ موانع و عوامل بازدارنده اشتراک دانش. ۷۴

 

۲-۴-۷-۱ موانع مربوط به نیروی انسانی در فرایند اشتراک دانش. ۷۴

 

۲-۴-۷-۲ موانع مربوط به سازمان در فرایند اشتراک دانش ۷۸

 

۲-۴-۷-۳ موانع مربوط به فناوری در فرایند اشتراک دانش ۸۲

 

۲-۵ پیشینه تحقیق. ۸۶

 

۲-۵-۱ تحقیقات داخلی ۸۶

 

۲-۵-۲ تحقیقات خارجی ۹۰

 

فصل سوم : اجرای تحقیق. ۹۱

 

۳-۱ مقدمه ۹۳

 

۳-۲ روش و قلمرو تحقیق ۹۳

 

۳-۳ جامعه و نمونه آماری تحقیق ۹۴

 

۳-۴  ابزارهای گردآوری داده ها. ۹۴

 

۳-۵  ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (روایی و پایایی). ۹۵

 

۳-۶  فنون تحلیل داده ها ۹۵

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق ۹۶

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق ۹۶

 

۴-۱ مقدمه ۹۷

 

۴-۲  یافتههای توصیفی پژوهش ۹۸

 

۴-۲-۱ جنسیت ۹۸

 

۴-۲- ۲  سابقه خدمت ۹۹

 

۴-۲- ۳  تحصیلات ۱۰۰

 

۴-۲- ۴  سن ۱۰۱

 

۴-۲- ۵  وضعیت تأهل ۱۰۲

 

۴-۲- ۶  وضعیت استخدامی ۱۰۳

 

۴-۳  یافته های پژوهش. ۱۰۴

 

۴-۳-۱ بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ۱۰۴

 

۴-۳-۲  بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. ۱۰۵

 

۴-۳-۳ بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ۱۰۶

 

۴-۳-۴ بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ۱۰۷

 

۴-۳-۵ بین نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. ۱۰۸

 

۴-۳-۶ بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد. ۱۰۹

 

۴-۳-۷ بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد. ۱۱۰

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۱۱

 

۵-۱ مقدمه ۱۱۲

 

۵-۲ خلاصه پژوهش ۱۱۲

 

۵-۳ بحث و نتیجه‌گیری. ۱۱۳

 

۵-۳-۱ بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی  آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۳

 

۵-۳-۲ بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد ۱۱۴

 

۵-۳-۳ بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۵

 

۵-۳-۴ بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد ۱۱۷

 

۵-۳-۵ بین نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۸

 

۵-۳-۶ بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت تفاوت معناداری وجود دارد ۱۱۹

 

۵-۳-۷ بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت تفاوت معناداری وجود دارد. ۱۱۹

 

۵-۴ محدودیتهای پژوهش. ۱۱۹

 

۵-۵ پیشنهادها ۱۲۰

 

۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی. ۱۲۰

 

۵-۵-۲ پیشنهادهای پژوهشی ۱۲۰

 

منابع و مأخذ ۱۲۱

 

پیوست. ۱۲۷

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

 

جدول ۲-۱ سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی ۱۶

 

جدول۲-۲ مشخصات ساختار هرمی و دایره‌ای. ۲۰

 

جدول ۲-۳ ابعاد توانمندسازی(پیتر و همکاران، ۲۰۱۲: ۳۸۰) ۳۰

 

جدول شماره ۲-۴  مقایسه سبک آمرانه و مشارکتی. ۴۰

 

جدول۲-۵ ویژگی های رفتاری کارکنان توانمند شده در مقایسه با کارکنان غیرتوانمند. ۴۷

 

جدول ۲-۶   مقایسه سازمان توانمند و سازمان سنتی ۴۸

 

جدول شماره ۳-۱ ترکیب و ارتباط مدل پژوهش با موارد پرسشنامه ۹۴

 

جدول شماره ۴-۱ توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب جنسیت ۹۸

 

جدول شماره ۴-۲ توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سابقه ۹۹

 

جدول شماره ۴-۳  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب تحصیلات. ۱۰۰

 

جدول شماره ۴-۴  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سن. ۱۰۱

 

جدول شماره ۴-۵  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب وضعیت تأهل. ۱۰۲

 

جدول شماره ۴-۶  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب وضعیت استخدامی. ۱۰۳

 

جدول۴-۷ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان ۱۰۴

 

جدول۴-۸  تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان ۱۰۴

 

جدول۴-۹  ضرایب مدل های رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان ۱۰۴

 

جدول۴-۱۰ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش ۱۰۵

 

جدول۴-۱۱ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  جو تیمی و رفتار تسهیم دانش     ۱۰۵

 

جدول۴-۱۲ ضرایب مدل های رگرسیون بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش ۱۰۶

 

جدول۴-۱۳ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش ۱۰۶

 

جدول۴-۱۴ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش ۱۰۶

 

جدول۴-۱۵ ضرایب مدل های رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش ۱۰۷

 

جدول۴-۱۶ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش ۱۰۷

 

جدول۴-۱۷ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش ۱۰۷

 

جدول۴-۱۸ ضرایب مدل های رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش ۱۰۸

 

جدول۴-۱۹ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین  نگرش و رفتار تسهیم دانش. ۱۰۸

 

جدول۴-۲۰ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  نگرش و رفتار تسهیم دانش ۱۰۹

 

جدول۴-۲۱ ضرایب مدل های رگرسیون بین نگرش و رفتار تسهیم دانش ۱۰۹

 

جدول۴-۲۲ تحلیل واریانس بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان ۱۰۹

 

جدول۴-۲۳ آزمون تی مستقل بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان. ۱۱۰

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

 

نمودار ۱-۱ (مدل تحلیلی پژوهش بر گرفته از پژوهش لیانگ و همکاران ،۲۰۱۰). ۹

 

نمودار ۲-۱ : سه نوع ازتیم ۵۲

 

نمودار شماره ۴-۱  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب جنسیت ۹۸

 

نمودار شماره ۴-۲  توزیع درصدی جامعه آماری بر  حسب سابقه خدمت. ۹۹

 

نمودار شماره ۴-۳  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب تحصیلات. ۱۰۰

 

نمودار شماره ۴-۴  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب سن. ۱۰۱

 

نمودار شماره ۴-۵  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب وضعیت تاهل. ۱۰۲

 

نمودار شماره ۴-۶  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب وضعیت استخدامی. ۱۰۳

 

 

 

 

 

فهرست شکل

 

 

 

شکل۲-۱ مدل اسپریتزر منبع: (اسپریتزر،۱۹۹۵) ۲۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آمـوزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت است. بنابـراین از لحاظ هـدف کـاربـردی بـوده و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان گروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت می­باشد که با توجه به آمار دریافتی، ۸۷  نفر می­باشند که با توجه به محدود و در دسترس بودن افراد بین تمام آنها پرسشنامه توزیع شد. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۰) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی شامل (فراوانی، درصد و نمودار) و روش‌های آمار استنباطی شامل ، همبستگی، تحلیل واریانس استفاده شد. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان داد مدل پیشنهادی معنی دار می­باشد و فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر متغیر  توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش، تاثیر متغیر  توانمندسازی رهبری بر نگرش به اشتراک دانش، تاثیر متغیر  جو تیمی بر رفتار تسهیم دانش، تاثیر متغیر جو تیمی بر نگرش به اشتراک دانش معنی دار است. همچنین نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان می­باشد که با توجه به میانگین، زنان رفتار تسهیم دانش بیشتری دارند ولی بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 

 

 

واژگان کلیدی :

 

جو تیمی، توانمندسازی رهبری، رفتار تسهیم دانش، نگرش.

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

 

عصر حاضر، عصر تغییر و تحول سریع دانش است. هر پنج سال و نیم حجم دانش دو برابر می‌شود، در حالی که عمر متوسط آن کمتر از چهار سال است. در چنین شرایطی دانش به عنوان یک دارایی و منبع ارزشمند استراتژیک مطرح می‌شود که نیازمند مدیریت است. با توجه  به شرایط فوق اگر رقابت شدید موجود در بازارهای جهان را نیز اضافه نماییم، اهمیت دانش‌های سازمان به عنوان یک مزیت رقابتی در اقتصاد دانش محور کنونی دو چندان می‌شود. هرچه حجم و پیچیدگی عملیات سازمانی وسیع‌تر گردد، اهمیت دانش بیشتر و نیاز به اداره شدن در سطح وسیع‌تری را پیدا می‌کند.امروزه سازمان‌ها سخت تلاش می‌کنند تا به‌عنوان پیشگامان مهارت‌های مدیریت دانش شناخته شوند و از این طریق مزد تلاش و کوشش خود را بگیرند. این مهم از طریق کاربرد دانش برای مقاصد نوآوری امکانپذیر است. امروزه در سازمان‌های پیشرو دانش به عنوان یک عنصر توانمندساز شناخته می‌شود که می‌تواند سازمان را آن چنان متحول کند که قادر باشد قابلیت‌های شگرفی را از دیدگاه بهره‌وری و کارایی ارائه دهد. اشتراک دانش، عنصر کلیدی برنامه‌های مدیریت دانش کارآمد و مؤثر است(ریج[۱]،۲۰۰۵).

 

 

اشتراک هدفمند دانش در سازمانها به یادگیری سریع‌تر فردی و سازمانی منجر گشته، خلاقیت را توسعه می‌دهد و در نهایت به بهبود عملکرد فرد و سازمان می‌انجامد. بر این اساس است که سازمانها اشتراک دانش را تقویت و کارکنان خود را به این امر تشویق می‌کنند. چون افراد، به‌طور معمول کاری را انجام می‌دهند که به انجام آن گرایش دارند، انتظار می‌رود افراد زمانی علاقه‌مند به اشتراک دانش باشند که گرایش مثبتی نسبت به آن پیدا کنند(کینگ[۲]،۲۰۰۱). اشتراک دانش، نیازمندهمبستگی، تعهد بادوام، خلاقیت و جو تیمی است .

 

لذا صاحبنظران یکی از عوامل توسعه نیافتگی ایران را فقـدان فرهنگ کار تیمی در امور می دانند (عظیمی،۱۳۸۵) و از همین موضوع به عنوان یکی از ضعف های اصلی در سازمان ها نیز یاد می کنند. این موضوع را تا جایی که به یک بحث تطبیقی با بعضی از کشورها از جمله ژاپن مربوط باشد، پیش می برند. یکی از مهمترین عوامل توسعه ژاپن، پذیرش گروه و کار تیمی بود. در زندگی یک ژاپنی تیم اثری ژرف دارد و برای عضویت در آن اهمیت ویژه قائل است. در درون جامعه ژاپن فرد چندان مفهومی ندارد. وقتی بعد از سال ها انزوای ارادی در سال ۱۸۶۸ می خواستند در قوانین خود بازنگـری کنند، نمی دانستند برای حق و حقوق فرد چه بنویسند و برای اینکه حق وحقوق افراد (اصالت فرد) را در قانون اساسی رعایت کنند، ناچار از حقوقدانان و روشنفکران غربی کمک گرفتند، لذا مشاهده می شود که در فرهنگ آن جامعه فرد چندان اهمیتی نداشته، بلکه این جمع است که مهم است و قدرت و اعتماد جمعی است که این چنین ژاپن را تکتاز کرده است. مردم ژاپن شیفته باهم زیستن هستند و کوششهای گروهی را به کوششهای فردی مقدم می شمارند. شماری از صاحبنظران مردم ژاپن را «مردمان سازمانی» می نامند که برای بخشی از زندگی خود الگوهای گروهی (تیمی) را بر الگوهای فردی برتر می شمارند. ژاپنی ها خشنودی از کار را زمانی احساس می کنند که بر پایه چشم داشتی که تیم از آنها دارد کار را به پایان برسانند. لذا ایجاد تیم های کاری و تعلق به آن یکی از پایه های مدیریتی فرهنگ ژاپن است.از طرف دیگر، امروزه بسیاری از شرکت های آمریکا و اروپا نیز باتوجه به تجربه ژاپن به سمت بسترسازی و نهادینه کردن فرهنگ تیمی روی آورده اند. براساس نتایج یک کار تحقیقاتی در سال ۱۹۸۷، حدود ۲۸ درصد از بزرگترین شرکت ها کارهایشان را براساس تیمی انجام می­دادند. در حالی که در سال ۱۹۹۶ این رقم به ۷۸ درصد افزایش یافته است. یکی از استادان دانشگاه کالیفرنیا در این زمینه معتقد است «من نسل جدیدی از کارکنان باتجربه و مهارت تیمی را می بینم که به سمت پست های بالای سازمانی می روند و هنگامی که به مقامات ارشد شرکت ها دست یابند با شور و علاقه، کار تیمی را دنبال خواهند کرد»(دیو[۳]،۲۰۰۰).

 

اما فرهنگ و نگرش کار تیمی در کشور ما تا حدی که پاسخگوی نیازهای کنونی باشد قوام نیافته است  در کار تیمی  الگوی رفتار خود را باید بر پایه انتظار خویش از رفتار اعضای تیم بنا کنیم و خصوصیات کاری و فردی هر کدام از اعضاء تیم، مبنای کار تیمی می باشد. بر این اساس می توانیم به اعضای تیم خود کمک کنیم و صرف‌نظر از میزان استعداد خود، اعضای مؤثرتری باشیم (جعفرزاده کرمانی، ۱۳۹۱).

 

لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان آموزش و پرورش ناحیه دو رشت می باشد.

 

۱-۲ بیان مسأله

 

به نقل از هسیو، ین و چانگ (۲۰۰۷)، اشتراک دانش فردی به عنوان یک رفتار اجتماعی به ناچار در معرض افزایش تاثیرات اجتماعی افراد دیگر است. اشتراک دانش به عنوان یک فرآیند سازمانی، نقش پایه­ای در ایجاد ایده­های جدید بازی می­ کند. همه مزایای دانش به اشتراک گذاشته شده مؤثر، از کارکنان درگیر به وسیله عملکردشان و همین بهبود مالی، بازاریابی و سایر خروجی­های سازمان به طور مؤثری باعث برقراری ارتباط می­شود.

 

همچنین به نقل از لیانگ (۲۰۱۰) محیط اجتماعی یک منبع مهمی از اطلاعات است که افراد جهت ساختار واقعی و تصورات فرموله شده، نگرش­ها و رفتار استفاده می­ کنند. در حالی که شبکه ­های اجتماعی می­توانند روی رفتارهای فردی تاثیر بگذارند. تحقیقات پیشین در روانشناسی اجتماعی نشان داده­اند که تاثیرات اجتماعی قویی در تیم­های کاری رخ می­دهد زیرا افراد دوست دارند با تیم­های کاریشان به طور نزدیکی احساس هویت کنند بنابرای تمایل دارند تا با هنجارهای تیم خود را سازگار کنند. ایشان دریافت که جو تیمی تصورات فرد، اعتقادات هنجاری، استفاده از تکنولوژی و رفتار تسهیم دانش بین کارکنان را تحت تاثیر قرار می­ دهند. بنابراین محقق در این پژوهش قصد دارد تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت مورد بررسی قرار دهد.

 

گوردون (۲۰۱۳)، چنین بیان می­دارد. امروزه بسیاری از مطالعات پژوهشگران علم مدیریت در راستای افزایش اثربخشی و کارآمدی فعالیت‌ها، به سمت تیم‌های کاری سوق یافته است. تشکیل تیم‌های کاری کارآمد و تعریف پروژه‌های مختلف برای تیم‌ها، با توجه به توان و تخصص آنها، اصلی گریزناپذیر در مدیریت و کنترل فرایندها و فعالیت‌های کاری است. در کل یک درک عمومی عمیق از اشتراک دانش درون تیم­ها مطلوب است؛ زیرا طراحی تیمی به طور وسیعی بوسیله سازمان­ها سازگار شده است. فعالیت­های کاری و طراحی­های شغلی ائتلافی نیازمند کارگروهی هستند بنابراین درک اینکه چگونه عوامل مرتبط با تیم رفتارهای اشتراک دانش فردی را تحت تاثیر قرار می­ دهند اساسی است.

 

ادبیات موضوع نشان می­دهد که جو تیمی یک ساختار ترکیبی از سه بعد همبستگی، اعتماد و نوآوری است (بوک، ۲۰۰۵). همبستگی و اتحاد به تصورات از یک حس با هم بودن در میان اعضا اشاره دارد و به عنوان جذب اعضا به سمت تیم تعریف می­شود.که می ­تواند به عنوان یک نیروی فیزیکی که افراد را کنار هم نگه می­دارد، مورد توجه قرار می­گیرد. احساس همبستگی و اتحاد به ارتقاء تمایل اعضای تیم به مراقبت یا کمک به یکدیگر تمایل دارد. آن­ها تمایل بیشتری دارند با یکدیگر اشتراک دانش داشته باشند.

 

اعتماد در محیط تیمی به عنوان تمایل افراد به پذیرفتن آسیب پذیری بر اساس انتظار اعتماد به نفس، شایستگی هم تیمی، صداقت و خیرخواهی تعریف شده است. ارتباطات اثربخش در محیطی که اعتماد و تعهد رایج است رخ می­دهد (پاولو، ۲۰۰۷). اعضای تیم با اعتماد قوی­تر با تمایل بیشتری به طور پیوسته و هماهنگ با هم همکاری می­ کنند. و به نقل از بوک (۲۰۰۵)، نوآوری در یک تیم به درجه­ای که تغییرات و خلاقیت به طور فعالی درون تیم تشویق و یا پاداش داده می­شوند اشاره دارد. تیم­های نوآور روی یادگیری، جریان اطلاعات باز، ریسک پذیری منطقی تاکید دارند. اعضای چنین تیم­هایی نوآوری را بهبود می­ دهند و یک حمایت عملی برای نوآوریهای مقدماتی همکاران فراهم می­ کنند. در نتیجه افراد در یک محیط تیمی نوآور بیشتر برای ایده­های خلاق و جدید نسبت به افرادی که نوآور نیستند توانا سازی می­شوند.

 

بنابراین یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین راهکارهای توانمندسازی کارکنان، تشویق و توسعه کار تیمی و ایجاد هم‌افزایی از این طریق است که این امر با حرکت سازمان‌ها به سوی استفاده از رویکرد فرآیند محور و مدیریت فرآیندهای سازمان اهمیت بیشتری یافته است. چرا که با بهره گرفتن از این رویکرد، ساختار سازمانی، نحوه تقسیم وظایف و نقش سرپرستی در سازمان‌ها با آنچه در سازمان‌های سنتی و ساختارهای سلسله‌مراتبی وجود داشته است کاملا تغییر یافته است. رهبر با تفویض اختیار و قدرت بیشتر به کارکنان، دادن استقلال و آزادی عمل به آنان، فراهم نمودن جو مشارکتی، ایجاد فرهنگ کار تیمی و با حذف شرایطی که موجب بی‌قدرتی کارکنان شده است، بستر لازم را برای توانمندی افراد فراهم می‌کند (هسیو،۲۰۰۷).

 

از آنجایی که گروه های آموزشی آموزش و پرورش وظیفه بررسی چگونگی تدریس کتب آموزشی، نحوه طراحی سوالات و آزمون ها، نحوه برگزاری جلسات و همایش ها را بر عهده دارند.در این پژوهش سه بعد همبستگی و اتحاد، نوآوری و اعتماد به عنوان معیارهایی از جو تیمی با این استثنا که تنها تاثیر نگرش فرد به اشتراک دانش نیستند استفاده می­شوند. اما رفتار اشتراک دانش واقعی را تسهیل می­ کند. محقق قصد دارد بیان کند که جو تیمی مطلوب و توانمندسازی می ­تواند محیطی را که اشتراک دانش را تشویق می­ کند ایجاد کند. بنابراین در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت به این سوال پاسخ خواهد داد که: آیا جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش کارکنان تأثیرگذار است یا نه؟

 

[۱]- Riege

 

[۲]- King

 

[۳]-Dave

 

[۴]- Hsu, Yen & Chang

 

[۵]- Gordon

 

[۶] Bock

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۲۸
آرتینا کارمندی

گروه آموزشی مدیریت دولتی

 

 

 

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

 

رشته: مدیریت دولتی  گرایش: نیروی انسانی

 

 

 

 

 

عنوان:

 

تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان

 

(با تاکید بر نقش تعدیل گری مدیریت دانش)

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری

 

 

 

 

 

نیمسال تحصیلی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

 

چکیده ۱

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه ۳

 

۱-۲- بیان مساله ۳

 

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق . ۵

 

۱-۴- اهداف تحقیق ۶

 

۱-۵- چارچوب نظری تحقیق . ۶

 

۱-۶- فرضیه ­های تحقیق ۸

 

۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق . ۸

 

۱-۷-۱- عملکرد ۸

 

۱-۷-۲- کارآفرینی سازمانی . ۸

 

۱-۷-۳- مدیریت دانش ۹

 

۱-۸- قلمرو تحقیق . ۹

 

 

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 

بخش اول: کارآفرینی

 

۲-۱- کارآفرینی سازمانی ۱۲

 

۲-۱-۱- مقدمه ۱۲

 

۲-۱-۲- کارآفرینی ۱۲

 

۲-۱-۳- اهمیت و ضرورت توجه به ویژگی های کارآفرینان ۱۵

 

۲-۱-۴- انواع کارآفرینی ۱۶

 

۲-۱-۵- فرآیند کارآفرینی . ۱۷

 

۲-۱-۶- انواع مدل های کارآفرینی ۱۸

 

۲-۱-۶-۱- مدل های محتوایی ۱۸

 

۲-۱-۶-۲- مدل های فرایندی . ۱۸

 

۲-۱-۶-۳- مهم­ترین مدل­های کارآفرینی سازمانی . ۱۹

 

۲-۱-۷- کارآفرینی در چارچوب یک فرآیند . ۲۰

 

۲-۱-۸- عوامل موثر بر کارآفرینی . ۲۱

 

۲-۱-۹- تمایل به کارآفرینی ۲۴

 

۲-۱-۱۰- مولفه های تمایل های کارآفرینانه . ۲۵

 

۲-۱-۱۱- تمایل کارآفرینانه از دیدگاه دیس و لومپکین ۲۸

 

۲-۱-۱۲- موانع حرکت کارآفرینی ۲۹

 

۲-۱-۱۳- ابعاد کارآفرینی سازمانی ۳۲

 

 

 

بخش دوم: عملکرد

 

۲-۲- عملکرد . ۳۵

 

۲-۲-۱- مقدمه ۳۵

 

۲-۲-۲- عملکرد . ۳۵

 

۲-۲-۳- عملکرد و بهره وری . ۳۵

 

۲-۲-۴- ضرورت اندازه گیری وسنجش عملکرد . ۳۸

 

۲-۲-۵- شاخص های متوازن عملکرد ۴۰

 

۲-۲-۶- ابعاد مثلث عملکرد سازمانی ۴۰

 

۲-۲-۷- مدیریت عملکرد و آسایش سازمان . ۴۲

 

۲-۲-۸- محاسن اعمال  مدیریت عملکرد . ۴۲

 

۲-۲-۹- مدیریت بهبود عملکرد ۴۲

 

۲-۲-۱۰- مراحل مهم و مهارت های راه اندازی  عملکرد ۴۳

 

۲-۲-۱۱- اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان ۴۳

 

۲-۲-۱۲- اندازه گیری عملکرد . ۴۴

 

۲-۲-۱۳- ویژگی های معیارهای سنجش عملکرد ۴۵

 

۲-۲-۱۴- رویکردهای موجود در سنجش عملکرد . ۴۶

 

۲-۲-۱۵- رویکردهای تک بعدی سنجش عملکرد . ۴۶

 

۲-۲-۱۶- رویکردهای چند بعدی سنجش عملکرد ۴۸

 

۲-۲-۱۷- عوامل موثر بر عملکرد ۴۹

 

۲-۲-۱۸- عملکرد و شاخص های بهبود آن . ۵۲

 

 

 

بخش سوم: مدیریت دانش

 

۲-۳- مدیریت دانش . ۵۴

 

۲-۳-۱- مقدمه ۵۴

 

۲-۳-۲- تعریف مدیریت دانش . ۵۴

 

۲-۳-۴- راهبردهای چهارگانه مدیریت دانش . ۵۶

 

۲-۳-۵- ارکان مدیریت دانش . ۵۶

 

۲-۳-۶- فرایندهای اصلی مدیریت دانش ۵۷

 

۲-۳-۷- مزایای مدیریت دانش . ۵۸

 

۲-۳-۸- عوامل موفقیت مدیریت دانش ۶۰

 

۲-۳-۹- موانع موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها ۶۱

 

۲-۳-۱۰- مراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان . ۶۲

 

۲-۳-۱۱- سازمان دانش بنیان ۶۲

 

۲-۳-۱۱-۱- مشخصه های سازمان دانش بنیان ۶۲

 

۲-۳-۱۲- سطوح دانش . ۶۳

 

۲-۳-۱۳- مشکلات مواجه با دانش . ۶۳

 

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

 

۲- ۴- پیشینه تحقیق ۶۷

 

۲- ۴- ۱- پیشینه مطالعاتی در خارج . ۶۷

 

۲- ۴- ۲- پیشینه مطالعاتی در ایران . ۶۸

 

 

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 

۳-۱- مقدمه ۷۲

 

۳-۲- فرآیند اجرای تحقیق . ۷۳

 

۳-۳- روش تحقیق . ۷۳

 

۳-۳-۱- جامعه و نمونه آماری ۷۴

 

۳-۴- روش­ها و ابزار جمع­آوری داده­ ها . ۷۵

 

۳-۴-۱- پرسش­نامه کارآفرینی سازمانی ۷۵

 

۳-۴-۲- پرسش­نامه مدیریت دانش . ۷۵

 

۳-۴-۳- پرسش­نامه عملکرد ۷۵

 

۳-۵- روایی و پایایی ابزار اندازه ­گیری ۷۶

 

۳-۵-۱- روایی ۷۶

 

۳-۵-۲- پایایی ۷۷

 

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها . ۷۸

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و­تحلیل داده­ ها

 

۴-۱- مقدمه ۸۰

 

۴-۲- توصیف متغیر­های تحقیق ۸۱

 

۴-۳- آزمون کلومو گروف– اسمیرنوف (k-s) 85

 

۴-۴- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق . ۸۶

 

۴-۵- آزمون فرضیات تحقیق ۸۷

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۵-۱- مقدمه ۹۱

 

۵-۲- نتایج آمار توصیفی ۹۱

 

۵-۲-۱- توصیف متغیر کارآفرینی . ۹۱

 

۵-۲-۲- توصیف متغیر عملکرد ۹۱

 

۵-۲-۳- توصیف متغیر کسب دانش  ۹۱

 

۵-۲-۴- توصیف متغیر دانش بنیان ۹۱

 

۵-۳- نتایج آزمون فرضیه ها . ۹۲

 

۵-۴- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق . ۹۳

 

۵-۵- پیشنهاداتی برای محققین آینده ۹۴

 

پایان نامه

 

۵-۶- محدودیت­های تحقیق . ۹۵

 

 

 

فهرست منابع . ۹۷

 

پیوست ۱۰۳

 

ست ها

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

 

عنوان صفحه

 

جدول شماره ۲-۱: اهم مطالعات درمورد تمایل کارآفرینانه در سطح شرکت . ۲۶

 

جدول  شماره ۲-۲: اهم مطالعات در مورد گرایش کارآفرینانه در سطح فردی . ۲۷

 

جدول شماره ۲-۴: عوامل موفقیت مدیریت دانش . ۶۰

 

جدول شماره ۳-۱: ابزار جمع آوری داده ها . ۷۶

 

جدول شماره ۳-۲: آلفای کرانباخ ۷۸

 

جدول شماره ۴-۱:. توصیف متغیر کارآفرینی . ۸۱

 

جدول شماره:۴-۲: توصیف متغیر کسب دانش . ۸۲

 

جدول شماره ۴- ۳: توصیف متغیر منابع دانش بنیان ۸۳

 

جدول شماره ۴- ۴: توصیف متغیر عملکرد ۸۴

 

جدول شماره ۴- ۵: آزمون کولموگروف- اسمیرنف ۸۵

 

جدول شماره ۴- ۶: آزمون تی تک نمونه ای متغیرهای تحقیق . ۸۶

 

جدول شماره ۴- ۷: ضریب همبستگی بین کارآفرینی و عملکرد ۸۷

 

جدول شماره ۴- ۸: آزمون رگرسیون بین کارآفرینی و عملکرد با توجه به کسب دانش ۸۸

 

جدول شماره ۴- ۹:. آزمون رگرسیون بین کارآفرینی و عملکرد با توجه به کسب دانش و منابع دانش بنیان ۸۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان . صفحه

 

شکل شماره ۱-۱: مدل تحلیلی تحقیق ۷

 

شکل شماره ۲-۱ : جو کارآفرینی . ۲۴

 

شکل شماره ۲-۲: رابطه بهره وری، سوددهی و عملکرد ۳۳

 

شکل شماره ۲-۳:. چرخه عملکرد. . ۳۹

 

شکل شماره۲-۴: سیستم اندازه گیری عملکرد متوازن در مقابل سیستم سنتی ۴۰

 

شکل شماره۲-۵ : مثلث اندازه گیری عملکرد . ۴۱

 

شکل شماره۲-۶ :. فرایندهای اصلی مدیریت دانش ۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان . صفحه

 

نمودار شماره ۴-۱:. هیستوگرام  متغیر کارآفرینی ۸۱

 

نمودارشماره  ۴-۲: هیستوگرام  متغیر کسب دانش . ۸۲

 

نمودار شماره ۴-۳:. هیستوگرام متغیر منابع دانش بنیان . ۸۳

 

نمودار  شماره ۴-۴: هیستوگرام  متغیر عملکرد . ۸۴

 

 

 

 

 

چیکده

 

یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان دارد. این عامل به عنوان یک نوآوری در تولید و مزیت رقابتی و عملکرد بهتر سازمان می انجامد. کسب دانش و منابع دانش بنیان نیز منجر به بهبود کارآفرینی و عملکرد برتر      می شوند.

 

 

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد شرکت های صنایع غذایی استان گیلان با تاکید بر نقش تعدیل گری مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و نوع تحقیق میدانی و ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، شرکت­های تولیدی صنایع غذایی بالای ۱۵ نفر کارمند استان گیلان است. در تحقیق حاضر نمونه آماری مورد بررسی، تعداد ۵۸ شرکت­ تولیدی استان گیلان می­باشد که از طریق نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس ۳۳ شرکت انتخاب شدند و تعداد ۵۰ پرسش­نامه بین مدیران شرکت­ها توزیع شد که تعداد ۳۷ پرسش­نامه معتبر جمع­آوری گردید. در نهایت اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین مدیریت دانش با کارآفرینی و بین کارآفرینی با عملکرد سازمانی در سطح ۹۵ درصد رابطه معنی داری وجود دارد (فرضیه ­های ۱ و ۲ و ۳) تایید شدند.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- ۱- مقدمه

 

در سناریوهای اقتصادی اخیر که بر اساس پیچیدگی و پویایی مشخص می شوند؛ سازمان ها باید به واکنش های جدیدی نسبت به بقاء و موفق شدن داشته باشند در چنین شرایطی، فعالیت های کارآفرینی سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار شده و به یک شرط ضروری برای خلق ثروت تبدیل می شود (Bojica & Fuentes, 2012). در چشم انداز قرن ۲۱، بنگاه در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متاثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند. در چارچوب این چشم انداز، بنگاه ها برای بقاء و پیشرفت خود باید متفاوت از گذشته عمل کنند به ویژه آنکه باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی بود که اشکال جدید رقابت را به کار گیرند که این خود نیازمند درک روشن از ماهیت و پویایی های رقابتی در عصر حاضر است (جعفرپور، ۱۳۹۱).

 

لذا در این فصل ابتدا به بیان مساله و در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق و چارچوب نظری و در نهایت مدل تحقیق پرداخته می­شود.

 

 

 

۲-۱– بیان مساله

 

سازمان ها تا زمانی که برای بقاء تلاش می کنند خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی       می دانند باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند این اصل حاصل نمی شود مگر اینکه فرضیه دستیابی به آن با بهبود عملکرد امکان پذیر شود. فقدان نظام  عملکرد در ابعاد مختلف سازمان، اعم استفاده از تامین نیازهای کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان به عنوان یکی از علایم بیماری سازمان ها قلمداد می شود و از سوی دیگر نبود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون وبیرون سازمان است که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان می باشد (تولایی، ۱۳۸۶). عملکرد نتایج قابل اندازه گیری، تصمیات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده است و هزینه ها بخش محوری از عملکرد محسوب می شوند. در عین حال عملکرد تقریباً هر هدف رقابتی و تعالی غیر مادی نظیر قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، کیفیت و سرعت را نیز در بر می گیرد (بیاضی و همکاران، ۱۳۸۸). به طور کلی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد سازمان ها در دوره‌های مشخص       به گونه‌ای که انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می‌گردد (بیک زاد، علی زاده، ۱۳۸۸). بر همین اساس در این پژوهش میزان روند رشد عملکرد در صنایع غذایی را با مولفه هایی نظیر، رشد و فروش، سهام بازار برای محصولات اصلی، رضایتمندی مشتری، بازدهی دارایی ها، بازدهی سرمایه، بازدهی فروش جدید که  مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد است  بکارمی برند (Bohica & Fuentes,2012).

 

لامپکین و دس  در ۱۰ سال گذشته بر اهمیت کاربرد یک ساختار احتمالی در تشخیص فاکتورهای اثرگذار بر رابطه میان کارآفرینی و عملکرد سازمان و نقش تعدیل گری آن  بر دانش پایه و کسب دانش تکیه داشتند (Bohica & Fuentes, 2012).

 

کارآفرینی سازمانی بدون شک سهم چشم گیری در توفیق و تعالی سازمان ها دارد. به نظر می رسد عنایت ویژه به توسعه ی مؤلفه های کارآفرینی در فرایندهای تولیدی و خدماتی صنایع و گسترش فرهنگ کارآفرینی میان کارکنان بتواند، راه کار مناسبی در حل این مسأله باشد (ایمانی پور، زیودار، ۱۳۸۷). کارآفرینی یک نگرش مدیریتی است که مفاهیمی چون نوآوری و انعطاف پذیری و پاسخگویی را در سایه درک فرصت های محیطی معنی می بخشد (Zahra, 2005). لامپکین و دس معتقدند که یکی از مهم ترین مفاهیم استفاده شده در توصیف و ارزیابی فعالیت کارآفرینی سازمان، کارآفرینی سازمانی است. کارآفرینی سازمانی زمانی رخ می دهد که یک سازمان بر رشد و فعال بودن و نیز استفاده ازفرصت های جدید، فاکتورهای داخلی و خارجی سازمان تکیه داشته باشند. برای ارزیابی و بررسی میزان کارآفرینی سازمان می توان از شاخص های نوآوری، پیش بینی تقاضای بازار و خلق مزایای حاصل از رقبا نام برد (Bohica & Fuentes, 2012).

 

مدیریت دانش نیز از آنجا که مبتنی بر پردازش اطلاعات یا افزایش سطح یادگیری سازمانی می باشد، رابطه تنگاتنگی با تکنولوژی دارد و حتی در صورت عدم وجود یک تعریف مشخص و جامعی از مدیریت دانش، بسیاری آن را مترادف با تکنولوژی اطلاعات خواهند پنداشت. کارکولیان معتقد است که مدیریت دانش رویکردی برای ایجاد سازمانی است که اعضای آن بتوانند دانش را کسب، تسهیم و خلق کرده و یا آن را برای فعالیت های تصمیم گیری خود به کار برند (غلامرضا دیوکلائی و همکاران، ۱۳۹۱). صاحبنظران نیز بر این عقیده هستند که مدیریت دانش پشتیبان نوآوری، ایجاد    ایده های جدید و بهره برداری از قدرت تفکر سازمان است (میرفخرالدینی و همکاران، ۱۳۸۹). مدیریت دانش را می توان از طریق رابطه با سازمان در خصوص بازار و یا حول نیازها و گرایشات مراجعان، مهارت فنی و تکنولوژیکی بررسی نمود (Bohica & Fuentes, 2012).

 

با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت موضوع در صنایع SMES برای رشد و پیشرفت و کارآفرینی سازمان و داشتن بقاء و مشتری مداری، این مساله وجود دارد که صنایع تا چه اندازه توانستند نسبت به داشته های خود متعهد باشند در تحقیقی که آنا ماریا بوجیکا و ماریا دل مارفونتس در مقاله ای تحت عنوان “اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی” به بررسی تاثیر اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد پرداخته است و به این نتیجه رسید که اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی هر دو بر عملکرد تاثیر مثبت دارند ولی در صورتی که اکتساب دانش به عنوان متغیر تعدیل کننده ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد وارد شود تاثیر منفی می گذارد که درجه ی این اثر تحت تاثیر سطح منابع دانش شرکت ها می باشد (Bojica & Fuentes, 2012).

 

با توجه به مطالب مطرح شده سوالات  اصلی تحقیق:

 

 

 1. آیا کارآفرینی بر عملکرد صنایع غذایی اثرگذار خواهد بود؟
 2. آیا نقش تعدیل گری کسب دانش و دانش بنیان در کارآفرینی و عملکرد اثرگذار می باشد؟

۱ -Lumpkin

 

۲- Dess

 

۳- Karkoulian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۲۲
آرتینا کارمندی